2019-05-21

Ryktesspridning och desinformation - den svenska modellen

En nyhet når oss, att Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap varnar för desinformation i samband med EU-valet och att främmande makt försöker få oss att ändra uppfattning om vårt land. De skriver:

Man kan anta ett källkritiskt förhållningssätt till information genom att hela tiden ha följande fråga i bakhuvudet: Vem säger vad och varför? Bidra inte till att sprida rykten i sociala medier och tänk efter innan man delar information. Sök efter bekräftad information från myndigheter och ansvariga aktörer. 

Vi har under åratal ställt samma fråga. Framför allt handlar det då om den bild som Public Service, TT- och därmed all vår lokalpress, frammanat av Polens transition från korrumperat före detta kommuniststyrt land till självständig demokrati. Inte ens våra mediachefer har dragit sig för att öppet lägga sig i Polens lagstiftning. Samma sak gäller Ungern. Och av de 165 000 gånger president Trump omnämnts i svenska medier under 2018 är det svårt - för att inte säga omöjligt - att hitta ett enda okritiskt inlägg.

Vi talar här om demokratier med regeringar som tillsatts under parlamentariska val.

Att sedan bilden av Sverige på motsvarande sätt blir negativ utomlands följer sig som en logisk konsekvens, knappast svår att förutsäga.

Kanske Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap kunde se sig om lite grand också hur medierna styrs i vårt eget land. De flesta är ägda av utländska företag. Och Public Service kontrolleras  av en stiftelse med politisk tillsättning.

2019-05-18

Undrens tid...

För tre år sedan skrev vi här:

Så: Kanske det vore på sin plats att vi i stiftet gör en massiv vallfärd till Eriksskrinet för att visa vår vördnad för denne stridbare och modige man, en smord konung som utan tvekan riskerade sitt liv hellre än lämnade heliga Mässan innan den var fullbordad. Låt det bli några tusen i processionen!

Idag sker detta! Klockan nio går man man från Uppsala gamla domkyrka och läser rosenkransen. Klockan tolv firar kardinal  Arborelius heliga Mässan vid högaltaret i domkyrkan och konfirmerar ett antal ungdomar. Vid 17 är det Eriksvesper vid relikerna.

Deo gratias.


2019-05-09

Påve em. Benedikt: Glöm inte Gud!

Denna vecka har vi en insändare i tidningen DAGEN. Vad det handlar om är ett genmäle till ett osakligt angrepp på påve em., Benedikt XVI, detta för hans öppna brev om övergreppsproblematiken i katolska kyrkan, som publicerades i april (1). I artikeln, med rubriken  "Benedikt saknar offerperspektivet", hävdas att  när påve Benedikt

blottar en skrämmande prioritering av sexförövaren på bekostnad av dennes offer så exponerar han samtidigt livsfaran med påvar som fungerar som envåldshärskare i en absolut monarki. 

Dessutom påstås det att Benedikt

...aldrig har tålt ifrågasättande av läroämbetet...

Det är ju naturligtvis ett helt horribelt påstående. Läroämbetets roll är definierat i kyrkans konstitution., (se t.ex.  Vat. II, Dogm. konst. om kyrkan Lumen gentium, n. 25.) och det kan varken lekmän, biskopar eller ens påven själv ifrågasätta. (2).

I synnerhet påve Franciskus har agerat mycket auktoritärt, enbart i kraft av sitt ämbete.

Men nu var det framförallt orsakerna till övergreppsinflationen som började under 1970-talet. Påve Benedikt menar att man inte kan bortse från det allmänna klimat som fanns under denna tid av upplösning av sexualmoralen och den så kallade sexuella frigörelsen. Han nämner även problemen med "homosexuella kretsar" som kom in på prästseminarierna vilket ändrade deras karaktär.

Antal incidenter och anmälningar 1950-2002 (John Jay-report)

Men han skyller inte alls på detta som en huvudorsak till övergreppen, vilket trummats ut i rubriker från Reuter/TT (man trodde detta var nyhetsbyråer, men de verkar numera vara ideologiskt orienterade opinionsbildare snarare).

Istället pekar påve Benedikt på förlusten av Gud, alltså att man inte längre förstår Kyrkan som ett Guds verktyg:

Tanken på  en bättre kyrka, skapad av oss själva, är i själva verket djävulens förslag, med vilket han vill leda oss ifrån den levande Gud, genom en bedräglig logik som vi lätt luras av.  Nej, inte ens idag består kyrkan bara av dålig fisk och sjögräs. Guds kyrka finns också idag, och idag är den det enda instrument genom vilket Gud frälser oss.

Om vi ber dagligen, biktar oss ofta och gör samvetsrannsakan, deltar i den heliga Eukaristin, så är det i längden omöjligt föra dessa dubbelliv som vi alla kan förledas in i. Och som blir särskilt förödande när det handlar om den prästerliga kallelsen att tjäna själarna.

(1) Påve Benedikts text finns på tyska och engelska. Det finns en starkt förkortat svensk översättning också i Signum. 
(2) Ämnet har utförligt behandlats i encyklikan ( Sanningens strålglans (Veritatis Splendor) från 1983.

2019-03-18

RFSU och cancerlarmen: Motsägelserna uppenbara

Vi nås av en orosrapport att livmodershalscancer har ökat kraftigt den senaste tiden, nu upp emot 600 fall per år. Även tonsill- och svalgcancer ökar hos män. Ofta med dödlig utgång. Orsaken är HPV-virus, eller papillomavirus. Det hör till en grupp av tvåhundra olika virus som finns i livmodershalsen hos kvinnor. Några är cancerframkallande. Det sprids genom sexuella kontakter,  analt och oralt sex och genom sex med olika partners.  I stabila förhållanden är det i stort sett okänt.

Folkhälsoinstitutet, fd Smittskyddsinstitutet, vill nu se över vaccinationsprogrammet, så att även pojkar och män kan vaccinera sig. Och RFSU stöder saken.

Det märkliga med detta är att RFSU under åratal uppmuntrat till all sex utanför ordnade förhållanden, och även oralsex. Man gör det alltjämt. En rubrik på deras informationssite är "Hur ger man en tjej oralsex?" Observera uttrycket "en tjej", alltså en tillfällig förbindelse. Just detta beteende, oralsex och olika sexpartners är själva grundorsaken till att papillomviruset spridit sig. Det drabbar således hundratals män med dödlig utgång.

Med stödet för vaccination har man erkänt kunskapen om riskerna. Men fortsätter alltså propagera för riskbeteendet.

RFSU har alltjämt förtroendet från Skolverket att  - trots man är en privat aktör  - undervisa om sex- och samlevnad på våra grundskolor.

2018-12-28

Jesus - en religiös figur?

Att raljera med den kristna tron tycks vara något som SVT satt i system. Ty varje jul kommer det alltid något för att göra oss alla osäkra, om julen inte bara är ett påhitt för att få lite ledigt och festligt. Detta år kom först en artikel som försökte förklara jungfrufödseln ur vetenskaplig synpunkt. Och då kom man fram till, att eftersom Jesus var av manskön och Maria av kvinnokön, så måste Jesus  har varit "transsexuell". Ty med jungfrufödsel eller partogenes, som det heter inom biologin, påstås att då

måste avkomman bli en genetisk kopia av föräldern, och därför ha samma kön som denne.

Men nu förökar sig inte däggdjur medelst knoppning eller kloning, inte ens om det vore möjligt att ett ägg skulle fördubbla sitt kromosomtal. Ty varje ägg är genetiskt unikt. Och det finns 5-6 miljoner sådan unika äggmoderceller redan innan ett flickebarn föds. Även mannens könsceller är unika. Det enda som stämmer i artikeln är att jungfrufödsel inte förekommer i däggdjursvärlden. Inte könsbyten heller.

Och just därför så ökar ju julberättelsen i trovärdighet; man har inte sammanblandat ett naturfenomen med ett övernaturligt under, Gud ingrep just så för att väcka människornas medvetande och tro.

I en annan artikel, även den från Vetenskapsredaktionen, så konstateras kort att Jesus nog fanns, men inte som vi kristna uppfattar det, som Guds Son:

Utöver den ideologi han predikade om Guds rike på jorden, fick han följeslagare eftersom han ansågs kunna hela och driva ut andar.  — Hur mycket folk uppfattade det som mirakel vet vi inte. Det var inte så märkvärdigt att driva ut onda andar på den tiden, säger Cecilia Wassén.

Sedan avfärdas skattskrivningen i Betlehem med lätt hand, likaså Jesu födelsedag. Tonläget illustreras väl enklast med denna mening:

Jesus må vara en religiös figur men en del påståenden om honom är mycket osannolika. 

Förra året var det Betlehemsstjärnan som ifrågasattes, detta lagom till Trettonhelgen.  Ett påhitt bara

för att ge extra tyngd och värdighet åt Jesu födelse. Idén att en kungs födelse hängde samman med en stjärna fanns redan på annat håll sedan länge.

Med all respekt för andra människors ´tro eller otro måste man ändå undra över SVT:s intresse för att förlöjliga just kristendomen. Ty några kritiska artiklar om judarnas anspråk att vara utvalda av Gud eller historiska studier över berättelserna om Mohammed  - hittas inte. Man undrar också över vad egentligen de pressetiska principerna betyder för de anställda:

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant.

Här fanns varken saklighet (felaktig biologi)  eller opartiskhet (man utgår från ett konsensus att kristen tro bygger på myter), och inte heller sanning och allraminst relevans, inte minst med tanke på publiceringsdatumen, som verkar ha valts för att kränka de kristnas tro maximalt.

2018-12-05

Stefansdomen profanerad - igen

Rapporter når oss om att Stefansdomen i Wien åter använts för rent profana ändamål. Organisationen Life Ball har låtit skådespelaren Philip Hochmair spela upp sin pjäs Jedermann (reloaded) en gayversion av Hugo von Hoffmansthals pjäs från 1911. Detta med hjälp av rockband och alltså - inför altaret i den högvördiga katedralen från 1100-talet. Tidigare förvandlades hela katedralen till ett diskotek, då en rockkonsert framfördes.

Life Ball är en insamlingsstiftelse, som startades av Wiens gayprofiler. Man ordnar konserter och fester och modevisningar mm, för att samla in medel mot AIDS. Det verkar som en magnet för politiker, kändisar, filmstjärnor och popartister, (till exempel Conchita , den "skäggiga damen" som vann Schlagerfestivalen 2014, som presenterades som kvinna.  I själva verket handlade det bara om ett jobb utfört av en professionell dragartist.)

Uppenbarligen kan inte heller ärkestiftet i Wien motstå stjärnglansen.


Philip Hochmair är själv gay och har inga problem att uppträda som profet för en utåtriktad promiskuös livsstil, han medverkar i pornografiska, sadomasochistiska filmer med mera. Nu fick han hela Stefansdomen att spela ut sina register i. Behållningen från biljettförsäljning mm går till ett sjukhus som drivs av Malteserhjälpen i Sydafrika - efter vederbörliga avdrag för kostnaderna förstås.

Bortsett från det anstötliga i att profanera Guds hus och Sakramentet, som drabbar alla troende, undrar man nu hur tankarna går bland kyrkans män i Wien. Om man verkligen vill bekämpa AIDS, så är det väl knappast via sjukhusen, som har att lindra följderna, utan genom att förhindra spridningen. Och det kan man bara göra genom att söka förändra de sexuella vanorna, i Sydafrika likaväl som i Wien. Det som brukar kallas promiskuitet. Istället verkar det som organisationen vill ha med ungdomen på det "frigjorda" partytåget. Men många som lever med sjukdomens följder, kanske inte tycker det sexuella är så häftigt som påstås av Life Ball, inte minst smittade kvinnor och barn.

Påve Benedikt fick kritik när han försökte framföra det som alla vet; mediciner och kondomer kan möjligen bromsa epidemin i de rika länderna. Men så länge sexuella föreningar sker över könsgränserna och utan ansvar så kommer lidande och död att fortsätta drabba de fattiga -  män, kvinnor och barn.

Se även:
Kampen mot AIDS - inte en fråga om kondomer2018-11-20

Är sterilitet en fråga om hälsa?

TT rapporterar att steriliseringar av män i Sverige har ökat. I Stockholm t.ex har antalet fördubblats under bara ett år. Man tror det beror på att kvinnor tröttnat på P-piller, det som en del kallar "kemisk korsett".

Vad handlar det då om? Jo, ett i stort sett irreversibelt ingrepp:

Vid manlig sterilisering, vasektomi, skärs sädesledarna av, vilket innebär att mannen blir ofruktsam.

Utan tvekan är det således en sorts könsstympning. Precis som när det gäller "könsbyten" så handlar detta inte om hälsa, utan snarare om att göra ingrepp som reducerar den "reproduktiva hälsan" dramatiskt. Likväl så hänvisas just till reproduktiv hälsa gällande dessa ingrepp, som i många landsting bekostas av den allmänna sjukvårdskassan.


För en katolik är äktenskapet inte fullständigt utan den sexuella föreningen mellan man och kvinna, där barn alltid kan vara en möjlighet. Förvisso kan varje förening inte resultera i barn. Naturen har sin egen rytm här. Sedan kan permanent barnlöshet också finnas, det kan bero på många orsaker, både medfödda och uppkomna, inte minst pga ålder. Men då är det inte orsakat av människans eget beslut, som i detta fall dessutom är oåterkalleligt.

Utlösningen är bara fri från spermier – och målet är uppnått, säger Niklas Envall.

Men det är bara det mänskliga målet som är uppnått - att frikoppla sexualakten från dess naturliga mål. Hela fortplantningen, från attraktion till befruktning - ingår i ett otroligt sofistikerat biologiskt maskineri , vars mål är inte bara är en hastigt övergående sensation och ett uppfyllt behov, nej, inte ens endast fortplantning, utan också genetisk variation, förnyelse, mångfald, skapelse. Ett stort mysterium.

Och i grunden finns också det vi kallar kärlek, till en person, till barn, till livet - och till Gud.