2013-08-07

Franciskaner i onödigt blåsväder

Det har nu framkommit att den apostoliska visitationen hos Congregazione dei Frati Francescani dell'Immacolata (FFI)  och de restriktioner som lett till så många upprörda känslor, inte har föranletts av någon allmän order från grundaren att övergå till den extraordinära mässordningen. Ordensledningen själva har tvingats dementera en rad felaktiga rykten och rena spekulationer, som går ut på att man berövas möjligheten till den äldre mässordningen. Ömsom påstås skälet vara därför att den blev för populär, ömsom det motsatta, att den tvingades på medlemmarna.


Som vi redan från början varnade för, så kan man utifrån inte se in i ordnarnas inre liv. Resultatet av allt detta kan vara att orden har skadats -  av dess egna vänner och gynnare. Man har blivit beskriven på ett sätt som inte stämmer överens med den lugna marianska spiritualitet som man eftersträvar.

Att nu ledningen tillfälligt tas över av en apostolisk kommissarie kan i själva verket innebära att man fortsätter precis som tidigare - den latinska mässans båda former kommer att förekomma, bara med skillnaden att det finns en förstärkt och ovedersäglig jurisdiktion.
Officiell hemsida på engelska

Inga kommentarer: