2013-08-11

Än gäller latin som kyrkans språk - ibland

Uppmärksamma vänner av romersk liturgi har upptäckt att det generella tillståndet att använda påve Johannes XXIII:s missale från 1962, påve Benedikts Motu Proprio "Summorum pontificum" nu fått officiell översättning till sju språk utöver orginaltexten på latin. Texten publicerades den 7 juli 2007, så det tog sex år att få ut den på engelska, tyska och franska till exempel. Det har endast funnits en enda officiell översättning tidigare - till ungerska. Å andra sidan tog det 18 år innan den för förståelsen av Läroämbetets funktion i vår tid centrala encyklikan Veritatis splendor utkom på svenska, och 40 år innan Humanae Vitae översattes - en av de mest omnämnda encyklikorna i modern tid. Kan man därför utgå från att kyrkan litar på att dess präster och biskopar är förtrogna med latin? Eller finns det kanske andra skäl att inte översätta?

På redaktionen för KATOLSK OBSERVATÖR ser vi det som en huvuduppgift att omsätta texter till svenska, så att de blir tillgängliga för så många som möjligt i vårt språkområde - inte minst icke-katoliker. Vi har medverkat till att både Summorum och Humanae vitae översattes, och från påve Benedikt XVI har vi översatt  - inofficiellt och med små resurser - ett dryga hundratal tal och predikningar m.m. efter bästa förmåga.
Motu Proprio Summorum Pontificum [Latin official text]
[DeutschEnglishEspañolFrançaisItalianoMagyarPortuguês]

Inga kommentarer: