2015-11-14

Om inre och yttre kontroll

Klockren intervju med Hans Brun av den oerhört professionelle Claes Elfsberg (BBC-standard, tack för han får finnas kvar). Vad den fokuserade säkerhetsexperten säger här är: Vi står inför den största i d e o l o g i s k a (alltså inte bara säkerhetsmässiga!) utmaningen sedan Andra Världskrigets förspel! Att då leta efter enskilda radikaliserade ungdomar, såsom de flesta politiker anför, är naturligtvis som att jaga mygg med flugsmälla. Man måste komma åt källan. Vi kan sätta in hur många poliser som helst, men om vi inte kommer åt idéerna, så kommer det ständigt nya "hjältar". 

Filosofen och politikern Donoso Cortés påpekade redan för mer än ett sekel sedan, att det finns bara två vägar att vidmakthålla ett säkert samhälle: Förstärka moralen hos människan eller förstärka den yttre kontrollen. Och för den krävs det lagar, poliser, angivare, vapen och fängelser. Vilket väljer vi? 

Se http://www.svtplay.se/.../extra-rapport-terrordaden-i-paris efter 17:09

Ett rop i öknen

En  muslims förtvivlade röst - varför inte flera? Borde väl vara tusentals enskilda, organisationer, imamer, regeringar... Vad är det som hindrar?
Se: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/11995913/Terrorists-are-defining-Islam.-We-Muslims-must-react.html

Update: Vi kommer fortlöpande redovisa musliimska reaktioner på illdåden. Vi hoppas naturligtvis detta ska nå även våra muslimska läsare. Från den europeiska paparplyorganisationen FIOE har det kommit ett mycket kort uttalande:
http://www.fioe.org/ShowNews_en.php?id=175

2015-11-04

Utveckling?

Vi läser i kyrkans tidning att antalet ceremonilösa begravningar har fördubblats i Stockholm. Man kan helt enkelt boka via nätet att det tillses att den anhöriges kvarlevor avlägsnas, snabbt och effektivt. Inget kapell, ingen präst, ingen kista, inga blommor...kanske inte ens en grav. Man har ju så mycket att göra, och varför spendera pengar på en - död?


Vi har då kommit så långt i utvecklingen att vi är tillbaka till när allt började. Vi har till och med hamnat i bakvattnet av neandertalarna, som hade både gravar och blommor. Järnåldern höll med stora begravningsriter, om detta vittnar inte minst platser som Rösaring i Bålsta, där det funnits både likkammare och processionsväg till platsen för kremering. Med hemvändande vikingar kom de kristna sederna att bereda och svepa den döde, lägga i grävda gravar med huvudet mot väster.


Rösarings mäktiga processionsväg för att ära de döda. Järnåldern-vikingatid. Inget för vår tid.

 
Inom paleobiologin brukar man bedöma utvecklingsgraden hos tidiga hominider genom att söka efter spår av just begravningsritualer. Detta tyder nämligen på förmåga att planera, att se framåt och om självmedvetande och insikt om transcendens  - egenskaper som brukar kopplas till det unikt mänskliga. 

Något har gått snett i evolutionen - iallafall i Stockholm?

2015-11-03

Inte helt obefogade varningar

Igår spreds nyheten att två före detta ledamöter av det ekonomiska råd, som påven tillsatte 2013 för att städa upp i Vatikanens finanser, har arresterats. Det handlar om msgr  Lucio Angel Vallejo Balda och Francesca Immacolata Chaoqui. Anledningen lär vara att de spridit - eller rentav sålt  - information som var tänkt att vara strikt konfidentiell, och på detta sätt "förrått" påven själv. Vari denna information består vet vi inte.

Fallet är märkligt då dessa personer  ju tillsattes just i samband med "vatileaks" såsom personer som skulle vara särskilt pålitliga i jämförelse med kuriamedlemmarna. Redan från början kritiserades valet hårt av bland andra Sandro Magister på l´Espresso. Det twittrades friskt från Francesca Chaoqui. Bland annat spred hon ett meddelande att det nu var bekräftat att påve Benedikt hade leukemi. Men det vet vi ju var falskt. När det gäller Lucio Angel Vallejo Balda, så har han gjort sig känd i stiftet Astorga att ha funnit okänd mark som tillhörde kyrkan, och sålt ut den.

Gott så. Mera omdiskuterat blev det gästhus  - ett under i lyx och flärd - som han lät bygga i detta ganska fattiga stift för de i kyrkan nyfunna medlen.

Vi vet inte bakgrunden till dessa arresteringar. Det lär följa flera kapitel. Uppenbart är dock att vår tidigt uttalade skepsis att inhyra dyrköpta riskkapitalister och lobbyister till dessa känsliga uppdrag, inte var helt ogrundad. 2013 skrev vi:

Det som oroar här är bara: Förstår dessa personer kyrkan och hennes väsen? Förstår de behoven och att kyrkan ibland måste få vara olönsam? Att man heller aldrig får spela med kyrkans kapital? Finns det inte risk att de med all den information de får kan komma att utnyttja den i affärsvärlden? Och sist men inte minst: kommer det läckas ut vad som framkommer - får vi flera skandaler i transparensens magiska namn? Skall kyrkan, vår ärevördiga Moder, få utstå än mera hån? Eller kanske är det just detta som behövs, nya fräscha krafter, som ser allt med nya ögon? Den som lever får se.

2015-10-27

Gynekologi med skygglappar

I en artikel i DN konstateras att

Sverige har det högsta aborttalet i Västeuropa och andelen ökar bland kvinnor mellan 25 och 29 år. Detta trots att 72 % av Sveriges kvinnor i fertil ålder använder preventivmedel.

Lösningen är inte  - som man kanske skulle tro -  att reflektera över varför människan är så sexuellt aktiv, men ändå inte tycks vilja vara beredd ta emot barn. Enligt gynekologen Helena Kopp-Kallner så beror istället aborttalet på en motvilja att använda P-piller:

Vi tror att mycket beror på att folk har blivit mer rädda för att använda preventivmedel som bygger på hormoner. Det dåliga med hormoner lyfts fram mycket oftare än de positiva egenskaperna - som skydd mot cancer och minskade mensblödningar,.

Vidare rekommenderar denna gynekolog:

att kvinnor i högfertil ålder ska använda långsiktigt effektiva preventivmedel som p-piller, hormonspiral eller p-stav. Om man inte kan komma över sin rädsla för hormoner så rekommenderar hon spiral.
– Då är koppar- eller hormonspiral de bästa alternativen. Ingenting i livet är hundra procent säkert, men det är farligare att utsätta sin kropp för en graviditet än att använda spiral eller p-piller.

Inte heller aborter är någon fara, inte

något som är farligt ur ett medicinskt perspektiv, och inget som ska skuldbeläggas. Men de flesta kvinnor vill undvika att behöva göra abort.

Man häpnar.  Att manipulera hela den kvinnliga organismen genom hormonbehandling kan aldig vara ofarligt. Biverkningarna är väldokumenterade. Man behöver inte ens gå in i de långa listorna i FASS för att avskräckas. Det räcker ju med Apotekens enkla kundinfo:

Du kan bli illamående, få spända bröst och vätskeansamling i kroppen på grund av den östrogena komponenten i p-piller. Vissa kvinnor får ökad aptit, viktökning, akne, fett hår, ökad hårväxt, nedstämdhet, minskad sexuell lust, benkramper och humörförändringar, vilka anses främst bero på den gestagena komponenten. Blödningsrubbningar är också en vanlig oönskad effekt . De är vanligast i början av behandlingen och försvinner ofta efter några månader.Cancer i livmoderhalsen rapporteras något oftare hos kvinnor som använder p-piller. Men det kan också bero på andra faktorer som till exempel tidig sexdebut, många sexualpartners och infektioner i underlivet.Vissa studier har visat en något ökad risk för bröstcancer före klimakteriet efter lång tids användning av p-piller. Andra studier har inte visat någon riskökning.En sällsynt men allvarlig biverkan är ökad risk för blodpropp vid användning av kombinerade p-piller.

Kopparspiral föreslås. Koppar är en tungmetall, som påverkar en rad organ. Redan vid 4 mikrogram/l påverkas vattenlevande organismer, gränsen för dricksvatten är 2 milligram/l. Att lever och njurar tar skada av koppar är välkänt, vi har inte de skyddssystem som många andra djurgrupper har mot höga kopparförekomster i grundvattnet. Att rekommendera insättning av spiral, just för dess toxiska effekt, denna gång på livmodersslemhinnan, är ju också en märklig form av "sjukvård".

Samtliga de metoder som gynekologen rekommenderar påverkar också vår miljö. Hormonpreparat kommer ut via urin och kan ej renas i våra reningsverk. Till slut kommer fiskar och groddjur att påverkas negativt. Men näringskedjor tycks inte vara något man diskuterar på gynekologmottagningar och läkemedelsföretag.

Att aborter är ofarliga ur ett medicinskt perspektiv är också en märklig slutsats. Abort handlar om missfall. Alla vet hur dessa drabbar hela individen, med allt från nedstämdhet till rent fysiska besvär. Det kan även kosta kvinnor livet, ja, även i vår värld med sk "säkra" aborter.

Vad det istället handlar om är naturligtvis beteende. Innan P-pillret och lagen kom, som tillät aborter utan utredning, så utfördes det några tusen aborter per år legalt och kanske lika många illegalt. Men aborttalen var inte i närheten av de 37000 eller dryga 100 om dagen, vi har idag.

Anledningen är en förändrad syn på vad sexuell samvaro handlar om. Vi har inte sett att det finns någon ansats ens att inom sexualundervisningen försöka påverka ungdomars livsstil,  annat än i den rakt motsatta vägen, nämligen öka deras intresse för singulära upplevelser utan tanke på följder och det ansvar som alltid måste finnas med i beräkningen.

Att komma med tekniska och biokemiska lösningar tyder på en brist på helhetssyn. Man utsätter unga kvinnor för stora ingrepp i deras fysiologi, som även påverkar hela psyket, och det medföljer inga varningar. Istället tillhandahåller man obesvärat fagra skildringar som i denna artikel, där alla problem viftas bort lättvindigt.

Att ställa graviditet som en fara större än använda spiral och P-piller är också en helt obegriplig jämförelse. I det ena fallet (om det nu inte är abort som avses egentligen)  handlar det om det mest naturliga förlopp som vi kan hitta i människans tillblivelse, i det andra införsel av tungmetaller och artificiella hormoner, i avsikt att störa och förstöra naturliga processer.

Man måste väl ändå också ställa gynekologen mot väggen och fråga henne, hur hon kan inbilla sig att kvinnans eventuella skuld skulle gälla hennes egen hälsa, när det handlar om att "avsluta" och utplåna en redan igångsatt livsprocess som inte ens har samma blodcirkulation som hennes egen.

Och ändock är hela hennes organism, från hjärna till livmoder, inställd på att låta detta liv få leva och utvecklas.

Se även:
Är fosterfördrivning en mänsklig rättighet?
Modernitetens slaktoffer
,
Laglig abort eller mord? Klockslaget avgör.
Riksförbundet för garanterat asexuell upplysning
Det nya romarriket
En tragisk karikatyr av legalitet

UR: Låt oss leva som aporna!

TV erbjuder idag mest underhållning av olika slag. Ibland sänds sent på kvällarna program från UR . Ett kvällsprogram i rikskanalen TV2, "Gay testar heterosex",  som valts ut av UR presenteras så här:

Vännerna och filmskaparna Tim och Nicolaas utmanar både sig själva och tittaren när de bryter tabun och undersöker gränserna för sexualitet.

Idén är att dokumentera hur en påstått homosexuell ung man för första gången skall "testa" att vara sexuellt med en kvinna. Först går han till en sexterapeut och får där känna sig fram på en anonym, helt okänd, naken kvinna. Sedan sammanförs han med en ung flicka, 23 år, de har aldrig träffats, men strax har de sex med kameran påslagen. Allt under fnitter.

Inslagen, som är föga sensuella, utan snarare pinsamma, varvas med bilder från ett zoo, där bonobonoapor utövar gruppsamvaro, ibland medelst sexuella handlingar. Någon sorts expert, en kvinna, berättar att; se, så här är det. I djurvälden är bisexualitet inget konstigt, det är bara därför att vi är Homo sapiens, tänkande, som vi stänger oss in i mönster, identiteter och regler som katolska kyrkan bestämt etc.

Programmet avslutas med att huvudpersonen intervjuas, om han nu blivit "botad" från sin homosexuella läggning. Nej inte alls, förklarar han, nu plötsligt betydligt mognare än i resten av programmet. Det var visserligen en intressant upplevelse, men inte så omvälvande att han ändrat sin livsföring. Alla uppmanas sedan  inte stänga sig inne utan prova på lite av varje, man behöver inte göra det, men man kan göra det.

Därmed var (den inte helt oväntade) slutsatsen gjord - vi är lite som bonobonoaporna, och det är religion och moral som begränsar vad biologin säger oss och möjliggör.

Hela upplägget leder till misstankar att allt i själva verket var teater och iugen "dokumentär".  Den unge mannen spelar så idiotiskt dum att man undrar hur han skulle klara sig i vardagslivet ensam. Fnittret ligger hela tiden på lut.

Men det finns en allvarligare sida av saken, och det är att det inte stämmer vad som sägs. Människan kan aldrig jämföras med apor eller andra djur. Dessa styrs av instinkter, och deras beteenden kan inte användas som normer för mänskligheten. Inte ens närbesläktade arter av apor har samma beteenden.

Här leker man med unga människor och skapelsens viktigaste funktion, nämligen den som leder till nytt liv, som om det handlade om djuriska beteenden på ett nöjesfält. Det finns i hela programmet inte ett ord om kärlek eller om självuppoffring, ansvarstagande för andra, både partners och eventuella barn, om sexualitetens kraft och inflytande på hela personligheten. Det är den egna fysiska upplevelsen endast det handlar om, snävt, oreflekterat och puerilt. 

Men mäniskan är kanske den art som drivit det längst att kunna uppoffra sina egna intressen för att skydda och försörja sin nästa. Inom familjens ordning är detta möjligt på ett sätt som vida överträffar alla andra organisationer. Detta är något som kan spåras långt tillbaka i vår biologiska och etnologiska historia. Kultur och religion har inte växt fram av en slump eller instinkt, utan på grundval av det som skiljer oss från allt annat i universum - medvetandet om oss själva som levande varelser, med möjlighet att välja, att gå emot våra drifter för ett högre mål, avstå för andra, hjälpa andra, älska våra nästa, inte såsom oss själva enbart, utan även mera än oss själva.

Detta program sänds av en kanal som är en

del av public service med fokus på att stärka kunskap och bildning. Våra program utgår från användarnas behov och finns fritt tillgängliga under lång tid. På så vis utgör UR en kunskapsbank som bidrar till ett livslångt lärande.

Man tänker sig att program av denna typ kunde användas även i skolundervisningen:

Vi för en nära dialog med våra användare och knyter an till läro- och kursplaner för att vara så relevanta som möjligt.

Man undrar hur det tänktes när detta program utvaldes. Här finns uppenbara faktafel, och budskapet är starkt ideologiserande i den gängse "normbrytande" stilen. Det presenterar en iskallt egocentrerad  livsinställning på grundval av "fakta" som strider mot allt vad vetenskap heter, och tar ställning i känsliga frågor som det ankommer varken skolan eller dess uppdragsgivare riksdag och regering att styra och ställa i. Att vi lever i ett mångkulturellt samhälle, där stora delar av vår befolkning skulle vända sig med fasa mot samhället, om de visste detta skulle vara en del av vår skolundervisning,  tycks UR vara helt omedvetna om.

Eller också är det motsatsen - programmet är utvalt just därför att man vill diktera den svenska modellens primat över andra sätt att se på kärlek, sexualitet, livsmening och tro.

2015-10-22

Har vi verkligen öppnat våra hjärtan?

Rubriken får säkert en del tänka på mordbränder av flyktingförläggningar  och hatsidor mot invandringspolitiken. Men detta gäller något helt annat: Våra gamla. Hur många får inte uppleva sin sista tid i total ensamhet på någon inrättning, där de visserligen får allt de behöver gällande fysisk omvårdnad, men inget annat? Hur många får besök av sina kära? Hur många får finna sig att dö ensamma i ett kalt rum, med kanske någon personal vakande, men utan att höra bekanta röster, utan en familjär omgivning? När släkten sluter upp ligger man redan i kistan.

Dessa är även de flyktingar - våra kära som fött oss och fostrat oss och levt för oss, men som nu är på väg till ett annat land, utan någon som helst packning. Nakna, och blottade på allt. De behöver vårt stöd, våra hjärtan, att göra den sista resan. Vår närhet. Men det tycks som man i detta ömkliga tillstånd snarast är något som skall lämnas därhän, som skall väntas ut, för att sedan skattas på vad som över blivit. Ty det är aldrig roligt konfronteras med den nakna sanningen, vad som väntar oss alla, som vi vet men inte vill veta. Döden, slutet, den slutgiltiga stunden vi alla ska nalkas, då vi kippar efter andan och inser, att snart är stunden kommen, vare sig vi kämpar emot eller omfamnar den.

Om ålderdomen inte helgas blir den lätt - besatt. Så skrev Francois Mauriac. Det är sant. Men man kunde lägga till: Om ålderdomen förnekas av de yngre blir de senare förmenade den helgelsen, även de.

De gamla behöver oss. Och vi behöver faktsikt dem, för att lära oss att leva  - och att våga dö. Låt oss öppna våra hjärtan för dem.