2008-08-25

En antikatolsk bagatell

Den 6 augusti hade tidningen Dagen en liten insändare, där en viss Sandro Sandrinelli, "före detta katolik", ondgör sig över att fader Magnus Nyman fick tala till punkt om sin syn på prästämbetet i radions religionsmagasin "Människor och tro". Han frågar hur professor Nyman kan vara så

historielös, okunnig och fullständigt bedragen av den romerska katolska elitens indoktrinering och propaganda.

Insändaren besvarades sedan av den katolska skribenten Bitte Assarmo, som duktigt försöker förklara den katolska uppfattningen, och dessutom den odiskutabla respekten för andras tro och otro:

Fel tro, otro - det är uttryck som används av fundamentalister och som många samfund (däribland katolska kyrkan) lagt till historien.

Men är det så? Kan vi inte tala om fel tro? Om otro? Visst kan vi det! Hur skulle vi annars kunna övertyga en enda själ om att sanningens grund finns hos Gud och ingen annanstans? Jesus själv förebrådde ju lärjungarna för deras "otro och halstarrighet" (Mark. 16:14). Och Dignitatis humanae - den för sin öppna hållning gentemot andra religioner både prisade och kritiserade koncilietexten från 1965 - lär oss att

Alla människor är förpliktade att söka sanningen, framför allt när det gäller det som rör Gud och hans kyrka; och när de har funnit den, skall de ansluta sig till den och vara den trogna.

Men också att de kristna ska

uppföra sig kärleksfullt, klokt och tålmodigt mot dem som har en felaktig uppfattning eller är okunniga om tron.

Alltså kan vi visst tala om en felaktig tro. Inte bara det. Det är vår plikt att påpeka lögnen och osanningen närhelst vi möter den, fast på ett kärleksfullt sätt.

För en som varit med ett tag så blinkar varningslamporna omedelbart för språkbruket i den före detta katolikens insändare. Ingen katolik talar om "den romerska katolska eliten" till exempel. Slår man sedan på namnet så finns det inte att uppbåda en enda Sandrinelli i vårt land. Här må vi kanske ha fel, men nog anar man en annan personalia bakom insändaren än en "före detta katolik" med italienskt klingande namn.