2019-06-11

Vårdförbundet: Hävda fostrets rätt är "kvinnofientligt och människovidrigt"

Vi skickade länken till inlägget om "Vårdförbundets förvirrade biologi" till Vårdförbundet, för kännedom. Och igår kom ett svar via mail, enligt nedan:

Hej,
 Gällande din diskussion angående ”barnet”:
Det finns en vedertagen gräns för när fostret räknas som ett barn, något som sker vid graviditetsvecka 22+0. Då räknas graviditeten; barnet, som livsdugligt.
Före graviditetsvecka 22+0 räknas det, rent medicinsk, juridiskt och biologiskt, inte som ett barn. I tidig graviditet har befruktningen flera olika benämningar; embryo, zygot, morula, osv, för att sedan benämnas ”barn” vid gravidtetsvecka 22+0. Vid denna graviditetsvecka kan barnets rättigheter diskuteras. Innan dess är det inte tillämpligt. Graviditeten kan ej överleva utanför kvinnans kropp och är således en del av kvinnan. Graviditeten är då icke livsduglig. 
Alternativet till att inte tillåta aborter rent lagligt eller via sjukvården innebär inte att aborter upphör att existera. Vi kan inte, och ska inte lagstifta om något så kvinnofientligt och människovidrigt som en försämrad eller förbjuden aborträtt. Innebörden av att förbjuda aborter är detsamma som att lagstifta om illegala, osäkra aborter, något som orsakar stort lidande och tusentals kvinnors förtidiga död. Vi har redan facit på hur ett samhälle som förbjuder aborter fungerar och hur människor drabbas av det. Det vill vi inte backa tillbaka till, något som vi har starkt stöd för, både från allmänhet och från den enade professionen som arbetar med kvinnohälsa i Sverige.
 Jag har dock full respekt för att alla yrken inte är passande eller lämpliga för vissa personer. Det ligger på individens ansvar att rannsaka sig själv: ”Klarar jag av detta yrke och allt vad det innebär?” Om svaret är ”Nej, bara vissa utvalda delar”, så finns massor med andra yrken att fundera kring.
 Med vänlig hälsning,
Åsa Mörner
Legitimerad sjuksköterska, Legitimerad Barnmorska, Medicine master, Universitetslärare
Förbundsstyrelseledamot i Vårdförbundet.

Svaret innehåller många betänkligheter. Främst då gällande hur barnmorskor är utbildade. Här finns uppenbarligen en definition av mänskligt liv, som bygger på "livsduglighet". Och man menar då uppenbarligen att med detta menas att leva utanför sin livsmiljö. Men varken ett foster eller ett nyfött barn, eller ens en vuxen individ, kan kallas livsduglig i sådana fall, om livsmiljön är den berövad. Är du och jag livsdugliga? Ja här, med 21 % syre i luften, med näring och vatten. Men i rymden? Under vattnet? Utan näring, utan lungor? Livmodern är fostrets livsmiljö. Jorden är vår. 

Att fostret skulle vara "del av kvinnan"? Alltså att det handlar om förökning genom avknoppning, eller delning? Detta är i sådana fall en biologisk sensation. Där avviker vi från alla kända däggdjur. Fanns det alltså inte en individ till inblandad i saken, Vårdförbundet?

Sedan följer ett resonemang om lagen. Men det är inte lagen som fördriver foster. Lagen tillåter även förfärliga plastikoperationer, könsstympningar, så kallade könsbyten.  Men här finns en praxis, en verksamhet på våra vårdinrättningar, som med stor svårighet kan inordnas under sjukvårdslagen. Avlivandet av spirande människoliv utförs således av sjukvården, effektivt; kemisk, eller mekaniskt. Kliniskt. Argumentet att det annars skulle var smutsigt och orsaka mer skada, finns endast inom detta område. Eller ska vi förse presumtiva mördare med vapen och ammunition istället för knivar, kanske ge en kurs i strypning medelst snara? Ska Vårdförbundet vara behjälpliga även här? Utdela nycklar till tjuvarna, för att undvika skador på dörrar och lås? 

Lite fakta, som alla barnmorskor naturligtvis vet:
  • Vid tre veckor redan efter befruktningen, innan graviditeten ens är känd, har embryot kontakter via sinnesnerver. 
  • Vid vecka 8 är känselsinnescellerna fullt utvecklade i ansiktsregionen - fostret kan göra grimaser. 
  • Vid 10 veckor finns hörsel, som uppfattar mammans hjärtslag och röst. Vid vecka tolv är alla organ på plats, och de fungerar. Till och med matsmältningsorganen börjar öva sig med det fostervatten fostret får i sig. 
  • Vid vecka 12 finns känsel i handflator, fotsulor och genitalierna. 
  • Hjärnans alla delar  utvecklas fram till vecka 19,  sedan handlar det om storlek och antal nervceller. Men alla delar finns på plats genom hela utvecklingen. 
  • I vecka 22 kan fostret inte bara uppfatta ljud, utan också reagera på dem 

Vårdförbundet avvisar en diskussion om barnets rättighet, fram till ett mystiskt datum , nämligen när "delen av kvinnans kropp" på ett klockslag blir ett människobarn, vid vecka 22. Först då kan det handla om ett mänskligt liv. Innan dess - en del av kvinnan som hon själv beslutar över vad hon vill göra med. 

Vi ska inte här gå in på det etiska i sammanhanget - även om man kanske borde efterlysa hur Vårdförbundet betraktar de äldre, som knappast heller är "livsdugliga". Är de också en del av de anhörigas kropp, som kan avlägsnas, befrias dem, som en oönskad och opassande knöl? 

Vi kan bara konstatera att man uppenbarligen ändå vill stödja abortpraktiken på vetenskapliga fakta. Men dessa är således i bästa fall helt otidsenliga, i värsta fall medvetet falska, med hänvisning till en förhärskande ideologisk positionering - politik helt enkelt. Som kostar mänskligt liv, etthundra om dagen. Helgdagar inräknat. 

Få av oss alla här på jorden har kommit till genom en kalkyl, en plan eller ens en önskan. Möjligen en längtan. Men eftersom vi är här, så blev vi dock välkomnade. Det borde ju vara djupet av vår existens, att vi välkomnar nytt liv. Om än oplanerat och inte ens önskat. Det kom - ändå.