2014-03-10

Herrens vägar...

När nu pastor emeritus Ulf Ekman under en predikan i den evangelikala församling och rörelse  han själv grundat tillkännagivit att han går över till den katolska kyrkan, så är det inte utan att många häpnar. Ulf Ekman började som präst i Svenska kyrkan. Under en vistelse i USA kom han i kontakt med Word of Faith, eller det som i Sverige kallas Trosrörelsen,  och byggde sedan från 1983 med stor effektivitet upp den karismatiska frikyrka som idag kallas Livets Ord. Man har skolor, förlag, mediakanaler, kursgård, företag, och det finns även filialer i en rad länder i utlandet. Rörelsen har kritiserats hårt för dess framgångsteologi och hårda toppstyrning, men den har också förändrats mycket under decennierna. Det är en imponerande organisationsförmåga som visas i detta samfund, något som vi katoliker förvisso har en hel del att lära av.

Under en vistelse i Israel fick Ulf Ekman upp ögonen för den kristna kyrkans historia. Han fick personliga kontakter som var positiva, och han började med sin fru att studera katekesen, och socialläran.

För många kommer steget inte övverraskande. Ulf Ekman har setts i flera katolska sammanhang, han har besökt katolska domkyrkan, och där tagit emot välsignelsen. Han har även varit mycket aktiv i projektet Enhetens kyrka på Östanbäcks kloster, och där lärt känna bland andra vår biskop Anders Arborelius.

Detta intresse för katolska kyrkan har väckt en hel del agg inom evangelikala kretsar. Främst är det bloggen aletheia.se som systematiskt försökt "avslöja" den gemena kryptokatolicismen hos familjen Ekman. Det anses vara att överge det rena evangeliet oförfalskat som det står i Skriften, och dra in bilder, "mariadyrkan" och helgontro, något som anses vara sentida belastningar. Ja, traditionen från apostlarna överhuvudtaget anses inte behövas i dessa kretsar, endast Bibelns ord räcker och församlingsgemenskapen. 

Inte desto mindre är det hos pingstkyrkan, Svenska Evangeliska Alliansen och Livets Ord som man idag kan finna stöd för kampen för de oföddas liv, för äktenskapet och föräldrarnas rätt att fostra sina barn. På det naturrättsliga planet är det inte svårt att samarbeta över konfessionsgränserna och finna många gemensamma intressen, något som i stort sett är omöjligt med framträdande företrädare för den Svenska kyrkan, som i allt tycks följa dagspolitikens vindar.

Ulf Ekmans konversion är ett bevis på, hur märkligt och helt oförutsebart  livet kan utvecklas. Man kan döma handlingar, uppfattningar och idéer. Men aldrig människor. Ty det finns alltid en smal väg åt var och en. Den siste av oss som upptäcker sanningens strålglans kan vara den förste som möter Herren i himmelriket, detta har vi flera Jesusord på, inte minst han löfte till rånmördaren på korset.

Ulf Ekmans historiska predikan kan höras i sin helhet. 

1 kommentar:

O. sa...

Paret Ekman gjorde mig och min hustru så glada och rörda igår. Hans predikan via http://livetsordplay.se är verkligen värd att lyssnas till.
Äntligen en riktigt god nyhet för vårt land. Vi gläds och sporras av deras mod och kärlek till sanningen! Låt oss be för dem, speciellt då det lär blåsa snålt omkring dem framöver både utifrån och innefrån katolska kyrkan.