2015-11-14

Om inre och yttre kontroll

Klockren intervju med Hans Brun av den oerhört professionelle Claes Elfsberg (BBC-standard, tack för han får finnas kvar). Vad den fokuserade säkerhetsexperten säger här är: Vi står inför den största i d e o l o g i s k a (alltså inte bara säkerhetsmässiga!) utmaningen sedan Andra Världskrigets förspel! Att då leta efter enskilda radikaliserade ungdomar, såsom de flesta politiker anför, är naturligtvis som att jaga mygg med flugsmälla. Man måste komma åt källan. Vi kan sätta in hur många poliser som helst, men om vi inte kommer åt idéerna, så kommer det ständigt nya "hjältar". 

Filosofen och politikern Donoso Cortés påpekade redan för mer än ett sekel sedan, att det finns bara två vägar att vidmakthålla ett säkert samhälle: Förstärka moralen hos människan eller förstärka den yttre kontrollen. Och för den krävs det lagar, poliser, angivare, vapen och fängelser. Vilket väljer vi? 

Se http://www.svtplay.se/.../extra-rapport-terrordaden-i-paris efter 17:09

Ett rop i öknen

En  muslims förtvivlade röst - varför inte flera? Borde väl vara tusentals enskilda, organisationer, imamer, regeringar... Vad är det som hindrar?
Se: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/11995913/Terrorists-are-defining-Islam.-We-Muslims-must-react.html

Update: Vi kommer fortlöpande redovisa musliimska reaktioner på illdåden. Vi hoppas naturligtvis detta ska nå även våra muslimska läsare. Från den europeiska paparplyorganisationen FIOE har det kommit ett mycket kort uttalande:
http://www.fioe.org/ShowNews_en.php?id=175

2015-11-04

Utveckling?

Vi läser i kyrkans tidning att antalet ceremonilösa begravningar har fördubblats i Stockholm. Man kan helt enkelt boka via nätet att det tillses att den anhöriges kvarlevor avlägsnas, snabbt och effektivt. Inget kapell, ingen präst, ingen kista, inga blommor...kanske inte ens en grav. Man har ju så mycket att göra, och varför spendera pengar på en - död?


Vi har då kommit så långt i utvecklingen att vi är tillbaka till när allt började. Vi har till och med hamnat i bakvattnet av neandertalarna, som hade både gravar och blommor. Järnåldern höll med stora begravningsriter, om detta vittnar inte minst platser som Rösaring i Bålsta, där det funnits både likkammare och processionsväg till platsen för kremering. Med hemvändande vikingar kom de kristna sederna att bereda och svepa den döde, lägga i grävda gravar med huvudet mot väster.


Rösarings mäktiga processionsväg för att ära de döda. Järnåldern-vikingatid. Inget för vår tid.

 
Inom paleobiologin brukar man bedöma utvecklingsgraden hos tidiga hominider genom att söka efter spår av just begravningsritualer. Detta tyder nämligen på förmåga att planera, att se framåt och om självmedvetande och insikt om transcendens  - egenskaper som brukar kopplas till det unikt mänskliga. 

Något har gått snett i evolutionen - iallafall i Stockholm?

2015-11-03

Inte helt obefogade varningar

Igår spreds nyheten att två före detta ledamöter av det ekonomiska råd, som påven tillsatte 2013 för att städa upp i Vatikanens finanser, har arresterats. Det handlar om msgr  Lucio Angel Vallejo Balda och Francesca Immacolata Chaoqui. Anledningen lär vara att de spridit - eller rentav sålt  - information som var tänkt att vara strikt konfidentiell, och på detta sätt "förrått" påven själv. Vari denna information består vet vi inte.

Fallet är märkligt då dessa personer  ju tillsattes just i samband med "vatileaks" såsom personer som skulle vara särskilt pålitliga i jämförelse med kuriamedlemmarna. Redan från början kritiserades valet hårt av bland andra Sandro Magister på l´Espresso. Det twittrades friskt från Francesca Chaoqui. Bland annat spred hon ett meddelande att det nu var bekräftat att påve Benedikt hade leukemi. Men det vet vi ju var falskt. När det gäller Lucio Angel Vallejo Balda, så har han gjort sig känd i stiftet Astorga att ha funnit okänd mark som tillhörde kyrkan, och sålt ut den.

Gott så. Mera omdiskuterat blev det gästhus  - ett under i lyx och flärd - som han lät bygga i detta ganska fattiga stift för de i kyrkan nyfunna medlen.

Vi vet inte bakgrunden till dessa arresteringar. Det lär följa flera kapitel. Uppenbart är dock att vår tidigt uttalade skepsis att inhyra dyrköpta riskkapitalister och lobbyister till dessa känsliga uppdrag, inte var helt ogrundad. 2013 skrev vi:

Det som oroar här är bara: Förstår dessa personer kyrkan och hennes väsen? Förstår de behoven och att kyrkan ibland måste få vara olönsam? Att man heller aldrig får spela med kyrkans kapital? Finns det inte risk att de med all den information de får kan komma att utnyttja den i affärsvärlden? Och sist men inte minst: kommer det läckas ut vad som framkommer - får vi flera skandaler i transparensens magiska namn? Skall kyrkan, vår ärevördiga Moder, få utstå än mera hån? Eller kanske är det just detta som behövs, nya fräscha krafter, som ser allt med nya ögon? Den som lever får se.