2018-12-28

Jesus - en religiös figur?

Att raljera med den kristna tron tycks vara något som SVT satt i system. Ty varje jul kommer det alltid något för att göra oss alla osäkra, om julen inte bara är ett påhitt för att få lite ledigt och festligt. Detta år kom först en artikel som försökte förklara jungfrufödseln ur vetenskaplig synpunkt. Och då kom man fram till, att eftersom Jesus var av manskön och Maria av kvinnokön, så måste Jesus  har varit "transsexuell". Ty med jungfrufödsel eller partogenes, som det heter inom biologin, påstås att då

måste avkomman bli en genetisk kopia av föräldern, och därför ha samma kön som denne.

Men nu förökar sig inte däggdjur medelst knoppning eller kloning, inte ens om det vore möjligt att ett ägg skulle fördubbla sitt kromosomtal. Ty varje ägg är genetiskt unikt. Och det finns 5-6 miljoner sådan unika äggmoderceller redan innan ett flickebarn föds. Även mannens könsceller är unika. Det enda som stämmer i artikeln är att jungfrufödsel inte förekommer i däggdjursvärlden. Inte könsbyten heller.

Och just därför så ökar ju julberättelsen i trovärdighet; man har inte sammanblandat ett naturfenomen med ett övernaturligt under, Gud ingrep just så för att väcka människornas medvetande och tro.

I en annan artikel, även den från Vetenskapsredaktionen, så konstateras kort att Jesus nog fanns, men inte som vi kristna uppfattar det, som Guds Son:

Utöver den ideologi han predikade om Guds rike på jorden, fick han följeslagare eftersom han ansågs kunna hela och driva ut andar.  — Hur mycket folk uppfattade det som mirakel vet vi inte. Det var inte så märkvärdigt att driva ut onda andar på den tiden, säger Cecilia Wassén.

Sedan avfärdas skattskrivningen i Betlehem med lätt hand, likaså Jesu födelsedag. Tonläget illustreras väl enklast med denna mening:

Jesus må vara en religiös figur men en del påståenden om honom är mycket osannolika. 

Förra året var det Betlehemsstjärnan som ifrågasattes, detta lagom till Trettonhelgen.  Ett påhitt bara

för att ge extra tyngd och värdighet åt Jesu födelse. Idén att en kungs födelse hängde samman med en stjärna fanns redan på annat håll sedan länge.

Med all respekt för andra människors ´tro eller otro måste man ändå undra över SVT:s intresse för att förlöjliga just kristendomen. Ty några kritiska artiklar om judarnas anspråk att vara utvalda av Gud eller historiska studier över berättelserna om Mohammed  - hittas inte. Man undrar också över vad egentligen de pressetiska principerna betyder för de anställda:

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant.

Här fanns varken saklighet (felaktig biologi)  eller opartiskhet (man utgår från ett konsensus att kristen tro bygger på myter), och inte heller sanning och allraminst relevans, inte minst med tanke på publiceringsdatumen, som verkar ha valts för att kränka de kristnas tro maximalt.

2018-12-05

Stefansdomen profanerad - igen

Rapporter når oss om att Stefansdomen i Wien åter använts för rent profana ändamål. Organisationen Life Ball har låtit skådespelaren Philip Hochmair spela upp sin pjäs Jedermann (reloaded) en gayversion av Hugo von Hoffmansthals pjäs från 1911. Detta med hjälp av rockband och alltså - inför altaret i den högvördiga katedralen från 1100-talet. Tidigare förvandlades hela katedralen till ett diskotek, då en rockkonsert framfördes.

Life Ball är en insamlingsstiftelse, som startades av Wiens gayprofiler. Man ordnar konserter och fester och modevisningar mm, för att samla in medel mot AIDS. Det verkar som en magnet för politiker, kändisar, filmstjärnor och popartister, (till exempel Conchita , den "skäggiga damen" som vann Schlagerfestivalen 2014, som presenterades som kvinna.  I själva verket handlade det bara om ett jobb utfört av en professionell dragartist.)

Uppenbarligen kan inte heller ärkestiftet i Wien motstå stjärnglansen.


Philip Hochmair är själv gay och har inga problem att uppträda som profet för en utåtriktad promiskuös livsstil, han medverkar i pornografiska, sadomasochistiska filmer med mera. Nu fick han hela Stefansdomen att spela ut sina register i. Behållningen från biljettförsäljning mm går till ett sjukhus som drivs av Malteserhjälpen i Sydafrika - efter vederbörliga avdrag för kostnaderna förstås.

Bortsett från det anstötliga i att profanera Guds hus och Sakramentet, som drabbar alla troende, undrar man nu hur tankarna går bland kyrkans män i Wien. Om man verkligen vill bekämpa AIDS, så är det väl knappast via sjukhusen, som har att lindra följderna, utan genom att förhindra spridningen. Och det kan man bara göra genom att söka förändra de sexuella vanorna, i Sydafrika likaväl som i Wien. Det som brukar kallas promiskuitet. Istället verkar det som organisationen vill ha med ungdomen på det "frigjorda" partytåget. Men många som lever med sjukdomens följder, kanske inte tycker det sexuella är så häftigt som påstås av Life Ball, inte minst smittade kvinnor och barn.

Påve Benedikt fick kritik när han försökte framföra det som alla vet; mediciner och kondomer kan möjligen bromsa epidemin i de rika länderna. Men så länge sexuella föreningar sker över könsgränserna och utan ansvar så kommer lidande och död att fortsätta drabba de fattiga -  män, kvinnor och barn.

Se även:
Kampen mot AIDS - inte en fråga om kondomer