2015-12-21

Klassiskt feltänk

Det är hög tid att Katolska kyrkan erkänner att förbudet mot icke-abortiva preventivmedel inte är absolut.

Så inleds en artikel i DAGEN, som är skriven av en religionsfilosof och katolik, Martin Lembke. Det är en förvirrande text. Redan inledningen är fullständigt absurd. Här anförs ett exempel om en våldtäktsman som använder kondom. Man kan ju redan här sluta läsa. Men  låt oss passa på att dementera första meningen. Ty kyrkan har klargjort med största tydlighet att preventivmedel är början på det sluttande plan som slutar i att sexualakten helt frikopplas från kärlek, äktenskap och familjebildning. Där står vi idag. Det var med p-pillret som aborttalen mer än tiodubblades.

Om vi bortser från det så oerhört långsökta i resonemanget, så kan vi konstatera att författaren gör ett klassiskt felsteg. Man kan inte göra ett ont mindre ont genom att göra ett annat ont. Varken våldtäkt eller sexuell förening utanför äktenskapet blir mindre omoralisk genom användning av kondomer. Betänk konsekvenserna av resonemanget. Det skulle vara som att fördöma mord men rekommendera den minst plågsamma metoden om det ändå ska göras!

Man kan inte göra gott genom att göra ont. Uttalandet som  anförs av påve Benedikt, där han menar att användande av kondomer vid prostitution är åtminstone början till ett ansvarsfullt beteende, gjordes i den intervjusituation, och det vi ju att då kan mycket komma ut som feltolkas. I just detta fall finns det dock ett mycket tydligt klargörande, nämligen från Troskongregationen. Annars finns ju Humanae vitae som med underbar klarhet beskriver vari mänsklighetens uppdrag (munus) består när det gäller sexuell förening:

Om de båda väsensmässiga meningsinnehållen (essentialis ratio): förening och fortplantning (unitatis et procreationis) beaktas, behåller det äktenskapliga umgänget (usus matrimonii) helt och fullt sin innebörd (sensus) av ömsesidig och sann kärlek och sin inriktning på föräldraskapets höga uppdrag (munus), vartill människan är kallad. Vi anser att vår tids människor mycket väl är i stånd att inse det förnuftsenliga i denna lära. 

Varför inte konsultera dessa källor efter första tanken löpt genom huvudet?

2015-12-20

När månglarna tar över templet (2)

Just när vågorna efter det spektakulära mångmiljonprojektet Fiat Lux avklingat - det var svårt hitta entusiasm till detta mysteriespel - så kommer ännu en notis. 1° World Congress of the European Society of Aestethic Gynecology (ESAG) ska hålla sin första kongress  i Vatikanen, nämligen på det påvliga patristiska institutet Augustinianum, detta enligt deras hemsida. Normalt handlar seminarierna där om teologi och kyrkofädernas undervisning. Men denna gång skall ett antal kirurger samlas för att med filmmaterial dela med sig av sina kunskaper om - estetisk kirurgi, närmare bestämt "vaginal rekonstruktion". Ett antal kirurger från hela världen har som födkrok att förändra kvinnliga könsorgan, sk vaginal rejuvinering,  optimering av G-punkten för högsta möjliga stimulering, men även Kolpopese, det vill säga att inoperera artificiella vaginor vid sk könsbyten. Vi vet inte om kvinnlig könsstympning ingår  i repertoaren, uppenbart är dock att manlig sådan finns på programmet. Kongressledamöterna erbjuds även generalaudiensen med påven.

Med stor förståelse för att påven inte kan övervaka allt som händer inom Vatikanen. undrar man ändå: Hur  kunde detta tillåtas? Hur gick tankarna? Betalade detta illustra lilla sällskap bra kanske? Ty deras kunder hämtas bland enbart välbeställda. En kirurg presenteras så här:

Dr. Matlock has also put in over 25,000 hours Liposculpture (including increased Brazilian butt and VASER Hi Def Liposculpture) over the past 23 years. In that time he has treated more than 10,000 patients. Dr. Matlock is well known for the entertainment industry and has tried numerous stars in both the big and small screen as well as world renowned music artist.

Låt oss hoppas att saken stoppas - omedelbart. Månglarna måste kastas ut ur templet.

FOTNOT: Organisationen har sedan saken kommit ut tagit bort alla referenser till Vatikanen från sin hemsida. Dessa var mycket uppblåsta innan. Låt oss hoppas man flyttat denna bisarra verksamhet från Vatikanens lokaler. 

2015-12-11

När månglarna tar över templet

Den åttone december är en stor dag för alla katoliker. Vi ihågkommer då renheten hos en enda människa, som av fri vilja tog emot ett "oäkta" barn, trots allt som var förknippat med detta. Hon var visserligen trolovad, men hade inte känt någon man. Så kommer en ängel, idag kanske man skulle sagt "en inre röst" - och förklarar att hon kommer få ett barn, avlat av Gud själv. Vem som helst skulle avfärdat detta som galenskap. Men Maria mottog beskedet, som om det vore ju hennes äkta man hon mottog. Och långt mer - hon mottog Gud. Och hon blev havande.

Detta skulle ju fått vem som helst att förskräckas, att låta undersöka sig, både fysiskt och mentalt. Och skulle man där idag - på till exempel en ungdomsmottagning -  funnit ett liv i hennes livmoder - då hade det levt farligt.

Men vi firar denna unga kvinnas fullkomligt självklara val. Ett val som ledde till allas vår möjliga räddning undan evig eld . Med Kristus så väcktes ju också mångas sinnelag till att upptäcka att sanningen inte bara är en överenskommelse människor emellan, utan att det verkligen är något man kan upptäcka och förändras med. Lagen blir plötsligt begriplig, förklarad, belyst.I Rom öppnades denna dag Santa Porta, den heliga port som påven själv öppnar som inledning till kyrkans jubelår. Trettiotusen troende hade samlats på Petersplatsen för att vara med om den heliga Mässan.

På kvällen samlades åter folk på Petersplatsen, denna gång betydligt fler, etthundrasextiotusen. Den alltid upplysta kupolen var släckt sedan dagar, nu låg även krubban i totalt mörker. En lasershow kallad "Fiat Lux: Illuminating Our Common Home" hade nämligen utannonserats. Showen använde Peterskyrkans barockfasad som filmduk. Ett enormt  högtalarsystem hade även monterats. I huvudsak visades naturfilmer och man lät ljuset projicera sol, eld, moln och vattenfall på själva kupolen och fasaden. Det fanns ytterst få bilder på människor och inga budskap.


Produktionen hade finansierats av Världsbanken och deras Connect4Climate-avdelning,. Samma organisation arbetar systematiskt med födelsekontroll och barnbegränsning i underutvecklade länder.  Ett antal andra investeringsföretag i bland annat fastighetsbranschen var också medfinansiärer. Samt Li ka shing, en stiftelse med buddhistisk inriktning. Flera stora multinationella medieföretag medverkade, bland annat Obscura digital, som bland annat låtit upplysa moskéer, men då endast dekorativt. Man har naturligtvis redan lagt till detta "jobb" i sina arbetsprover för att få nya kunder.

Bildspelet har tidigare visats, då med Empire state building som filmduk. Då avslutades det med bilder av Gaya, Kaya och Kali, den blodtörstiga hinduiska gudinnan till vilken man offrade barn så sent som för 200 år sedan.

Dessa avsnitt var nu inte med.. Men heller inga andra som på något sätt anknöt till den kristna tron, till Guds Moder Maria.

Det må finnas vackra avsikter bakom - att uppmärksamma oss på den biologiska mångfalden och jordens bräcklighet. Men man måste ändå undra över hur det blev möjligt att en av våra största kyrkor används till spektakel. Visserligen är Rom den stora barockstaden, överdådighet saknas knappast. Visserligen har man alltid gillat att skapa stämningar. När drottning Kristina anlände med sitt följe till Rom genom stadsportarna så var hela kupolen dekorerad med brinnande facklor. Även senare har man haft ljusspel, även innan den ens fanns elektricitet.

Men detta är ändå något annat.. I kyrkolagen heter det att

Can.  1220 §1. All those responsible are to take care that in churches such cleanliness and beauty are preserved as befit a house of God and that whatever is inappropriate to the holiness of the place is excluded.

Man måste således tillse att kyrkan inte används till andra ändamål än vad den är vigd till. Att då låta andra organisationer utnyttja den för att exponera sig via en rakt igenom sekulär filmvisning, som dessutom är kommersiell, kan inte passera. Vi har tidigare uppmärksammat hur själva det Sixtinska kapellet utnyttjats som marknadsplats åt storföretag som Osram och Porsche.

Dessvärre har särskilt i Italien många kyrkor profanerats med de mest smaklösa konstföremål och "installationer", man använder kyrkorummet som vilken utställningslokal som helst. Vi deltog ju för några år sedan i en appell för återgång till äkta sakral konst.Den är kanske mera aktuell än någonsin.

Ty våra kyrkor är till för att dyrka Skaparen, inte skapelsen.


Peterskyrkan den 19 april 2005 -  samma dag som som påve Benedikt XVI valdes.