2009-02-05

Kyrkan - världens "pelele"

Det är omöjligt att täcka upp allt som skrivs och sägs just nu - om påven, om katolska kyrkan, om det prästbrödraskap, som för två veckor sedan knappast någon ens hört talas om i vårt land. Allt sammanblandas till en sorts gröt, där det är svårt att skilja det ena från det andra. Ord som antisemitism, förintelseförnekare, rasism...klistras högst godtyckligt lite här och var, än på katolska präster, än på påven, än på lekmän utan förskyllan. En biskop baserad i Argentina, som först sades inte ens vara katolik, blev orsak till att vi tycks få en ny sorts medlemskap i kyrkan - man kan vara i kommunion med påven, erkänna honom, fast ändå inte vara godkänd i gemenskapen. En katolik ska anamma allt i ett koncilium som varade i arton år och producerade fyra konstitutioner, nio dekret och tre deklarationer, sägs det. Allt detta är nyheter. Hur många kan passera denna inkvisition? Man får kanske vända sig till en upplyst katolsk präst om besked.

Våra högst respekterade "kollegor", stiftsorganet Katolskt Magasin och kulturtidskriften Signum, har nu på allvar givit sig ut i intenetvärldens on-linetillvaro. Signum har öppnat en "signumblogg", vilket är mycket glädjande. Vi gratulerar! Det kan gå långt annars mellan pressläggningarna. (Att vi däremot inte kan instämma i allt, det får man väl se som ett tecken på ett levande debattklimat i vårt lilla katolska stift.)

Det sägs på Signumbloggen att "Det sannolika scenariot framöver är väl att förhandlingarna med SSPX nu läggs på is" - och man anar knappast några tårar fälls för den saken. Men faktum är att istället verkar det nu byggas många broar, låsningar släpper. Biskop Fellays trupper är fulla av arbetslust - ett publikt seminarium är utlyst till på onsdag om "framtidsperspektiv" och man hanterar ryktena om utbredd antisemitism med största allvar och öppenhet.

Prästerna befinner sig ännu i ett sorts kyrkorättsligt ingenmansland, knappt värt ens ordet "provisorium". De är bakbundna; även om de vill dela ut sakramenten lagligt så kan de inte utan att de upptas i ett stift eller en orden. Eller en egen jurisdiktion. Men att det skulle handla om förhandlingar mellan katolska kyrkan å ena sidan och och en grupp helt avskild från den katolska trosgemenskapen å den andra, det språkbruket skulle aldrig påven själv godkänna. Därom finns det hur många bevis som helst. Istället handlar det om en spricka i tolkningarna av var kyrkan står i vissa frågor. "Beslutet av Benedikt XVI är en ny möjlighet som givits för att gemenskapens kraft ska övervinna splittringens", som den optimistiske ärkebiskopen av Paris nyligen sade.

Medan tongångarna är mycket hetsiga här så kan man i fransk och schweizisk TV följa lugna studiodebatter där alla får komma till tals.

Så - man behöver inte tycka om alla örter i Herrens vingård. Men att låta våra medier behandla vår heliga kyrka och hennes ledargestalt som en "pelele", en trasdocka, det måste vi hjälpas åt att stoppa. Och det gör vi nog bäst genom att sprida kyrkans tro på sanningen och genom att ödmjukt återge de faktiska förhållandena precis som de är.

16 kommentarer:

Don Camillo sa...

Väl talat herr Observatör, huvudet på spiken, äntligen en förnuftets och måttans röst - man undrar dock i sitt stilla sinne varför något liknande sunt & rejält inte uttrycks med pondus från officiellt katolskt håll i Sverige? Väntar, väntar..

Anonym sa...

De som verkligen trodde att bara Vatikanen krumbuktar sig och skulle kräva av Williamson att han tar tillbaka sina ståndpunkter om gaskammare skulle göra påvens fiender, både utanför och innanför kyrkan, nöjda och stormen då stillas - ja dessa kommer bli besvikna. I frågor som dessa räcker inga klargöranden i världen, eftersom saken egentligen gäller något annat.

(Vem kommer f.ö. tro på Williamson ifall han NU skulle, kniven mot strupen, ta tillbaka sina historie-uppfattningar? Han har ju blivit känd för hela världen sägandes dessa ord. Vatikanens statssekretariat har nog nu tyvärr, gått i medias och de extrema judiska organisationernas fälla, och dessutom spelat bollen direkt till den oberäknelige Williamson. Världen väntar nu med spänning och bävan på hans resaktion. Måtte Vår Fru leda hans steg..)

Mvh/ "Schweizergardisten"

Anonym sa...

Ja, katolska observatören är en oas i den öken vi lever i. Tack för allt arbete ni gör!

Modernisterna har avslöjat sig. Att vara kumpaner med den antikyrkliga mediakampanjen kan väl inte höja deras anseende hos katoliken i gemen?

Hur mycket skadar inte dessa medlöpare kyrkan och dess ledning. Öppna skott mot Kristi vikarie! Till och med från vårt lilla land. Otroligt alltså!

/Emilio

Anonym sa...

Tack för Din fina kommentar, Emilio! Skicka den även även till biskop@katolskakyrkan.se Han är kanske lyhörd?

Mats i skolan sa...

Heder och tack till er på Katolska Observatören för dessa ord:
"Men att låta våra medier behandla vår heliga kyrka och hennes ledargestalt som en "pelele", en trasdocka, det måste vi hjälpas åt att stoppa. Och det gör vi nog bäst genom att sprida kyrkans tro på sanningen och genom att ödmjukt återge de faktiska förhållandena precis som de är."

På tal om att återge de faktiska förhållandena så fann jag det oerhört givande att läsa denna färska intervju med Kyrkans svartaste får, msgr Williamson. Något som varje katolsk präst i Sverige(och biskopar) gärna får ta del av innan man yttrar sig:

http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,606323,00.html

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Anonym sa...

Någon som vet varför stiftets hemsida ligger nere?

Bara nyfiken på vilken "info" som har passerat deras filter ;-)

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Anonym sa...

René Lefebvre dog år 1944 i ett nazistiskt koncentrationsläge (i östra Brandenburg), där Gestapo höll honom fängslad på grund av att han var verksam inom franska motståndsrörelsen och brittiska underrättelseväsendet.

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.