2014-03-05

Världssamvetet Sverige låter barn svälta

Nu har det hänt igen Sverige drar in allt bistånd till ett fattigt land därför att man inte uppför sig som den svenska regeringen vill. Till Uganda dras bistånd in på grund av de sk homolagarna, som förbjuder homosexuella förbindelser och pålägger livstids fängelse  för de som är HIV-poistiva  och sprider smittan i homosexuella akter. Man kan naturligtvis ha synpunkter på andra länders lagar. Men biståndet kommer väl knappast lagstiftare och parlamentariker till del - får man hoppas - utan det är ju till för att hjälpa fattiga. Att straffa dessa för att man inte gillar de välbesuttnas ideologi kan aldrig rättfärdigas. Och på vilket sätt skulle denna åtgärd hjälpa de homosexuella? Det tyder på att biståndet i själva verket är ett verktyg för att påtvinga andra stater en ideologi. Det är ett cyniskt och smutsigt spel våra folkvalda sysslar med. Det ligger så långt från den kristna barmhärtighetsidealet man kan komma - att villkorslöst hjälpa. Jesus sade:
Jag var hung­rig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dric­ka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var na­ken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fäng­el­se och ni besökte mig.
Se även Allt vad I viljen och Katastrofen i Filippinerna.

Tillägg: SIDA uppger nu att det är alla bidrag till den ugandiska staten som dras in, främst till reformer av rättssektorn i landet, men också till att förstärka den finansiella styrningen. Däremot planerar SIDA "stödja ett samarbete mellan en lokal ugandisk HBTQ-organisation och svenska RFSL. Den exakta storleken på stödet är ännu inte bestämt." Men - med tanke på den drakoniska lagen, med oproportionerliga straff för harmlösa handlingar, är det inte just reformer av rättssektorn som behövs?

1 kommentar:

Lachen sa...

Var kan man läsa vad som exakt står i den nya lagen i Uganda?