2013-06-09

Vackert bröllop - och ett formellt steg bort från katolska kyrkan.

Det har varit prinsessbröllop och Stockholm - denna oslagbara sommarstad -  har visat sina vackraste sidor och hovstaterna sin skicklighet att anordna festivitas. Men för oss katoliker borde det vara en sorgens dag - en döpt katolik har valt att gifta sig utanför kyrkans gemenskap. Om detta är medvetet eller beror på felinformation får vi lämna därhän. Men onekligen blir man betänksam när inte ens hovpredikant Lönnermark verkar medveten om problemet. När han får frågan i TV om detta verkligen är en giltig katolsk vigsel låtsas han vara helt ovetande och nonchalerar frågan.. Det borde väl vara en primär fråga för honom! Men han säger bara, närmast förnärmad, på frågan om om man tagit hänsyn till att brudgummen är katolik:

"Vår ordning var inte påverkad... I princip är det en giltig vigsel överallt - sedan kan man ju ha olika synpunkter på hur sakramental den är... " 

För hovpredikanten tycks det alltså bara vara ett avtal, och frågan om sakramentets giltighet är helt ovidkommande.Då har sakernas tillstånd ändå varit offentligt känt sedan den 25 oktober, då fader Magnus Nyman uttalade sig i tidningen DAGEN:

– Om det av någon anledning inte är möjligt med ett riktigt katolskt bröllop kan man fråga biskopen om han kan ge dispens. Väljer man däremot att gifta sig lutherskt utan dispens så tar man därmed ett formellt steg bort från katolska kyrkan.

Ett formellt steg bort från katolska kyrkan, alltså. Med beslutet av Svenska kyrkan att betrakta förening mellan personer av samma kön som ett kristet äktenskap har ju detta samfund avlägsnat sig från den kristna gemenskapen på ett avgörande sätt. Man visar därmed att man inte har en sakramental syn på äktenskapet, grundad på bibelns lära och kristen tradition. Att då tro att allt skulle vara frid och fröjd  med några bibelord, är naivt. Problemet hade säkert kunnat lösas med olika former av dispens, men ingen verkar ha haft viljan eller ens förstått vidden av frågan. Vilket kanske är ett tecken i tiden förvisso.

2013-06-05

Unga kvinnor vänder sig mot hatet

Dagens radionyheter rapporterar om att tre kvinnor arresterats i Tunis, då de uppträtt barbröstade. De tillhör aktionsgruppen FEMEN, som tidigare bland annat sågat ner ett kors i Ukraina och stört påvens audienser i Rom, även attackerad patriarken Kirill under sitt besök i Kiev. Nyligen förlöjligade de ett tragiskt självmord av en krigshjälte och respekterad skribent, Dominique Venner,  i själva Notre Damekatedralen, genom att barbröstade simulera "självmord på fascister" inför altaret med texten "In gay we trust." skriven på ryggen.

Den svenska pressen är blåögd när det handlar om dessa fenomen. Man tror allt är vad man vill det ska vara.  Helsingborgs dagblad skriver till exempel:

I grunden handlar det om klassisk feministisk teori, att kvinnan i det patriarkala samhället är underordnad mannen. Aktivisterna tar tillbaka objektifieringen av kvinnokroppen från de som står överst i könsmaktsordningen.

Liknande idylliska beskrivningar finns i alla tidningar, i radio och TV.

I Frankrike händer just nu mycket. Särskilt de unga generationerna verkar trötta på att bli infållade i ideologiska spår, som bestäms av ledande politiker. En ung, modig, blott 21 år gammal  juridikstuderande, Iseul Turan, sökte sig till FEMEN-gruppen i Paris. Hon lade upp ett Facebookkonto, där hon barbröstad försvarade den tunisiska aktivisten Amina, som är fängslad för att hon bett moralister dra åt skogen och sprejat ner gravstenar med mera.


Iseul togs omedelbart in i gruppen, utan att de granskat hennes person speciellt. Till hennes stora förvåning förekom det knappast några ideologiska samtal eller feministisk skolning - inga idédiskussioner överhuvudtaget. Däremot utbildades alla i kampsport, självförsvar och hur man skulle klara polisernas grepp. Varifrån uppdragen kom var oklart. De kom som order, ganska kort innan de skulle utföras, organisationen betalade flygbiljetter, hotellrum med  mera. Flera av kvinnorna var prostituerade, andra var lesbiskt och exhibitionistiskt lagda, och alla fick en ganska bra månadslön, kontant i handen.Gruppen uppvisade många auktoritära och sektliknande drag - någon demokratisk beslutsgång var det inte fråga om.

Det är ingen hemlighet att bakom FEMEN står några mycket penningstarka finansiärer, en är den amerikanske affärsmannen Jed Sunden, som gjort sig en förmögenhet i Ukraina, en annan den tyske technomiljardären Helmut Geier, även kallad DJ Hell. Ingen är känd för någon större idealistisk iver att kämpa mot trafficking och för kvinnans rättigheter. Precis som fallet med Pussy Riot kan det finnas helt andra motiv av mera pekuniär art.


Iseul ingår nu i en grupp unga franska kvinnor som kallar sig Antigones. De vill verka för kvinnans värdighet, som de menar under inga villkor kan försvaras genom exhibitionism eller hysteriska utfall. Antigones har gått ut med en manifestation, riktad mot denna form av feministisk aktivism.

Men om Antigones har man inte läst ett enda ord i svensk press. De passar inte in i schablonerna.