2011-02-26

Inget får störa den svenska självbilden

Alla nyhetsmedier, inklusive TV-kanalerna, spred idag uppgiften att tre katolska präster - förmodligen - begått sexuella övergrepp mot minderåriga, mellan 1940 och 1970, detta i Sverige.

Man undrar nu hur mycket utrymme som kommer att avsättas i medierna när undersökningen av svenska statliga barnhem och fosterhem kommer att offentliggöras under året. Vi vet redan nu att det kan handla om sexuella övergrepp på 125 000 barn från 1920 till 1955 och att övergreppen ännu pågår i många av de av socialmyndigheterna utvalda fosterhemmen. Man har intervjuat 600 före detta barnhemsbarn och av dessa rapporterade närmare hälften om sexuella övergrepp.

Det är bekräftat att övergrepp är 6 gånger vanligare på barnhem och fosterhem än i andra hem. Idag omhändertas 20 000 barn årligen och sätts på fosterhem under en kortare eller längre period.

Den tidigare regeringen försökte stoppa en större utredning med motiveringen att det kunde röra upp obehagliga minnen hos äldre generationer. Ersättning tillbakavisades också - det skulle vara så svårt att bevisa något. Nu har dock hälsominister Larsson meddelat att regeringen kan tänka sig utbetala ett enhetsbelopp på 250 000 kr och en "lämplig ceremoniell inramning för upprättelseprocessen.".

I Irland anmäldes 4600 fall av misskötsel på de katolska barnhemmen mellan 1930 och 1975, inkluderande allt från för lite mat till mobbning. Dessa personer har ersatts med upp till 250 000 Euro. Det fanns också fall av sexuella övergrepp, vilket har lett till en minst sagt omfattande publicitet.

När det gäller katolska barnhem tycks alltså inte samma finkänslighet råda som för de svenska barnhemmen. Noteras bör att det fjärde fallet - en kvinna som berättat utförligt i press och radio att hon som fyraåring blev våldtagen av en präst i maskopi med en klosterföreståndarinna och under sataniska riter - inte blev omnämnt i dagens nyhetsflöde. Det har nämligen visat sig vara en falsk anklagelse. Dessa historier drabbade en mycket respekterad klosterorden.

Ingen plats torde vara säkrare att sätta sina barn på idag än katolska skolor. Hur det är med myndigheternas barnhem och fosterhemmen är betydligt mera oklart.

EU-uttalande om förföljelse av kristna stoppades

I veckan publicerade Europarådet ett uttalande med anledning av "intolerans, diskriminering och våld mot bakgrund av religion eller tro". Uttalandet var från början ämnat att markera mot de omfattande attacker som mycket utstuderat riktats mot kristna trosutövare den senaste tiden, särskilt i Mellersta Östern. Men fem utrikesministrar och EU:s högsta representant lady Ashton motsatte sig att kristna överhuvudtaget skulle nämnas i uttalandet - detta som alltså skulle handla just om de kristnas situation i Turkiet, Irak, Palestina, Egypten...

Nu blev det istället ett fullständigt slätstruket dokument där man nämner

den senaste tidens våld och terrorattacker, i olika länder, mot kristna och deras helgedomar, muslimska pilgrimer och andra kommuniteter, vilket vi fördömer.

Ingen behöver känna sig utpekad av detta, och det var väl kanske just meningen. Man gjorde något utan att åstadkomma något. Är det inte just så som EU fungerar i många sammanhang?

2011-02-07

Mental våldtäkt

Föreställ dig att din just 13 år fyllda dotter kommer hem gråtande. Du undrar vad som är fatt. Jo, hon har hört om saker som hon inte alls förstod och inte ville höra om. En man har frågat om hon ”haft sex med nån” och började sedan berätta om hur man ska gå tillväga för att ”ha sex”. Han nämnde en massa ord som din dotter , hon, som förläget tittar bort när man visar en intim situation i TV, aldrig någonsin skulle i sin fantasi ens använda, könsord, fula ord, mängder av ord som hör hemma på klottrade offentliga toaletter. Men han använde dem som en order, att hon också skulle börja använda dem. Han hade talat om p-piller och kondomer, om glidmedel och allt möjligt. Sedan tog han upp en dvd-spelare och visade en film, det var tecknade bilder på människor i olika sexuella situationer, könsorgan, närbilder, detaljerade bilder och animationer på erigerade penisar och utspärrade sköten. I filmen berättades det om hur man fingrar på sitt eget könsorgan så att det blir skönt.Han berättade också att hon kunde se mera på nätet och även få svar på frågor där.


Dottern berättade vidare att mannen frågade om hon var hetero eller homo, hon kände sig generad att inte kunna svara på det. Sedan upplyste han om att man kan besöka ungdomsmottagningen om preventivmedel; ”det behöver inte mamma eller pappa få veta”, och sedan berättade han om att det är ok med sex, och blir man gravid så behöver det inte heller upptäckas därhemma, utan det sköter ungdomsmottagningen om. Sedan skulle han börja tala om hur man gör för att det hela ska sätta igång.


Hur skulle du reagera? Du skulle säkert gärna vilja veta mera om den mannen, få ett signalement för att kunna anmäla till polisen. Det verkade vara en pervers person, kanske en blottare eller pedofil, som gick lös.


Så frågar du din dotter:

- Hur träffade du den mannen? Och hon svarar:

- Men mamma – det var min lärare! Det var för hela klassen, i skolan….

"Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, sexuellt berör ett barn under femton år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd, döms för sexuellt ofredande till böter eller fängelse i högst två år.
Detsamma gäller den som blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet."
Brottsbalken 6 kap 10 §

(Polisen har telefonnummer 114 114)

Se även: Om skolans "sexualundervisning" av Dietrich von Hildebrand