2013-01-24

Humanister har tröttnat på "religionsfobin"

Föreningen Humanisterna splittras nu upp i två: En ny förening har nämligen knoppats av, förbundet Förenade humanister. I en Brännpunktsartikel förklarar grundarna att man tröttnat på den antireligiösa fixeringen:

Småaktiga debatter om principfrågor som inte är avgörande för hur människor lever sina liv, onödig polemik gentemot allting vad religion heter och en allmänt oförsonlig ton i debatterna har skrämt bort många humanister från de humanistiska organisationerna. Istället har de mest religionskritiska och religionsfobiker blivit tongivande i den humanistiska rörelsen i Sverige. 

Utbrytningen är väntad. Humanisternas ungdomsförbundsledare, Jessica Schedvin, lämnade i höstas Humanisterna med en serie anklagelser om maktfasoner och mobbningsstämning. Hon menade också att det oförsonliga tonläget inte kan bidra till en dialog. Förvisso har ordföranden Christer Sturmark medvetet format Humanisterna att koncentrera sig på antikristna aktioner, från tidningsartiklar till seminarier för lärare. Så mycket "humanism", det vill säga det breda bildningsideal vi ofta förknippar med humanismen, har man inte sett spår av. Humanisterna har en tendens att vara fixerad vid vissa föreställningar om religion, och man upprepar samma sak hela tiden i tron att det då ska övertyga mera. Deras blogg är ensidig och har fastnat i den antikristna satirens grumligaste vatten. I deras kommentarer fanns för några år sedan en röst, som kanske var ett första tecken på varför splittringen nu skett:

"Jag gick med i Humanisterna för att jag tycker det är för mycket religion i samhället. Men där talade man inte om något annat än religion. Så jag  går ur nu."

Förvisso, ibland undrar man om inte Humanisterna har rena bibelcirklar, så fokuserad har man varit att citera ur GT, som om dessa texter skulle vara ett hot mot det allmännas väl i vårt samhälle - det mest sekulariserade i världen.

Den nya förbundets ledare deklarerar att

Vi är övertygade om att den vetenskapliga metoden kan trumfa alla dogmatiska trosuppfattningar när det gäller att förklara världens beskaffenhet och att det inte krävs ett regelrätt krig mot religionen för att förmå den synen att genomsyra samhället.

Det är tråkigt att se att man således fortsätter Humanisternas generalblunder; att helt blanda ihop vetenskap och religion med varandra. Men när vetenskapens söker förklara fenomenen, så handlar  religionen om hur människan kan förstå existensen. Det är allstå två helt olika frågor. Att se en motsättning här är ett intellektuellt fel, som omedelbart skulle identifieras med lite kunskaper i medeltida kristen filosofi.

Vi önskar dock denna nya idéförening lycka till ser fram emot att i lugnt röstläge kunna diskutera tro och vetande.

2013-01-19

Dalai Lama i Hong-Kong - men inte Kristus?

Att förhållandet mellan Hong-Kong och den kinesiska centralmakten varit och ännu är komplext kan ett snabbesök i den stora bokhandeln på den jättelika flygplatsen vittna om. Under rubriken Religion, hittar man kanske en tiondels titlar jämfört med hyllan bredvid - Lifestyle. Lite förvånande är att överst står två stora biografier över Dalai Lama. Men sedan var det slut på religionen. En hel del antologier av allmänna visdomsord. Inget buddhistiskt. Nå - kristet då? En enda volym, en bok som enligt omslaget levererar arkeologiska bevis för att Jesus inte var Messias, utan en vanlig man, gift med tre barn. Graven är funnen, sägs det. Boken skriven av en amerikansk jude. Det var allt. Kanske någon av alla våra Hongkongsvenskar kunde berätta hur det ser ut "på stan" - kan man hitta kristen litteratur i Hong-Kong? Katolsk?