2013-03-15

Obekymrade löftesbrott


Det finns en högst officiell blogg hos UD, Utrikesdepartementet - som landets ambassadör i Vatikanen skriver. Ulla Gudmundsson  har, från att tro hennes uppdrag bestod i att ändra på påven, utecklat sin stil sakta men säkert till att visa ett allt större och genuinare intresse för att försöka förstå fenomenet den katolska kyrkan. Nu lägger hon ut en blogg som bygger helt på en anonym källa, en dagbok från konklaven 2005, då påve Benedikt valdes. Här redovisas alltså på UD:s hemsida hemligheter, som alla deltagare svurit på att inte säga ett ord om, detta med handen på bibeln,. Nu är källan en italiensk dagstidning. men man undrar ju ändå hur en ambassadör kan så obekymrat använda sig av uppgifter som kommit under hotet av kanske det hårdaste straff en människa kan få - åtminstone om man är troende katolk - att bli utesluten från Eukaristin, från att förenas med Gud. "Den som läcker information kommer bli bannlyst" som man sade i Rapport. Och nu sprider alltså vår ambassadör i Vatikanen sådan information - om det inte är ren desinformation. Få vet.


Ännu märkligare är det ju att få höra de mest detaljerade beskrivningar inifrån den nyligen avslutade konklaven av en som var med, kardinalen Dolan. Han berättar öppenhjärtigt till pressen om hur stämningen var när det lästes upp att kardinalen Bergoglio fått 77 röster och hur det gick till när han kom in som påve med mera.


Dolan described the emotion inside the Sistine Chapel as Bergoglio reached 77 votes, the two-thirds majority needed to elect him.
"We broke into applause but then we had to wait until the rest of the votes were counted and applauded again at the end and still again when he said he accepted the election," Dolan said.

Det verkar inte bekymra kardinal Dolan en sekund att han med handen på heliga Skrift avlagt följande löfte, bara en dag tidigare:

We, the Cardinal electors present in this election of the Supreme Pontiff promise, pledge and swear, as individuals and as a group, to observe faithfully and scrupulously the prescriptions contained in the Apostolic Constitution of the Supreme Pontiff John Paul II, Universi Dominici Gregis, published on 22 February 1996. We likewise promise, pledge and swear that whichever of us by divine disposition is elected Roman Pontiff will commit himself faithfully to carrying out the munus Petrinum of Pastor of the Universal Church and will not fail to affirm and defend strenuously the spiritual and temporal rights and the liberty of the Holy See. In a particular way, we promise and swear to observe with the greatest fidelity and with all persons, clerical or lay, secrecy regarding everything that in any way relates to the election of the Roman Pontiff and regarding what occurs in the place of the election, directly or indirectly related to the results of the voting; we promise and swear not to break this secret in any way, either during or after the election of the new Pontiff, unless explicit authorization is granted by the same Pontiff; and never to lend support or favour to any interference, opposition or any other form of intervention, whereby secular authorities of whatever order and degree or any group of people or individuals might wish to intervene in the election of the Roman Pontiff. Each of the Cardinal electors, according to the order of precedence, will then take the oath according to the following formula:

And I, N. Cardinal N., do so promise, pledge and swear. Placing his hand on the Gospels, he will add: So help me God and these Holy Gospels which I touch with my hand.

Och vad händer då om man bryter mot eden? Till exempel genom att avslöja antalet röster? För de som ej ingår i kardinalskollegiet gäller:

55,  § 3°. Should any infraction whatsoever of this norm occur, those responsible should know that they will be subject to the penalty of excommunication 'latae sententiae', which is reserved to the Apostolic See.

Bannlyst alltså, Man undrar: trodde han själv på vad eden innebar?  Eller var den bara - symbolisk? Och - vad är då mera bara symboliskt i dessa vitt omkring sig babblande kardinalers värld?

1 kommentar:

Ingrid Ydén Sandgren sa...


Jag tycker verkligen om Redaktörens skarpa kniv. >Han skär rakt igenom och får oss att tänka.
bara sentensen "babblande kardinaler" är nästan direkt hånfull, men skarpt tillrätavisande. Hoppas motsvarande kritik finns att läsa för kardinalerna!