2008-12-27

HomO luftar sina fördomar

Efter Reuters lyckade kupp att lägga lämpliga ord i påve Benedikts mun som får honom att framstå som om han vill ha skottpengar på homosexuella (ja - faktiskt inte långt därifrån) så har debatterna rasat i bloggarna. Men också en del tidningar har tagit upp frågan. DN har redan nämnts, och Dagen har också förstått att det var något som inte stämde. I Smålandsposten så beskriver man i ledaren attacken mot påven och ställer några mycket bra frågor. Man har uppmärksammat att bloggen Second Opinion frågat kanslichefen på Ombudsmannen för diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) George Svéd, vad han tycker om saken. Han kommenterar de förmenta uttalandena av påven på följande sätt:

Den religiösa delen är fullt förståelig, vilket har sin grund i den kyrkliga rädslan. Men det är underligt att man vill tillskriva religiösa extremister så pass stort utrymme.

Han menar alltså ledaren för världens 1,5 miljard katoliker, den största religiösa grupp vi känner, en femtedel av världens befolkning.

Vidare säger han att homosexuella handlingar är skyddade i "internationella överenskommelser" och

Det är påven som är knäpp och inte överenskommelserna.

Han kritiserar att DN så okritiskt tagit in uttalanden från påven utan kommentarer:

DN borde ha problematiserat påvens homofoba åsikter

tycker denne ämbetsman.

Men vi vet ju nu att allt var en så kallad tidningsanka, fabricerad av Reuters och distribuerad av AFP och TT. (Vi har kontaktat TT och de verkar inte förstå att ordet "sade" är samma sak som att mena att någon faktiskt sagt något).

Här finns dock en rad andra anmärkningar att göra. Om kanslichefen på HomO menar att katolska kyrkans ledare är en religiös extremist, vilka företräder då en normaluppfattning - den svenska staten, eller dess regering med fyra högst nyckfulla minoritetspartier?

Tjänstemännen måste också kunna lära sig att skilja mellan katolska kyrkan som religionsutövare och som "expert på mänsklighet" - aktör i alla frågor som rör mänsklighetens öde. Det grovt felciterade talet var inte påvens jultal till världen, utan en sammanfattning av året till hans närmaste medarbetare.

Att George Svéd anser att tidningarna inte kan återge påvens uttalanden utan att "problematisera" är också intressant. Kan inte läsarna själva klara tolkningen? Och varför ska just nyheter från Vatikanen behöva "oskadliggöras"? Kanske även kristna är i behov av "problematisering" - ganska ofta till och med - av det som myndigheter och media förmedlar.

Kanslichefen på HomoO avslöjar också sin fördomsfulla inställning till katolska kyrkan. Det klär inte en ämbetsman som är satt att skydda svaga grupper mot diskriminering. Eller som Smålandspostens ledare pregnant frågar:

Förstår en ombudsman som jobbar med diskriminering att han exkluderar inte minst invandrade katoliker i Sverige med sitt språkbruk?

Vi väntar också spänt på att den "fördjupande" och "nyhetskorrigerande" journalistbloggen Second Opinion ska korrigera sin fördjupning om påvens "homofobi", där således knappast en stavelse har med verkligheten att göra.

2008-12-24

Dagens Nyheter nyanserar snabbt

På dn.se har Clas Svahn blixtsnabbt och mycket förtjänstfullt (julafton!) reagerat på vår analys, och refererat till denna sida. Vi kan bara tillägga att självklart så finns det i talet anspelningar på en modern livsstil, som även innefattar ett bejakande av homosexuella relationer. Men detta är alltså inte huvudpoängen, utan emancipationen - frigörelsen från ett universellt sammanhang, en "människans ekologi". Detta är ju fjärran från att fördöma enskilda grupper eller personer. Man kunde ju i sådana fall lika gärna fantisera om att påven fördömer alla som lever samman utan att gifta sig, eller alla som utövar barnbegränsning, eller de som manipulerar med embryon. Eller julkonsumenternas brist på helhetstänkande. Det finns en rad tänkbara målgrupper. Men man har plockat ut homosexuella och transsexuella för att få en sensation som passar i tiden.

Lögnaktig mediaattack mot påven

Lagom till jul drar pressen igång en kampanj mot påven och därmed också den katolska kyrkan med dess miljardstora skara. Upphovet är en artikel från Reuters, som gått ut i ett antal stora tidningar, däribland Herald Tribune, naturligtvis med lämpliga bilder på påven i blåsväder. Reuters har skickligt tagit några avsnitt från påvens stora jultal till kurian och satt dem samman med några uttalanden från "en ledande person i kurian" i oktober som kallar homosexuell livstil som "en avvikelse, något onormalt, ett sår". Dagens Nyheter menade att påven uttalat sig om såväl homosexuella som transsexuella - något som man sedan tog tillbaka i webbupplagan efter vårt påpekande (Redaktören svarade att påven "tydligt syftar på dessa utsatta grupper även om han inte nämner dem vid namn.") I Aftonbladet menade man att "Påven fördömde även transsexuella i sitt tal". Expressen skriker om "Påvens attack på homosexuella". Allt för att väcka folkets hat. Och det är inte svårt att lyckas med. Påven har bland annat kallats för "världens ondaste människa" och åtskilliga, även Sveriges TV, understryker på Text-TV hans ålder - en dåligt förklädd antydan om senilitet alltså.

Om man studerar det 3568 ord långa talet så är det endast ett litet stycke som behandlar "mänsklighetens ekologi". Han talar där om att kyrkan inte kan begränsa sig till sina troende utan måste förkunna sitt ansvar för hela skapelsen. Ty

när kyrkan talar om människonaturen och påminner om att den utgörs av mannen och kvinnan och när den ber om respekt för skapelsens ordning rör det sig inte om gammalmodigt metafysiskt tänkande. Nej, det rör sig om att ha tilltro till Skaparen och att lyssna på Skapelsens språk. Att förakta detta språk betyder att människan förstör sig själv och förstör Guds verk.

Han talar också om emancipationen från Skaparen som människan själv väljer, en autoemancipation som medför att man tror sig kunna leva ensam, för sig själv - till och med skaffa barn för sig själv. Men stora skolastiska teologer har definierat äktenskapet, den livslånga föreningen mellan man och kvinna, som ett skapelsens sakrament som Skaparen har instiftat och som Kristus har visat genom sin förening med mänskligheten genom tiderna. I detta 348 ord långa avsnitt avslutar påven att referera till Humanae vitae, där påven Paul VI försvarar kärleken mot en sexualitet som är konsumerande och den mänskliga naturen mot onaturliga manipulationer.

Nå - hur var det då med fördömanden av homosexuella och transsexuella? De finns inte. En snabbsökning i artikeln visar att varken homo- eller transsexualitet nämns. Tidningarna ljuger helt enkelt. Man kan visserligen tolka in påvens tal om skapelseordning som ett försvar för äktenskapet - men det är en tolkning som varje tidning måste stå för själva. Och någon nyhet är det väl knappast att kyrkan försvarar äktenskapet. Men några fördömanden av homosexuella finns inte - än mindre av transsexuella.

Vi ska inte vänta oss att någon nyhetsbyrå ber om ursäkt. Det hela är ju iscensatt med stor beräkning.

Vad sade påven för övrigt? Han uppehöll sig mest vid sina intryck av mötet med ungdomar från hela världen i Australien. Det möte som världspressen helt missade. Kanske det är media som lider av åderförkalkning.