2009-01-12

Förvisso är vi lättlurade

Svaret på den retoriska frågan i artikeln under denna kom ganska snabbt. I Dagens Nyheter den 10 januari, ledarsidan, visar nämligen läkaren och författaren PC Jersild inga som helst tecken på kritiskt tänkande, utan ångar på med den ena förutfattade meningen efter den andra. Han upprepar oförfärat myten att påven "fördömt homosexuella" och sagt att de ska förstöra jorden därför att

Om homosexualiteten får breda ut sig föds ju färre barn.


PC Jersild vill inte att katolska kyrkan ska hysa några synpunkter på någonting som kan tänkas angå andra än katoliker. Och han tycker inte att någon person som tillhör någon religion ska yttra sig om annat än det som religion tillhör - inte den så kallade verkligheten alltså. Ty då är det "religiös imperialism". Pingstpastor Åke Green är ju en tacksam schablon:


Även om pastor Åke Green inte är representativ för svensk kristenhet, kan han utan att dömas för diskriminering kalla homosexualitet för en cancersvulst på samhällskroppen. Märk väl att det inte är ett citat ur Bibeln utan ett påhitt av Green själv.

Nu är det bara det att påven inte har fördömt homosexuella och Åke Green har faktiskt inte liknat homosexualitet i sig vid en cancersvulst. Åke Green sade:

Sexuella abnormiteter är en djup cansersvulst på hela samhällskroppen.

Och då menade han sexuella akter med likakönade och med djur.

Ett förfalskat citat från påven och denna för talekonsten föga hedrande predikan från en pingstkyrka i Borgholm, som åhördes av ett femtiotal församlingsmedlemmar utan att hetsa upp någon (
det var först när pastor Green skickat predikan till Ölandsposten och de i sin tur skickat den till RFSL, som det hände något): Detta utgör alltså en sanningskälla för licentiat Jersilds omdömen om religionernas legitimitet. Jersild menar att

Religiös imperialism, att påtvinga andra sina icke rationellt grundade åsikter, hör inte hemma i en demokrati.

Samtidigt bryr han sig inte det minsta om att kolla källorna utan chansar friskt - detta som är fullständigt uteslutet i forskarvärlden. Angående "icke rationella grundade åsikter" kan man konstatera, att det är just detta som Jersild uttrycker. Anser man att döendet är en "plåga och förnedring" som därför bara ska göras så kort som möjligt, så kan detta väl knappast vara annat än en åsikt, fri från varje spår av rationalitet. Varför just den åsikten ska ha företräde i en demokrati har Jersild inte kunnat presentera några rationella argument för.


1 kommentar:

Anonym sa...

PC Jersild -lever han fortfarande? Jag trodde att han fösvann under sent 70-tal.