2009-01-28

En omskakande vecka

Nu har Biskopsämbetets hemsida kommit igång igen. Och de "obsoleta" texterna har vederbörligen avlägsnats. Bra!

Det går inte att ta miste på biskop Arborelius´ sorg och många andra katolikers upprördhet över det TV-program som sändes i onsdags, vilket utmålade en katolsk sammanslutning som historierevisionistisk, antisemitisk och "högerextremistisk". Först förklarades den inte ha något alls att göra med katolska kyrkan, men när påven lyfte exkommuniceringen från dess biskopar så kom saken i annat ljus. Ännu finns hinder - hur stora de är får framtiden utvisa - men visst handlar det om ett inomkatolskt problem.

Om många är bedrövade - det borde vara så - finns det åtminstone en instans som tycks glädjas ofantligt åt saken: Uppdrag Gransknings redaktion, som inte har ord nog att jubla över den skandal de orsakat.

På deras hemsida finns även en manual för hur man ska gå till väga för att gräva bra: Här får man veta hur presumtiva uppgiftslämnare ska förföras:

Personen måste övertygas om att det är riskfritt att tala med dig. Du måste inge hundraprocentig trygghet. För det krävs att du och personen skapar en relation. Ring helst inte till arbetsplatsen. Det kan vara förenat med risker, eftersom du inte vet i vilken omgivning personen arbetar.---Formuleringar av den här typen kan fungera:
»Jag är nu inne i ett inledande skede i researchen och behöver hjälp med att skapa mig en rättvisande bild«. Glöm inte heller smicker. Det kan få den kargaste person att mjukna osv

På detta sätt kom man över både adressförteckningar och ebrev och partisympatier hos enskilda personer. Uppgifter som sedan stackars lokalansvariga fick konfronteras med under polisförhörsliknande former.

Men det stora scoopet - det bjöd den ökände biskopen på, utan pock. Som han gjort de senaste tjugo åren.

14 kommentarer:

Anna sa...

Intressant att SVT:s Uppdrag Förvansknings journalister öppet beskriver deras bedrägliga arbetsmetoder.
Ett gott råd till alla svenska kristna är att hädanefter be att få alla frågor och överrenskommelser skriftligt, samt att om man inleder sig i samtal med dem har i åtanke att dessa s k journalister inte bara har en räv bakom örat utan en hel rävflock.

Guds frid önskar Anna

Anonym sa...

Det är bra att KO sätter begreppet högerextremism inom citationstecken. Liksom begreppet fascism tenderar det att urarta till en slasktratt för alla ståndpunkter som man ogillar.

Man kan också stillsamt undra om man måste vara demokrat och anhängare till 1789 års revolutionsidéer för att få vara kristen och romersk-katolik idag.

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
JSE sa...

Hatten av för Katolsk Obeservatör!

Den oerhörda ondska som Uppdrag Förvansknings reportrar företräder, behandlar föga "inom-svenska" förhållanden. Det var ett Tendentiöst reportage, att de i sin "uppföljning" tramsar till det än mer och gråter krokodiltårar över en eventuell stämmning från FSSPX visar på Liberalismens giftiga käftar..

Detta var med all säkerhet tt beställningsjobb från de som verkligen hatar Vår Romersk-Katolska Kyrka!

Allt vi kan göra är att be för Herrar disinformatörer och orosstiftares själar!

Deus Vult sa...

Var Moreno, Dollfuss och Salazar romersk-katolska statsmän med moralisk resning? Vad anser Katolsk Observatörs redaktion? Vad anser Biskopsämbetet? Vet de senare hur frågan lyder?

Staffan D. (Nkp) sa...

1. Kan man i längden förbli kristen om man brukar se på TV? Läser jag (tidningen eller något annat) kan jag alltid stoppa, tänka efter, backa. Ser jag på TV är jag tvungen att följa med i resonemanget där. Acceptera det, åtminstone såpass att man förstår vad som sägs. Och med tiden -- ta till sig sanningsministeriets livsåskådning.

2. Att vilja ha den gamla mässan som ett alternativ - det är en sak. Men skulle inte FSPPX helst se att den blev normerande igen? Jag gick latingymnasiet en gång, med en utmärkt lärare, men inte förstår jag talat latin, mer än enstaka ord. Alltså vill man en återgång till gamla tider när de fromma nere i bänkarna läste rosenkransen under mässan?

Jan sa...

Till Staffan:

1. Min TV gick sönder för två år sedan och oj vilket fantastiskt nytt liv som gavs mig. Vilken befrielse! Visst får man lite abstinens ibland, men då finns ju Youtube, där jag själv får välja, och kan välja bort otyget. Det är också som du är inne på själva mediumet som är problematiskt.

2. FSSPX kan inte acceptera att säga att den nya mässan är lika bra som den gamla. 70% av bönerna i den gamla mässan rensades bort 1969 då NOM-skrivbordsprodukten trycktes ner i våra halsar. Det blir intressant att se hur FSSPX och Rom ska kunna hitta en lösning här. Man kommer nog få gå halva vägen var, och omtolka en del av V2, och det är nog det som en del s k proggresiva katoliker fruktar då de så länge har kunnat godtyckligt tolka konciliet som det passar dem.

Anonym sa...

Bra reflektioner utöver nyhetsrapportering. Önskar att fler arbetade enligt er devis: Tro och Sanning. Särskilt dessa dagar...

Staffan D. (Nkp) sa...

Jag har inte TV, ser inte TV, litar inte på TV. Men nu ligger ett kort avsnitt (1min23) av intervjun hos svensk TV framme hos BBC News, där biskop Williamson talar, lugnt, tydligt och (naturligtvis) på perfekt engelska.

Och han förnekar helt klart existensen av gaskammare under världskriget. Inte en enda jude dog i gaskammare, säger han. Kanske två à tre hundra tusen judar omkom i nazistiska koncentrationsläger, men riktigt säker på det är han inte.

För en gångs skull har nog media inte överdrivit. Den här farbrorn bör definitivt inte få undervisa andra i etiska frågor. Inte i historiska frågor heller, för den delen.

Anonym sa...

Bäste Staffan!

Så du ansluter dig till dagens absoluta non sine qua non: Om man förnekar den historiska sanningen att 6 miljoner s.k. judar (enligt de nationalsocialistiska raslagarna) dödades av Hitler och hans hantlangare, så skall man exkommuniceras (t.ex. medelst "Berufs Verbot") av den ortodoxa, rättänkande och sunda samtiden?

I sanning intolerant av en västeraktivistisk samtid som aldrig glömmer att tala om individernas åsiktsfrihet. Ty vad jag vet har biskop Williamson aldrig predikat sin åsikt från predikstolen eller lärarpulpeten (filosofi eller teologi).

Staffan D. (Nkp) sa...

Käre Anonym, Exkommunikationen gällde, som du egentligen vet, avståndstagandet från den katolska kyrkan, primärt genom att M. Lefebvre hade låtit viga biskopar, helt på egen hand och eget initiativ. Den exkommunikationen har återtagits, som du också vet. SSPX:s präster och biskopar förblir dock suspenderade a divinis.

Williamsons funderingar om Holocaust leder inte till exkommunikation för honom, de visar bara att han inte är kompetent att vara biskop. Vill du påstå att Williamson aldrig skulle föra fram dessa sina åsikter mer privat?

Hans Lundahl sa...

till Deus Vult:

Dollfuss och Salazar voro i hvilket fall som intet inblandade i styggelserna mot civila i Auschwitz och Belsen

Anonym sa...

Bäste Staffan!

1. Varför denna ramsa "Exkommunikationen gällde, som du egentligen vet, avståndstagandet ..."? Bitte, förklara!

2. Kan du också förklara varför biskop Williamson inte bör vara biskop? - För att han hyser tvivelaktiga åsikter, eller?

3. Jag anser att det mellan "predikstol och pulpet" och "privat" finns ett helt spektrum av kommunikationmöjligheter.

4. För övrigt anser jag att biskop Williamson blivit utsatt för en provokation och en komplott planerad av kommunister/socialister/liberaler och frimurare ... En del av dem är t.o.m. kardinaler eller sitter centralt inom kurian. Påvedömets fiender har trängt in i Kyrkan.