2016-02-26

Har ditt barn blivit sexuellt ofredat?

I en välskriven artikel i SvD av Olof Edsinger relateras vad våra barn och ungdomar kan utsättas för i både kommunala och privata skolor.

Mot bakgrund vad dessa minderåriga, knappt könsmogna barn får uppleva här, borde man upplysa föräldrar om att sådana tillställningar kan polisanmälas för sexuellt ofredande. Det kan handla om både språkbruk och grafiskt material. 

Dessutom är dessa avsteg från skolans uppdrag ett flagrant brott mot Barnkonventionen, som fastställer att

Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för barnet, och skall för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder.

och
 
Konventionsstaterna skall respektera det ansvar och de rättigheter och skyldigheter som tillkommer föräldrar

och 
 
Konventionsstaterna skall göra sitt bästa för att säkerställa erkännandet av principen att båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling. Föräldrar eller, i förekommande fall, vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling. Barnets bästa skall för dem komma i främsta rummet.

I Regeringsförklaringen sade statsministern att Barnkonventionen ska göras till svensk lag. Men det har han visst redan glömt...

2016-02-20

Lyckan i helvetet

Nej, det är inte vår uppgift recensera andra samfund väljer att utforma sina gudstjänster. Men nu är det ju faktiskt så att det även från Rom, signaleras att vi ska närma oss de lutherska kyrkorna genom deras världsförbund, med vilket man tydligen författat ett antal dokument. I oktober kommer påven inbjuden av bland andra Svenska kyrkan, alltså inte av vårt eget stift. Då är det kanske ändå på sin plats försöka förstå hur den Svenska kyrkan fungerar.

Förra söndagen, den 14 februari,  sändes en TV-gudstjänst från Allhelgonakyrkan i Lund. det var mest musik. En kvinnlig präst berättade om hur en ung man hejdats från att begå självmord när han såg en handikappad pojke le mot honom,. Sedan följde sången "Smile" av bl. a. Charlie Chaplin :

That's the time you must keep on trying
Smile, what's the use of crying.
You'll see that life is still worthwhile-
If you just smile.

Så enkelt alltså. Vad ska vi då med Gud till, om vi bara kan - le?

Lite senare i gudstjänsten med läsningar men utan altartjänst, så framförs (12:34) Flow my tears av Dowland. Här är det allt annat än leenden! Det är en mycket sorglig världslig text. Det handlar om livet utan varje hopp.

From the highest spire of contentment,
My fortune is throwne,
And feare, and griefe, and paine
For my deserts, are my hopes since hope is gone.

Hark you shadowes that in darnesse dwell,
Learn to contemne light,
Happy that in hell
Feele not the worlds despite

Vad tänkte biskop Johan Tyrberg när han lät denna sång framföras - som alltså säger att man ska lära sig avsky ljuset  - det är bättre i helvetet, ty där finns inget av världens plågor? Det skulle man gärna vilja veta.

2016-02-11

Uppdrag selektiv granskning

Någon som såg Uppdrag granskning igår - om hatkulturen? Inga roliga saker. Men lite märkligt är det ju se Birgitta Ohlsson (L) framträda här som offer, med tanke på att hon själv 2010 startade en "hatgrupp" på FaceBook - mot påven. "Rött kort Vatikanen" var namnet, och det dröjde inte länge förrän svordomarna haglade, och hot om mordbrand och mord förekom. Inläggen låg kvar bra länge, med Birgitta Ohlsson alltså som moderator, tills hon kanske blev tipsad om vårt inlägg på Nytt och Noterat om saken. Då försvann det värsta. 

Uppdrag granskning antydde mycket tydligt att fenomenet kan sammankopplas med högerextrema grupper. Men här var det alltså liberaler, som inte tvekade yttra att de "vill mörda påven" och "bränna ned Vatikanen".

Idag är hela gruppen borta - dessbättre.Ty man kan ju tycka att hota påven är ingen sak - han är ju så långt borta. Tja - i oktober är han i Lund! Kanske man skulle tipsa SÄPO?