2017-05-21

Kardinalerna - elit eller öra?

Nyheten om vår - och Nordens - förste kardinal sprider sig fort. Som ofta så får TT första ordet, deras kommunikéer kopieras flitigt. Frågan uppstår genast; vad är nu en kardinal? Och många medier - även de kristna - beskriver att "Kardinalerna räknas till den katolska kyrkans elit".

Här måste man invända. Ty vad är kyrkans elit, om inte helgonen? Hörde inte kyrkolärarna Katarina av Siena och Teresa av Ávila till kyrkans elit? Eller padre Pio? Ser man till kardinalerna under historiens lopp önskar man verkligen att ingen kan tro titeln skulle vara ett bevis på en elit i Herrens kyrka. Det gäller i synnerhet även dagens kardinaler.

I själva verket är kardinalerna mera som påvens handgångna män, hjälpredor och informatörer med värdefulla kontakter. Ordet kardinal kommer från "gångjärn". Dörröppnare med de rätta vännerna  alltså. Man blir således knappast kardinal  på rykten av vara en gudsman. Mera på användbarhet. Påven rådfrågar kardinalerna, därför att de sitter med värdefull information - de fratrum nostrorum consilio, de fratrum nostrorum consensu. (Ung. Från våra bröder kommer råd, och med bröderna kommer vi överens.)

Med vår biskop är det nu så att det är en man med både fromhet och kompetens. Hans blygsamhet förbjöd honom säga emot, när journalister trodde han inte skulle veta hur man checkar in på en flygplats då det stod klart att en karmelit blivit biskop.  De hade en bild av den enfaldige munken i sin trädgård, avstängd från världen. Vad de inte brytt sig om ta reda på, var, att denne karmelit har en  filosofie magisterexamen i moderna språk (engelska, spanska och tyska) vid Lunds universitet, talar dessutom nederländska och har studerat teologi och filosofi i Brügge och i Rom. Innan biskopsutnämningen hade han genomfört ett stort antal reträtter för karmeliter i Filippinerna, Spanien, Sydamerika och USA. Han har haft en lång serie i EWTN om karmelitisk spiritualitet, både på engelska och tyska, som är helt okänd här. Och han har introducerat Teresa av Ávila och Johannes av Korset för svenska läsare.

Som kardinal kommer han främst vara påvens expert på de nordiska länderna och förhållandena här. Vi tror det betyder något gott att det inte bara är en dörröppnare, utan även en andlig kraft som kommer att kunna verka nära Läroämbetet. Det behövs.