2016-10-30

Sorgliga nyheter

Vi konstaterar att påve Franciskus nu bytt ut i stort sett samtliga de personer i Liturgikongregationen (CDW),som påve Benedikt omsorgsfullt plockade ut för att om möjligt rädda liturgin, som undergått förändringar som inte haft med Andra Vatikankonciliets liturgireform att göra. Det är naturligt att det sker personalförändringar med påvebyten, men när man ser att det är namn som knappast kan förknippas med deras engagemang för liturgin, och som dessutom hämtats upp från "gångna tider"så är det svårt att förstå. Vi har en mycket auktoritär påve, det har tidigare beslut visat också.Att nyheten kommer just när konferensen Summorim Pontificum pågår i Rom, är säkert en slump. Men märkligt; denna sammankomst kom till just som en hyllning till påve Benedikts beslut att släppa den äldre mässordningen fri ur ett förbud som ej fanns, och därmed räddade han inte bara en tusenårig västerländsk liturgi från att helt dö ut eller vara hänvisad till närmast sekteristiska sammanhang, utan även de lägre vigningarnas existens.

Många av de som nu får gå har vi haft kontakter med och publicerat en rad fina texter av. Vi kommer återpublicera  dem, som ett postumt tack för vad de kämpade för - en värdig liturgi där tradition och vördnad för sakramentet samsas med de troendes deltagande.

Det är en del av påve Benedikts mest tongivande insatser under sitt pontifikat som nu slås i spillror. Varför? Tiden får visa.