2018-11-20

Är sterilitet en fråga om hälsa?

TT rapporterar att steriliseringar av män i Sverige har ökat. I Stockholm t.ex har antalet fördubblats under bara ett år. Man tror det beror på att kvinnor tröttnat på P-piller, det som en del kallar "kemisk korsett".

Vad handlar det då om? Jo, ett i stort sett irreversibelt ingrepp:

Vid manlig sterilisering, vasektomi, skärs sädesledarna av, vilket innebär att mannen blir ofruktsam.

Utan tvekan är det således en sorts könsstympning. Precis som när det gäller "könsbyten" så handlar detta inte om hälsa, utan snarare om att göra ingrepp som reducerar den "reproduktiva hälsan" dramatiskt. Likväl så hänvisas just till reproduktiv hälsa gällande dessa ingrepp, som i många landsting bekostas av den allmänna sjukvårdskassan.


För en katolik är äktenskapet inte fullständigt utan den sexuella föreningen mellan man och kvinna, där barn alltid kan vara en möjlighet. Förvisso kan varje förening inte resultera i barn. Naturen har sin egen rytm här. Sedan kan permanent barnlöshet också finnas, det kan bero på många orsaker, både medfödda och uppkomna, inte minst pga ålder. Men då är det inte orsakat av människans eget beslut, som i detta fall dessutom är oåterkalleligt.

Utlösningen är bara fri från spermier – och målet är uppnått, säger Niklas Envall.

Men det är bara det mänskliga målet som är uppnått - att frikoppla sexualakten från dess naturliga mål. Hela fortplantningen, från attraktion till befruktning - ingår i ett otroligt sofistikerat biologiskt maskineri , vars mål är inte bara är en hastigt övergående sensation och ett uppfyllt behov, nej, inte ens endast fortplantning, utan också genetisk variation, förnyelse, mångfald, skapelse. Ett stort mysterium.

Och i grunden finns också det vi kallar kärlek, till en person, till barn, till livet - och till Gud.