2009-01-14

Ett gott råd till våra nyhetsredaktörer

Marie Söderqvist sammanfattar med sin befriande enkla stil hysterin kring påvens tal till kurian. Detta i en krönika i Expressen.

Ordet hysteri är här verkligen på sin plats. Att flera tidningar, däribland Aftonbladet och Dagens Nyheter, på ledarplats - upprepar de förvridna citaten och vantolkningarna, trots att stora delar av bloggvärlden redan insett att substans saknades - det säger en hel del om journalistkårens yrkesmässiga brister. Har man läst de korta pressetiska reglerna någon gång? Punkt 2 lyder:

Var kritisk mot nyhetskällorna. Kontrollera sakuppgifter så noggrant som omständigheterna medger, även om de tidigare har publicerats. Ge läsaren/mottagaren möjlighet att skilja mellan faktaredovisning och kommentarer.

Vårt förslag är: Förstora upp denna text, rama in den och häng på väggen i varje redaktionslokal. Kanske också på kaffeautomaten.

Inga kommentarer: