2017-11-08

Fall på eget grepp

Så har övergreppskulturen avslöjats även inom medievärlden. Är någon förvånad?

Vi har dock funnit det lite besynnerligt  att SR-chefen Cilla Benkö vägrar svara på frågor om övergrepp. För inte så länge sedan utfrågades ju vår biskop om rykten om påstådda övergrepp gjorda av en suspenderad präst i franska alperna för ett trettiotal år sedan, aldrig polisanmält eller utrett, och en annan som aldrig fick bli präst som sitter inne på livstid i USA för en serie våldtäkter.  Uppdrag Granskning ägnade i början av april två hela entimmesprogram åt dessa sorgliga, men för vårt samhälle så avlägsna enstaka fall. Man filmade utan tillstånd  i katolska domkyrkan, som om det skulle finnas något sorts samband.  


Uppdrag Granskning gör ofta stora affärer av personer som svarar så här:


Vi kommenterar aldrig sådant som skulle kunna beröra enskilda medarbetare och det är det enda jag har att säga. Vi pratar aldrig om folk utåt oavsett om de påstås ha gjort något. (Cilla Benkö, SR-chef i Expressen)

I själva verket var det ett av huvudnumren i två heltimmesprogram i början av april, att ingen från katolska kyrkan ville svara på frågor. Programmen lanserades hårt i flera artiklar och inte mindre än sexton modererade Facebookinlägg, som drog till sig 112 A4-sidor med kommentarer av typen:


Jag hatar fan religion. Det är bara förtäckt möjlighet att förtrycka och utnyttja folk.
Allt religiöst är av ondo.
Bränn ner allt som har med religioner att göra.
Religion är ett skit. Det är ett skynke att gömma sig bakom för att kunna begå vilka hemska brott som helst helt ostraffat!!! Fruktansvärt!!

Biskop Arborelius hänvisade dock till stiftets omfattande Beredskapsplan mot sexuella övergrepp, som kom ut första gången 2004. SR/SVT skickade oss, på förfrågan om motsvarande, ett som det verkar helt nyligen hopkastat bildspel.

Kanske dags för Uppdrag Granskning granska sin egen organisation  - ja sig själva också.


Tillägg: Vi har naturligtvis kontaktat SVT och SR. Från SVT fick vi ett käckt "det känns fint att kunna bistå katolska kyrkan med information i detta ämne." Och en länk, www.svt.se/svt-bloggen/post/vad-betyder-nolltolerans/ , med kanske inte så blygsam "byline". Men dock - ett svar! Janne Josefsson från Uppdrag Granskning, som använde domkyrkans heliga rum som kuliss, har ej svarat på fråga om denna vändning. I ett inlägg på Facebook frågade man sig i april vad jag menade när jag skrev att man lika gärna kunde haft Radiohuset som fond. NU kanske man förstår...Ali Fegan från UG har svarat tidigare men verkar inte förstå vad hatpropaganda innebär: "Är det hatpropaganda så är det inte bra, vad exakt är det du syftar på? " Alltså; 121 sidor hatutbrott, bränna ner kyrkor, kastrera katolska präster offentligt, förbjuda religion, hata präster mm mm , ligger kvar ännu. 

Cannabis åt alla - och en ny värld

Det meddelas under morgonen  i media att riksdagsledamoten Anders Schröder (mp) vill ha en öppen politisk diskussion för att legalisera cannabis i vårt land,. Det gäller både bruk och försäljning. Yrvaket tar journalisterna på SR  tag i saken, frågorna är naiva och man undrar om de gjorde en googlesökning ens innan. Ty saken är inte ny. Under decennier har stora organisationer drivit frågan genom diverse lobbyföretag, i USA, i Europa och i många andra länder. Argumenten varierar, från att det handlar om ett sätt att minska gängkriminaliteten över att missbruket skulle minska till att det är ett oslagbart naturläkemedel och en medicinsk tillgång. De finns läkare som vill förskriva cannabispreparat som smärtlindring och andra som psykofarmaka till barn.

Att det i bakgrunden lurar helt andra avsikter än dessa är inte så svårt att upptäcka. Tidningen Daily Mail skrev 2014 att mångmiljardären Georges Soros spenderat 80 miljoner dollar till kampanjer för legalisering av drogen, främst USA men även i länder som Uruguay och i östra Europa. Det sker listigt, via skolor, politiker, läkare, till och med genom FN-organisationer, och med stora ekonomiska resurser. Det finns gott om sponsrade hemsidor, och man anar det finns ekonomi här för att driva frågan. I somras ordnades en konferens, Nordic Cannabis Conference 2017, i Malmö.

Drogen är väl dokumenterad. Den kan slå mycket olika hos olika personer. Bruk i tidiga tonår ger bestående hjärnskador och kan aktivera gener som orsakar psykisk sjukdom. Drogen är starkt beroendeframkallande och gifterna lagras i fettvävnad.

Ett gemensamt drag hos denna typ av droger är att beroendet medför att det blir enklare att kontrollera massorna. Drogen blir den enda vännen, man sluter sig in i ett skal, och familjen blir inte den starka grund varpå vår kristna civilisation byggts upp. Man blir ett lätt byte för politiska förändringar och nya värdeskalor.

Georges Soros hör till den rörelse som via kapital och de rika staternas politiker vill skapa en ny världsordning, utan gränser och oberoende nationer men där en mycket förmögen elit styr allt, från reproduktion till medier och undervisning. Hans lobbynätverk Open Society, finns i hundra länder och omfattar hundratals organisationer, däribland abortlobbyn Planned Parenthood. Soros ingriper också helt öppet i politiken i valrörelser i olika länder, nu senast lade han personligen 25 miljoner dollar till Hillary Clintons presidentkampanj. Han har själv deklarerat att stater inte styrs av principer, utan av intressen. Och det stora intresset för de flesta - inte minst fattiga länder är - pengar.

2017-10-03

Två nya präster till vårt stift

Lördagen den 30 september vigdes Thomas Idergard SJ och Mikael Schink SJ till katolska präster av kardinal Arborelius i S:ta Eugenia katolska kyrka i Stockholm. Thomas Idergard SJ kommer att verka som kaplan i S:ta Eugenia församling i Stockholm och även arbeta med uppdrag åt Newmaninstitutet och Jesuiternas tidskrift Signum. Mikael Schink SJ kommer att verka som kaplan i S:t Lars katolska församling i Uppsala.

Det är en otrolig nåd att vi får nya präster. De har valt ett liv som knappast kan sägas vara enkelt och självklart. Att avstå både familj och välstånd i form av god ekonomi och frihet och bekvämligheter, för att istället tjäna kyrkan och en församling, som kanske är allt annat än tacksam och enkel att tillfredsställa, är onekligen ett offer.

Men i grunden finns det ett djupt mysterium. Det var helige Jean-Marie Vianney som sade:

Eftersom prästen är så viktig så kommer vi först i Himlen förstå vad han är. Om vi här på jorden skulle inse vad han är, då skulle vi dö av kärlek.

och

Efter Gud är prästen allting. Vad händer om man lämnar en församling utan präst i tjugo år? Då börjar den tillbe djuren.

Idag finns det krafter som vill tona ner prästens betydelse, man säger han kan ersättas, man vill inte någon ska bestämma över sakramenten osv. Det uppstår en ny sorts klerikalism; alla kan ju vara präster egentligen. Och celibatet - är det inte roten till  perversioner, till ett stympat, onormalt liv?

Men prästen är inte satt för att bli tillfredsställd själv, inte heller att styra över andra, inte ens för att tjäna bara människor. Han tjänar Gud, genom att förse lekmännen med det som behövs för färden genom jordelivet till himmelen. Sakramenten, själavården, heliga mässan...

"Om jag skulle möta en präst och en ängel”, brukade Cure d´Ars säga, ”skulle jag hälsa prästen först och sedan ängeln... Om det inte skulle finnas präster, då skulle Jesu lidande och död inte ha tjänat något till. Vilken nytta har vi av en hel skattkista full med guld, om ingen finns som kan låsa upp den? Det är prästen som har nycklarna till Himlens skatter.”

Låt oss be för p. Thomas och p. Mikael att de håller ut och öppnar sina liv för den nåd som vi alla behöver i svåra tider.


2017-10-01

Teolog till Svenska Akademien

Vi läser att Jayne Svenungsson, professor i systematisk teologi i Lund, är invald i Svenska Akademien. Här hanteras framförallt litteratur i många olika former. Huruvida Svenungssons teologiska kunskaper kommer till sin rätt här får framtiden utvisa. Vi har noterat några artiklar av professor Svenungsson, som visar på en idévärld som står långt från den kristet katolska. Men det behöver inte betyda att hon inte blir en god kraft i arbetet att bevara och utveckla språket och litteraturen. Vi önskar lycka till.

Artiklar i KATOLSK OBSERVATÖR:
Förnekelse som förskräcker
Queer (udda) var ordet 
(fjärde artikeln på sidan)

2017-08-28

Fina intervjuer med vår nye kardinal

Följande intervjuer finns med vår kardinal, biskop Anders Arborelius, för de som kan engelska. De har inte uppmärksammats på annan plats i vårt stift:
1. Intervju i EWTN "News Nightly" den 28 juni med Lauren Ashburn, som når hundratusentals tittare över hela världen.
2. Intervju i EWTN "Vaticano" den 16 juli med Edward Pentin från National Catholic Register.
3. Intervju i EWTN "Inside the Vatican" den 5 augusti med Joan Lewis (audio).  Lyssna efter 13:30:

2017-08-25

Missnöje med politisk påve

Påve Franciskus har dragit på sig  många negativa reaktioner i det politiska Italien. Efter att i kommentarer till ett nyligen släppt dokument om en "holistisk invandringspolitik" ha uppmanat italienska regeringen att ge alla barn födda i Italien medborgarskap (ius soli) - oberoende av deras föräldrar - så kritiseras påven av både publicister och präster för att  alltför mycket lägga sig i den italienska inrikespolitiken. I dokumentet spelas "personlig säkerhet" ut mot "nationell säkerhet", och påven menar den personliga säkerheten för flyktingarna alltid måste ställas först. Den nationella säkerheten kommer i andra hand. Ett uttalande som passar illa med händelserna i Katalonien nyligen.  Den italienska politikern Matteo Salvini svarade påven på Twitter:

Om påve Francis vill ha ius soli i Vatikanen, borde han få det.

Salvini tillägger att Italien beviljar 200 000 medborgare varje år, men Vatikanen utfärdar sällan pass. Påven får dock stöd från många humanitära organisationer, även fd kommunistpolitiker och vänsterpolitiska partier. En monsignor Ignazio Zambito, emeritusbiskop av Patti på Sicilien, beklagar sig över alla flyktingar som kastar bort maten de får och vägrar integrera sig i det land som tar emot dem under stora uppoffringar. Tony Iwoby, politiker bördig från Nigeria, anklagar påven att vara arkitekten bakom "denna onda invasion av falska flyktingar och den galna politiken för öppna gränser":

Påve Franciskus  reste med öppna armar till Lampedusa och inbjöd alla desperata människor från hela världen att komma till Italien. Från och med nu ska alla som kommer hit skickas direkt till Vatikanen på bekostnad av kyrkan och påven.  

I Frankrike har presidentkandidaten och katoliken Philippe De Villiers uttalat sig om "det sannskyldiga självmordet" som Västerlandet undergår.

Franciskus leder oss in i en ny globalistisk teologi som är dödlig för Europa. Det första påtagliga tecknet på hans tänkande är kravet på att stater ska utpekas som brottslingar för sin invandringspolitik. 

Enligt Villiers kommer Europa förvandlas till ett "multikonflikts- och multi-okultiverat lappverk". Villiers pekar på att påven även pläderar för "en spridning av kulturell identitet" men i själva verket är det en omskrivning för vägran att assimilera sig.

Villiers menar att påvens "välkomstkultur" i själva verket handlingsförlamar de länder som utvandringen sker från:

"Dels de som lider av terrorattacker, dels de afrikanska länderna där så många på grund av fattigdom inte kan komma därifrån". 

2017-08-14

Intolerans anno 2017

En journalist i Kvällsposten, Maria Rydhagen, har förvånat upptäckt att katolska kyrkan har principer för hur människan bör leva. I en artikel avhånas vår nyblivne kardinal, den milde biskop Arborelius, för att han på en direkt fråga har svarat att

sexuell samvaro hör hemma inom äktenskapet mellan en man och en kvinna, 

Inte bara det, kardinalen chockar vidare med detta:

Det är en Guds gåva till oss för att fördjupa vår kärlek och för att kunna ta emot barn. Det ena kan inte skiljas från det andra, då förlorar den sexuella gemenskapen något av sitt djupaste värde.

Tja, det var väl knappast en kvällstidningsnyhet så att säga, om man varit med på religionskunskapen i skolans årskurs sex eller så. Men Rydhagen tror allt är kardinalens egna påhitt:

Genomsnittssvensken år 2017 har väl inga synpunkter på vem andra människor dejtar eller bildar familj med. Det har katoliken. Homosexuella ska få vara med i kyrkan – men bara om de anpassar sina liv.

Men nu är det så att det är kyrkans uppgift som hon fått av grundaren Jesus Kristus, att leda människan till himmelen.. Utan anvisningar om hur vi bör leva - då blir det svårt.

Rydhagen avslutar sitt smått komiska självmål med denna drapa:

Hur fasiken gick det till när han kom undan med all denna ålderdomliga intolerans? Jag fattar det inte. Min enda teori är att Sverige är totalt, totalt starstruck av gamla män i dopklänning.

Apropå synpunkter på andras livsstil:  "Gamla män i dopklänning" ska vi inte tolerera således.  Tablå.

PS Förmodligen syftar artikelförfattaren på rochett, camisia, alba romana, eller succa (subta) när hon talar om dopklänning. Som med alla klädesplagg har det en historia och en funktion, i detta fall markera en kyrklig ställning, som uppnås efter en viss ålder.  Rochett används endast i ceremoniella sammanhang, till skillnad från  t.ex. jeans, som idag brukas överallt, trots de utvecklades som ett arbetsplagg för manliga hästskötare. DS