2012-06-22

Vatileaks: Många nyheter - och inga

Apropå osäkra källor så gäller samma sak i fallet SSPX som i det så kallade Vatileaks, alltså fenomenet att högst hemliga brev och dokument spritts utanför påvens arbetsrum. Vi har en hel del informationer om saken. Men man måste vara extremt skeptisk till alla uppgifter i denna fråga. Ty bakom varje artikel finns det en människa, och denna människa kan ledas av en agenda, som inte redovisas i artikeln. Även de mest respekterade vatikankännare kan  - även utan vetskap -  bli manipulerade att skicka ut informationer, som i själva verket är desinformation, alltså är till för att vilseleda och skapa opinion i viss riktning. Att då nyhetsbyråer och även anspråksfulla katolska tidskrifter inte är sena att plocka upp varje smula är anmärkningsvärt. Det råder ett sorts informationskrig kring påven, och i krig måste man som bekant vara extremt misstänksam mot källorna.

SSPX: Matchtiden slut, nu gäller stopptid

För de som är intresserade av förhandlingarna mellan det stundtals omskrivna prästbrödraskapet S. Pius X och Troskongregationen i Rom, så undras det kanske varför vi inte rapporterat någonting. Anledningen är att det förekommit en mängd rykten som det varit svårt att kontrollera. Sammanfattningsvis så handlar det således om en grupp präster, nästan 600, ledda av den dynamiske och vältalige biskopen Bernard Fellay. Han tillhör de fyra biskopar som msgr Marcel Lefebvre lät viga utan påvens tillstånd 1988, detta för att säkerställa att prästvigning skulle kunna ske vid hans helt godkända seminarium i Econe i Schweiz. Problemen handlade om att msgr Lefebvre vägrade låta sina präster fira mässan enligt den nya mässordningen, och det fanns också tolkningsproblem gällande nya riktlinjer för ekumeniken och religionsfriheten. Kardinal Ratzinger var den som ledde förhandlingar med msgr Lefebvre, och det var mycket nära att man kom till en lösning då. Frågan tycks sedan ha plågat påven Benedikt, och han har gjort stora eftergifter för att få en försoning och en jurisdiktion till stånd, så att präster inte fortsätter att vigas giltigt men formellt ändå är otillåtna att förrätta sakrament, detta utan några egentliga läroskillnader.

Samtalen mellan SSPX och Rom har pågått i åratal, har utmynnat i en hemlig "preambula", en text som det tydligen suddats, tillagts och ändrats i ganska flitigt. Nyligen var biskop Fellay i Rom för att motta påvens slutliga - som man trodde - godkännande. Men ännu fattas signaturer tydligen. För oss utomstående är det ingen idé att spekulera i orsakerna, såsom en bloggare gjorde: Kanske anledningen till att det inte blev en uppgörelse var att biskop Fellay hade glömt glasögonen hemma?

För den som är intresserad av detaljerna, både, kända och mera spekulativa, så hänvisar vi till den utmärkta bloggen Rorate Caeli.


2012-06-09

Liberalextremismen nästa?

Vi läser att folkpartisten Birgitta Ohlsson ska leda ett mångmiljonprojekt för att kartlägga högerextremismen och göra skolpaket. Tanken väcktes då en grekisk högerpolitiker kastade ett glas vatten över en vänsterpolitiker, detta i TV. Inte så ovanligt man skulle tro varken i Grekland eller Italien.Men hon bekymrar sig också över att det finns "högerextremistiska" organisationer som gör gott:

De engagerar sig i sociala rörelser, anordnar julfirande för fattiga ensamstående mammor, de går in i marginaliserade områden och ordnar sportaktiviteter. De tar en roll där samhället har abdikerat och civilsamhället är svagt.

Detta låter ju förfärligt hotfullt. Vi vet inte om katolska kyrkans verksamheter inräknas här, men det är inte otroligt. Ty för Birgitta Ohlsson är kyrkan nämligen främst en politisk faktor, och inte en religiös.

Nu hoppas vi verkligen att hon också tar itu med den extremism som ryms i de liberala lägren, med dess kulturimperialistiska budskap att regeringar i katolska länder av EU ska "pressas" till att genomföra abortpolitik av svensk modell så man får upp abortstatistiken, tillåta experiment med mänskliga embryon, bannlysning av alla religiösa uttryck och tankar, inte minst skolor, som vår katolska skola, en ideologi som kan leda till slutsatser att Vatikanen ska brännas och påven mördas.

Blir detta nästa miljonprojekt för EU-pengar tro? Nästa skolpaket?