2013-03-19

Kontroversiell altarplats

En del kanske observerade att den kardinal som läste bönen över ringen - var kardinal Gottfried Daneels. Kardinal Daneels var också medcelebrerande vid högaltaret. Detta kunde ju väcka uppsende då denne kardinal varit känd för att ha skyddat flera präster i sitt ärkestift i Belgien, som begått de mest hemska övergrepp mot minderåriga - precis de missförhållanden som påve Fransickus är kallad att bekämpa. Han körde också sitt stift i botten när det gäller prästkalleser och hans budskap har ofta stått i strid med de senaste två påvarnas och läroämbetets bindande undervisning. Men han är i kraft av äldste kardinal som inte fyllt 81 så kallad kardinal protopresbyter, Denna funktion i konklaven är reglerad och kan ej ändras. Det finns även en kardinal protodiakon. Det var denne som förkunnade Habemus papam, idag överlämnade han palliet. Protodiakon är kardinal Jean-Louis Pierre Tauran.


Inga kommentarer: