2017-12-12

Den svenska demokratin (2)

Skolinspektionen har ingripit mot en friskola i Norrköping. De menar den bryter mot Skollagen och Läroplanen. Man har där en klädkod. I praktiken innebär det att eleverna varje år gratis får tre pikétröjor, en skjorta, inneskor samt en cardigan från skolan. Skolinspektionen skriver i sitt beslut:

”Verksamheten i skolan ska utgå från grundläggande demokratiska värderingar. Elevernas klädsel och utseende bör ses som ett individuellt uttryck som bestäms av eleverna själva. Hur man klär sig handlar om individens frihet och integritet. I både skollagen och läroplanen framgår att denna frihet är en del av den värdegrund som ska prägla skolans verksamhet.

Här hotas således enligt myndigheten den svenska demokratin - ja själva friheten - av att en friskola ger barnen  en klädkod - och kläder.

I övriga världen råder snarast det motsatta. Skoluniform finns i de flesta länder. Särskilt i fattiga länder utgör skolkläderna ett bevis på att man har släktingar som fått ihop till skolavgiften. Man är inte helt förlorad, det finns en framtid. Barnen bär den med stolthet och glädje. I Filippinerna har man så många barn i skolan, att det är treskift. Skolbarnen syns utmed vägarna morgon, middag och kväll, med sina ryggsäckar. Kläderna ger dem en identitet i samhället - de är skolbarn, de lär sig något.  Det görs ingen skillnad mellan dem beroende på bakgrund och vilka kläder föräldrarna har råd med.  De kan vara som de är. De kommer inte vara hänvisade till allmosor och dömda till missbruk.  I sanning ett tecken på både frihet och integritet.

Fångade i en skoluniform?

Den svenska demokratin (1)

I en debattartikel i DN den 12 december redogör Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson för de "kollektiva värderingar" som vårt samhälle bygger på. Dessa måste nu tydligare formuleras i samhällsorienteringen för nyanlända. Vari består då dessa normer? Enligt Ylva Johansson:

Jämlikhet och jämställdhet, individuella rättigheter och skyldigheter, yttrandefrihet och tydligt värnande av barns rättigheter är ­exempel på sådana kollektiva värderingar. 

I morgonens ekosändningar i P1 så blir Ylva Johansson ännu tydligare. Det handlar om individens rättigheter gentemot familjen, och barnens gentemot föräldrarnas, också skolans rättigheter att undervisa vad den vill - här har föräldrarna inget att säga till om. Inte heller när det gäller vem som ska arbeta:

--- tvåförsörjarmodell som står stadigt förankrad i Sverige och Norden: Idén om att såväl kvinnor som män arbetar och att det ska understödjas genom politik.

Visst - det är inte svårt att ana att det främsta målet är den s.k. hederskulturen och de patriarkala klanreglerna  som införs med invandring från andra kulturer. Men samtidigt måste man reflektera över om det verkligen finns ett konsensus i hela samhället över "den svenska modellen" och om den är så lyckad eller ens eftersträvansvärd.

Familjen har i halvtannat sekel varit måltavla för politikerna. Den ses som ett okontrollerbart hot gentemot de politiska strävandena. Den första åtgärden var att ta in politiken i skolan, detta skedde redan på 1960-talet. Morgonsamlingen med psalmsång ersattes med vänsterpolitiska budskap från rektorsexpeditionen via högtalare. Man öppnade dörrarna för diverse lobbyorganisationer, som fick fritt spelrum på lektionstid. Var det inte vietnamkriget så handlade det om lönepolitik. Med sex- och samlevnadsundervisningen kunde man slå in en kil mellan föräldrar och barn och så att säga konkurrera med inte bara kunskaper utan också fostran gällande den intima sfären. Kristendomskunskapen - utan vilken vår samhällsordning knappas kan förstås - ersattes med religionssociologiskt präglad undervisning. Med en bidragspolitik så fick det offentliga hand om även de minsta barnen och sedan har utvecklingen gått dithän, att de får sin värdeskala mera från kommunanställda än från de som har vårdnaden om dem.

För Ylva Johansson verkar familjen och föräldrarna vara ett hot mot den svenska demokratimodellen. Hon har tydligen ingen som helst respekt för Barnkonventionens tydliga anvisning att föräldrarnas  "rättigheter och plikter" ska respekteras av staterna. Inte heller  Konventionen om mänskliga rättigheter där

Konventionsstaterna förpliktar sig att respektera föräldrars och, i förekommande fall, förmyndares frihet att tillförsäkra sina barn sådan religiös och moralisk bildning som stämmer överens med deras egen övertygelse.

Facit har vi av den svenska modellen. Skilda föräldrar, rekordtal gällande psykofarmaka långt ner i de lägre tonåren, självskadebeteenden, tonårssjälvmord och aborter. Och 30 000 "tvångsvårdade"  barn. De har tagits från sina föräldrar, också detta går emot Barnkonventionen.

2017-11-30

Politikerbeslut: 12-åringar förses med kondomer

Vi läser att man beslutat i ett flertal kommuner att kondomer skall delas ut gratis till 12-16-åringar på skolorna, detta efter politikerbeslut. Det sprids en uppfattning att sex inte är olagligt så länge båda parter samtycker och är under 15 år.

För det första så är det olagligt. Vad lagen säger att barn under 15 år undgår straffansvar:

14 § Den som har begått en gärning enligt 5 § eller 6 § första stycket mot ett barn under femton år eller enligt 8 § första stycket eller 10 § första stycket, ska inte dömas till ansvar om det är uppenbart att gärningen inte inneburit något övergrepp mot barnet med hänsyn till den ringa skillnaden i ålder och utveckling mellan den som har begått gärningen och barnet samt omständigheterna i övrigt.

Men ett lagbrott är det likväl. Man kan jämföra med snatteri, som heller inte lagförs gällande minderåriga. Men knappast uppmuntras till. Det är fullt möjligt att lämna barn som missbrukar sexualiteten till Socialtjänsten under LVU-lagen. Uppgiften i till exempel Stockholms Läns landstings vårdguide  att det är OK att "ha det mysigt ihop" som man skriver, är alltså helt fel. Vårdguiden hänvisar vidare ungdomar till RFSU:s ungdomssida UMO. Där förklarar man att det i stort sett är riskfritt ha samlag fast man är minderårig:

För att det ska bli en polisutredning eller rättegång måste det göras en anmälan till polisen. Vilket i de flesta fall aldrig görs om sexet har varit frivilligt.

Föräldrar, äktenskap och familj existerar inte i RFSU:s universum uppenbarligen. Och lagen är ju helt kraftlös. Även politikerbeslutet innebär att man fullständigt ignorerar det faktum att barn under 15 år ännu står under sina föräldrars förmyndarskap. Man bör således i alla de fall, som inte angår skolan, kontakta föräldrarna i första hand. Detta är inskrivet i Barnkonventionen §14, som vår statsminister i regeringsdeklarationen lovade göra till svensk lag. Men så blev det inte.

2017-11-08

Fall på eget grepp

Så har övergreppskulturen avslöjats även inom medievärlden. Är någon förvånad?

Vi har dock funnit det lite besynnerligt  att SR-chefen Cilla Benkö vägrar svara på frågor om övergrepp. För inte så länge sedan utfrågades ju vår biskop om rykten om påstådda övergrepp gjorda av en suspenderad präst i franska alperna för ett trettiotal år sedan, aldrig polisanmält eller utrett, och en annan som aldrig fick bli präst som sitter inne på livstid i USA för en serie våldtäkter.  Uppdrag Granskning ägnade i början av april två hela entimmesprogram åt dessa sorgliga, men för vårt samhälle så avlägsna enstaka fall. Man filmade utan tillstånd  i katolska domkyrkan, som om det skulle finnas något sorts samband.  


Uppdrag Granskning gör ofta stora affärer av personer som svarar så här:


Vi kommenterar aldrig sådant som skulle kunna beröra enskilda medarbetare och det är det enda jag har att säga. Vi pratar aldrig om folk utåt oavsett om de påstås ha gjort något. (Cilla Benkö, SR-chef i Expressen)

I själva verket var det ett av huvudnumren i två heltimmesprogram i början av april, att ingen från katolska kyrkan ville svara på frågor. Programmen lanserades hårt i flera artiklar och inte mindre än sexton modererade Facebookinlägg, som drog till sig 112 A4-sidor med kommentarer av typen:


Jag hatar fan religion. Det är bara förtäckt möjlighet att förtrycka och utnyttja folk.
Allt religiöst är av ondo.
Bränn ner allt som har med religioner att göra.
Religion är ett skit. Det är ett skynke att gömma sig bakom för att kunna begå vilka hemska brott som helst helt ostraffat!!! Fruktansvärt!!

Biskop Arborelius hänvisade dock till stiftets omfattande Beredskapsplan mot sexuella övergrepp, som kom ut första gången 2004. SR/SVT skickade oss, på förfrågan om motsvarande, ett som det verkar helt nyligen hopkastat bildspel.

Kanske dags för Uppdrag Granskning granska sin egen organisation  - ja sig själva också.


Tillägg: Vi har naturligtvis kontaktat SVT och SR. Från SVT fick vi ett käckt "det känns fint att kunna bistå katolska kyrkan med information i detta ämne." Och en länk, www.svt.se/svt-bloggen/post/vad-betyder-nolltolerans/ , med kanske inte så blygsam "byline". Men dock - ett svar! Janne Josefsson från Uppdrag Granskning, som använde domkyrkans heliga rum som kuliss, har ej svarat på fråga om denna vändning. I ett inlägg på Facebook frågade man sig i april vad jag menade när jag skrev att man lika gärna kunde haft Radiohuset som fond. NU kanske man förstår...Ali Fegan från UG har svarat tidigare men verkar inte förstå vad hatpropaganda innebär: "Är det hatpropaganda så är det inte bra, vad exakt är det du syftar på? " Alltså; 121 sidor hatutbrott, bränna ner kyrkor, kastrera katolska präster offentligt, förbjuda religion, hata präster mm mm , ligger kvar ännu. 

Cannabis åt alla - och en ny värld

Det meddelas under morgonen  i media att riksdagsledamoten Anders Schröder (mp) vill ha en öppen politisk diskussion för att legalisera cannabis i vårt land,. Det gäller både bruk och försäljning. Yrvaket tar journalisterna på SR  tag i saken, frågorna är naiva och man undrar om de gjorde en googlesökning ens innan. Ty saken är inte ny. Under decennier har stora organisationer drivit frågan genom diverse lobbyföretag, i USA, i Europa och i många andra länder. Argumenten varierar, från att det handlar om ett sätt att minska gängkriminaliteten över att missbruket skulle minska till att det är ett oslagbart naturläkemedel och en medicinsk tillgång. De finns läkare som vill förskriva cannabispreparat som smärtlindring och andra som psykofarmaka till barn.

Att det i bakgrunden lurar helt andra avsikter än dessa är inte så svårt att upptäcka. Tidningen Daily Mail skrev 2014 att mångmiljardären Georges Soros spenderat 80 miljoner dollar till kampanjer för legalisering av drogen, främst USA men även i länder som Uruguay och i östra Europa. Det sker listigt, via skolor, politiker, läkare, till och med genom FN-organisationer, och med stora ekonomiska resurser. Det finns gott om sponsrade hemsidor, och man anar det finns ekonomi här för att driva frågan. I somras ordnades en konferens, Nordic Cannabis Conference 2017, i Malmö.

Drogen är väl dokumenterad. Den kan slå mycket olika hos olika personer. Bruk i tidiga tonår ger bestående hjärnskador och kan aktivera gener som orsakar psykisk sjukdom. Drogen är starkt beroendeframkallande och gifterna lagras i fettvävnad.

Ett gemensamt drag hos denna typ av droger är att beroendet medför att det blir enklare att kontrollera massorna. Drogen blir den enda vännen, man sluter sig in i ett skal, och familjen blir inte den starka grund varpå vår kristna civilisation byggts upp. Man blir ett lätt byte för politiska förändringar och nya värdeskalor.

Georges Soros hör till den rörelse som via kapital och de rika staternas politiker vill skapa en ny världsordning, utan gränser och oberoende nationer men där en mycket förmögen elit styr allt, från reproduktion till medier och undervisning. Hans lobbynätverk Open Society, finns i hundra länder och omfattar hundratals organisationer, däribland abortlobbyn Planned Parenthood. Soros ingriper också helt öppet i politiken i valrörelser i olika länder, nu senast lade han personligen 25 miljoner dollar till Hillary Clintons presidentkampanj. Han har själv deklarerat att stater inte styrs av principer, utan av intressen. Och det stora intresset för de flesta - inte minst fattiga länder är - pengar.

2017-10-03

Två nya präster till vårt stift

Lördagen den 30 september vigdes Thomas Idergard SJ och Mikael Schink SJ till katolska präster av kardinal Arborelius i S:ta Eugenia katolska kyrka i Stockholm. Thomas Idergard SJ kommer att verka som kaplan i S:ta Eugenia församling i Stockholm och även arbeta med uppdrag åt Newmaninstitutet och Jesuiternas tidskrift Signum. Mikael Schink SJ kommer att verka som kaplan i S:t Lars katolska församling i Uppsala.

Det är en otrolig nåd att vi får nya präster. De har valt ett liv som knappast kan sägas vara enkelt och självklart. Att avstå både familj och välstånd i form av god ekonomi och frihet och bekvämligheter, för att istället tjäna kyrkan och en församling, som kanske är allt annat än tacksam och enkel att tillfredsställa, är onekligen ett offer.

Men i grunden finns det ett djupt mysterium. Det var helige Jean-Marie Vianney som sade:

Eftersom prästen är så viktig så kommer vi först i Himlen förstå vad han är. Om vi här på jorden skulle inse vad han är, då skulle vi dö av kärlek.

och

Efter Gud är prästen allting. Vad händer om man lämnar en församling utan präst i tjugo år? Då börjar den tillbe djuren.

Idag finns det krafter som vill tona ner prästens betydelse, man säger han kan ersättas, man vill inte någon ska bestämma över sakramenten osv. Det uppstår en ny sorts klerikalism; alla kan ju vara präster egentligen. Och celibatet - är det inte roten till  perversioner, till ett stympat, onormalt liv?

Men prästen är inte satt för att bli tillfredsställd själv, inte heller att styra över andra, inte ens för att tjäna bara människor. Han tjänar Gud, genom att förse lekmännen med det som behövs för färden genom jordelivet till himmelen. Sakramenten, själavården, heliga mässan...

"Om jag skulle möta en präst och en ängel”, brukade Cure d´Ars säga, ”skulle jag hälsa prästen först och sedan ängeln... Om det inte skulle finnas präster, då skulle Jesu lidande och död inte ha tjänat något till. Vilken nytta har vi av en hel skattkista full med guld, om ingen finns som kan låsa upp den? Det är prästen som har nycklarna till Himlens skatter.”

Låt oss be för p. Thomas och p. Mikael att de håller ut och öppnar sina liv för den nåd som vi alla behöver i svåra tider.


2017-10-01

Teolog till Svenska Akademien

Vi läser att Jayne Svenungsson, professor i systematisk teologi i Lund, är invald i Svenska Akademien. Här hanteras framförallt litteratur i många olika former. Huruvida Svenungssons teologiska kunskaper kommer till sin rätt här får framtiden utvisa. Vi har noterat några artiklar av professor Svenungsson, som visar på en idévärld som står långt från den kristet katolska. Men det behöver inte betyda att hon inte blir en god kraft i arbetet att bevara och utveckla språket och litteraturen. Vi önskar lycka till.

Artiklar i KATOLSK OBSERVATÖR:
Förnekelse som förskräcker
Queer (udda) var ordet 
(fjärde artikeln på sidan)