2012-07-09

Tonårsaborter - experter desinformerar

På Svenska Dagbladets debattsida Brännpunkt uppmärksammas för ovanlighetens skull det ständigt höga aborttalet hos tonåringar. Några specialister i gynekologi och obstretik konstaterar först att Sverige toppar listan i aborter både i Norden och EU. Så har det varit under många år. Så kommer man till den enkla förklaringen:

Låg användning av de mest effektiva preventivmedlen är en av huvudorsakerna till den höga andelen oönskade graviditeter bland unga kvinnor i Sverige. 

 Man har också en lösning på problemet: 

Subventionering av alla hormonella preventivmedel för unga upp till 25 års ålder måste införas i hela landet. Dessutom bör kopparspiral vara kostnadsfri. Med en satsning på ett jämlikt och heltäckande subventionssystem för preventivmedel och en fungerande sexualundervisning har Sverige möjlighet att återigen bli ett föregångsland inom reproduktiv hälsa.


Ingen ändring alltså av synen på sexualitet eller beteende, annat än en ökad användning av preventivmedel, som ska ordnas genom att dela ut dem gratis. Men vi vet ju att den ledande pedagogiken i området, som utformats av RFSU - som också säljer kondomer - bara kan uppvisa ett massivt misslyckande att få ner aborttalen, år efter år, decennium för decennium. Här tycks det inte finnas någon som helt utvärdering och självkritik; kanske man är inne på fel spår helt enkelt? Kanske dags pröva något - annat än förnumstiga tekniska manualer hur man har sex i alla former och hur man skyddar sig mot konsekvenserna. Och hur man  - om man misslyckas med detta, ändå kan klara sig ur knipan?

Dessutom menar dessa läkare (vilket alltså normalt innebär att man helar och läker och räddar liv och inte förhindrar livsprocesserna) att det är en 

mycket oroande trend är att p-piller och andra högeffektiva preventivmedel av många kvinnor betraktas som något onaturligt och hälsovådligt.

Och man vill även dela ut kostnadsfria kopparspiraler.

Men vänta ett tag: Skulle alltså det inte vara onaturligt att med tillsats av hormoner påverka den naturliga cykeln med en av de mest komplexa processer som finns i människokroppen - ägglossningen? Vad vi talar om är manipulering av naturliga processer i kroppen som ännu ej är fullt utforskade. Slår man upp ett P-medel, vilket som helst, i FASS så får man en diger lista på risker, särskilt i samband med andra sjukdomar, men även en så vanlig företeelse bland tonårsflickor som rökning. En dansk undersökning, där man kollat upp 8 010 290 kvinnor i åldrarna 15-49 år visar att de nya P-pillren ger en sex- till sjufaldigt ökad  risk för blodproppar. Intressant är också att FASS för en av de mera populära P-pillren anger att

Effekt och säkerhet har inte studerats hos ungdomar under 18 år.

När det gäller kopparspiral handlar det om att förgifta slemhinnan med kopparjoner som gör spermierna dysfunktionella. Spiralen är en artefakt som också ger blödningar och värk.

Att dessa metoder innebär något onaturligt och ibland även rent hälsovådligt kan även en lekman förstå.Att p-medlen även påverkar vår miljö, så att grodor gör könsbyten och fiskar blir sterila, är bara ännu en mycket logisk följd av detta ojämförliga massutsläpp av könshormoner, som det faktiskt är frågan om.

Att eftersträva lägre aborttal måste vara varje läkares mål. Men det är anmärkningsvärt att dessa experter inte på något sätt kopplar aborttalen samman med just preventivmedlen. Det var med preventivmedlens introduktion som aborttalen på några år tiofaldigades. Det enda som kan sänka dem är en vettig undervisning - inte om preventivmedel, utan om sexualaktens plats i människans liv. Vi är sexuella varelser, men sexualitet innebär inte bara kroppslig förening mellan man och kvinna. En sannskyldig undervisning måste också förmedla att varje samlag borde innebära en beredskap för barn och familj, uppoffringar, omprioriteringar och sist  men inte minst - kärlek. Dessutom måste man också upplysa om vad en abort egentligen innebär. Endast så kan tonårsaborterna minskas, och även könssjukdomarna.

Se även:

Propagandaorganet P1

Mänsklighetens sorgligaste kapitel

Kroatien - exemplet som ingen nämner

Ödesdigra "felsägningar"