2017-01-09

Ovärderlig informationskälla upphör

Den tråkiga nyheten når oss att Sandro Magister lägger ner sin krönika i veckotidningen l´Espresso, kallad chiesa, som han drivit alltsedan 2002.  Vi vet inte anledningen till detta.  Dock kommer lyckligtvis hans privata blogg "Settimo chieli" finnas kvar, det mesta där är på italienska dock.  Sandro Magister är ännu en av de mest betrodda "vatikanister" som förmedlar nyheter och reflektioner direkt från Rom. Han lyckades som journalist inmuta ett alldeles egen hörn av den vänsterliberala tidningen l´Espresso, Reppublicas veckotidning, med en upplaga på 200 000. Där har han rapporterat om olika händelser världen över, med fokus på  för hur kyrkan uppträder,  hur den tolkar uppenbarelsen, konflikter, trender, röster. Han har haft ständig bevakning av allt kring påven, inte minst resorna. Han har även förmedlat översättningar av artiklar från andra författare, intervjuer och länkar med mera. Han lät med tiden hela innehållet löpande översättas till engelska, spanska och franska, varvid webbversionen blev en standardkälla för alla med genuint intresse för katolsk mediebevakning. Den nådde då en läsarkrets av dryga hundratusen användare, varav 20 % i USA.

När man talar om en vatikanist menas en person med för det första gedigen kunskap om kyrkans lära, historia och organisation. För det andra med goda kontakter. Sist men inte minst ett gott omdöme att skilja rykten från verkliga fakta, stor självständighet och integritet, och kunna motstå frestelsen ha "dolda agendor".

Vi skulle knappast kunna tjäna våra läsare utan dessa pålitliga informationskällor. Med Sandro Magister har vi samarbetat under många år. Vår redaktion har översatt mer än hundra  artiklar från hans penna, alla publicerade på katobs.se. De kännetecknas av stor kunskap och inlevelse i kyrkans inre liv.

Ibland har Sandro Magister tagit parti, det är ofrånkomligt. Då löper man också risken bli motarbetad av dem som inte håller med. Men för de mera personliga uttrycken har han använt sin blogg Settimo chieli, och det kommer han av allt att döma fortsätta med.

År 2010 sammanträffade vår redaktör med honom i Rom, och resultatet blev denna intervju. Han fick då, som tack för alla bidrag, mottaga katolska domkyrkans Sankt Eriksmedalj som skänkts redaktionen av vår grundare msgr Johannes F. Koch. Det rörde honom.2017-01-08

Trumps team: Hoppingivande ur katolsk synpunkt

Vi gör inte politiska ställningstaganden i denna tidskrift om det inte handlar om konsekvenser som direkt påverkar vår tro och möjligheterna att utöva den. Alla politiska kommentarer handlar således om undantag.  Presidentvalet i USA är ett sådant undantag. Varför? Jo just därför att det finns en rad frågor där president och kongress är helt avgörande. Vi läser att under 2017 var Donald Trump den makthavare som  omskrevs  flest gånger i svensk press, artiklar som publicerats i tidning eller på tidningars webbsidor. Trump omnämndes 120 000 gånger, att jämföra med Hillary Clinton, 60 000, hon kom fyra, passerad av både Stefan Löfvén och vår folkkäre (numera) Zlatan Ibrahimovitz

Vi har anledning att tro att det inte fanns så många positiva omnämnanden om Donald Trump. Tidigt utsågs han till att vara valets skräckfigur, en blandning mellan en patetisk lustigkurre och en mardröm. Enradiga Twittermeningar slogs upp som rubriker och de mest fasansfulla scenarier utmålades om han skulle få någon makt. Men innerst inne trodde få detta. 

För USA:s katolska kristna var valrörelsen en pina. Det spelade ingen roll vilka partisympatier man hade - de slutliga två kandidaterna uppträdde båda ovärdigt, och det tycktes inte finnas någon gräns för hur djupt de kunde gräva i grumliga vatten efter karaktärsbrister och gamla fadäser, istället för att tala om vad de vill och vad de tror på. Det var väldigt svårt avgöra vad som var verkliga ambitioner och vad som var ren valtaktik.

När så resultatet blev klart var scenförändringen total. Nu var det slut med apspelet, en politik måste utformas, och framförallt en stab och en regering utses. 

Det har varit få artiklar överhuvudtaget om Trumps val av personer, och vad de innebär för vår sak. De utnämningar som hittills skett tycks visa att det inte bara handlat om valfläsk. Ty vad man än tycker om valde presidenten, så kan man inte som katolik annat än få förhoppningar om en politik, som på överraskande många områden ger stöd för vår tro och den sociallära som formulerats i Rerum novarum och Gaudium et spes.  

Donald Trump utsåg i september inte mindre än 34 mycket kvalificerade katolska rådgivare för sin kampanj, detta för att säkerställa katolsk profil inom följande områden: Religionsfrihet, värnet av de ofödda, utnämningar i rättsfrågor, utbildning, sjukvård, arbete och beskattning och säkerhet. Detta var säkert med tanke på de katolska väljarna.

Mycket riktigt anses att valet avgjordes när katoliker ändrade sig, då Hillary Clinton så öppet deklarerade sin politik, där bland annat fria, sena aborter, samkönade äktenskap, vårdlagar som tvingar katolska sjukhus utföra aborter,  och särlagar för människor med viss "sexuell läggning" var prioriterad politik. Inslag som man som katolik inte kan stödja aktivt, vilken annan politik som i övrigt föreslås.

Här är några korta beskrivningar av nyckelpersoner i Donald Trumps kabinett och kanske USA.s närmaste framtid:

Vicepresident: Mike Pence
Pence kommer från en stor irländsk katolsk familj. Han var altartjänare under sin barndom. Senare har han anslutit till Born Again. Han är uttalad abortmotståndare  och han drog in stöd till lobbyorganisationen Planned Parenthood i sin delstat. Han har starkt kritiserad sexualundervisning som uppmuntrar till promiskuitet. Han har motsatt sig Obamas avlägsnande av förbud att framställa embryon enbart för stamcellsproduktion. Pence är emot samkönade äktenskap och särlagar baserade på sexuell läggning. Han har motsatt sig liberaliseringen av lagar för att begränsa användningen av marijuana och andra droger. 

Utrikesminister: Rex Tillerson
Rex Tillerson är bekännande kristen.

Hälsominister: Tom Price
Tom Price, ortoped,  är uttalad motståndare till abort och att staten subventionerar organisationen Planned Parenthood, en motsvarighet till vårt RFSU, men som gått så långt att den har egna abortkliniker och bedriver handel med aborterade foster att användas i forskningen. Price är presbyterian och motsätter sig statligt stöd till preventivmedel, transgender-ingrepp och att man tvångsmässigt ålägger även privata sjukhus utföra tjänster i strid med deras principer.

Skolminister Betsy de Vos
Egenföretagare, men har varit aktiv att förbättra utbildningen på lokalplanet, hon är motståndare till Common Core, ett försök att införa nationellt standardiserad undervisning. Själv kommer hon från en kristen skolbakgrund och vill att det skall finnas friskolor och fritt skolval i enlighet med FN:s barnkonvention såväl som Lumen  gentium och Gaudium et spes mfl dokument

Justitieminister:  Jeff Sessions
Som justitieminister kan man påverka många processer. Under Obamas åtta år har justitiedepartementet anklagats för att agera politiskt mera än juridiskt. Jeff Session är motståndare till liberala abortlagar, som tillåter abort upp till 22 veckan, och även lagar som innebär att man bortser från biologiskt kön. Något som även finns klart uttryckt i kyrkans katekes.

Försvarsminister: Michael T. Flynn
General med konkreta stridserfarenheter från Irak och Afghanistan. Anser att väst befinner sig i krig med radikalt islam. Jämför flyktingvågen med när folk flydde från Europa och reformationen. Problemet är att det följer med infiltratörer, och att administrationen inte förstår vidden av den islamistiska framfarten. Flynn anser det handlar om politik, inte religion.  

Inrikesminister: Ryan Zinke
Före detta officer, kristen. Aktiv motståndare till aborter. 


Arbetsmarknadsminister: Andrew Puzder
Ledande advokat i abortfrågor, medlem i gruppen Lawyers for life. Fick igenom en lag som förbjuder delstaten Missouri att bekosta aborter med motiveringen att mänskligt liv startar vid befruktningen.

Energiminister Rick Perry
Lång tjänst som senator för Texas. Har ställt upp två gånger för att bli nominerad som presidentkandidat. Bekännande kristen, tillhör evangelikal kyrka.  Stark motståndare till aborter. Motståndare till federala lagar som tillåter samkönade äktenskap. Anser de myndigheter som beskattar troende såväl som icke-troende också skall vara helt neutrala gällande trosfrågor.  Friskolor skall tillåtas, och undervisningen skall ej styras federalt. Vill exportera teknologi för mindre koldioxidutsläpp till Kina.

Chef för inrikes säkerhet: John Kelly
John Kelly är general. Han är katolik med irländskt påbrå.


Rådgivare för inrikes säkerhet: IT McFarland
Välrenommerad säkerhetsexpert och journalist. Hon har kraftigt angripit Obama-administrationen för deras passivitet gällande de kristnas utplåning i Mellanöstern och oförmågan att ta den muslimska aggressionen mot väst på allvar. Anser den radikala islamismen vara en större fara för USA än japanerna under Andra världskriget. Hon har tidigare arbetat under presidenterna Nixon, Ford och Reagan.

Chefsstrateg: Steve Bannon
Omstridd grundare av bloggen Breitbart. Uppväxt i katolsk "Kennedy-vänlig" familj, är uttalat kristen - anser välståndet bygger på den judisk-kristna tron och ser sekulariseringen som det största hotet mot den västerländska civilisationen just nu - även ekonomiskt. Är starkt kritisk till att Mellanöstern töms på de kristna ursprungsbefolkningarna.

Chef för säkerhetspolisen (NI): Dan Coats
Före detta senator i Indiana. Svenskättling på mödernet. Kristen och medlem i The Fellowship, en sammanslutning av kristna jurister.  Är motståndare till samkönade äktenskap och anser man inte kan tillåta homosexuella yttringar inom armén.

CIA-chef: Mike Pompeo.
Mike Pompeo är evangelisk kristen. Han är motståndare till aborter, även vid våldtäkt. Han har röstat emot statligt stöd till Planned Parenthood, som propagerar för och utför aborter. 

FN-ambassadör: Nikki Haley
Kristen med indiskt ursprung. Är aktivt engagerad i United States pro-life movement. Har röstat för förslag där man lagskyddar ofödda, så att angrepp mot dem skall bestraffas som om det vore mamman som angreps. Föreslagit att man måste genomgå ultraljud som ska förevisas, varefter det ska ta minst 24 timmar innan abort får utföras.

Ambassadör i Kina: Terry Branstad
Den längst tjänande guvernören i USA någonsin, i Iowa. Med judisk far och luthersk mor från Norge. Konverterade senare till katolicismen. 

Pressekreterare: Sean Spicer
Sean Spicer är katolik.

Detta är ett urval av Trumps nu 43 man stora -  föreslagna, men ej fastställda - stab. Här finns således öppet kristna, även en del katolska, politiker och även andra, som inte tycks tveka i försvaret för de ofödda, för religionsfrihet och samvetsfrihet. Trump har själv i en intervjuer omtalat att han försvarar dessa värden, som i "den svenska modellen" endast får utrymme i form av varningar och avståndstaganden. 

Den som lever får se hur det kommer att lyckas i en civilisation som i övrigt tenderar vilja upplösa alla traditionella könsroller, familjekonstitutioner och inte tveka att offra de ofödda för den förmenta solitära, sexuella friheten.