2012-09-15

Samtal med mersmak - och varningstecken

Projektet "Hedningarnas förgård" i Stockholm avslutades under fredagen med en samling i ungdomscentret Fryshusets gymnastiksal. Åldern på publiken var påfallande hög, vilket väl bevisar kardinal Ravasis oro för likgiligheten som breder ut sig. Sveriges ambassadör för den Heliga Stolen, Ulla Gudmundsson, ledde med den äran ett samtal om relationerna mellan troende och icke-troende. Huvudtalare var kardinal Gianfranco Ravasi, som presiderar för Vatikanens kulturråd,  och Thomas Hammarberg, internationellt erkänd människorättskämpe. Vi kommer senare med ett referat, här bara några spontana iakttagelser. Kardinalen drog upp temat tro och menade att det egentligen är en onödig avgränsare mellan människor. Ty alla har vi så mycket gemensamt, inte minst oron för livet självt och vad som väntar oss efter, att vi borde kunna finna kontaktytorna på ett mindre konfliktskapande sätt. Thomas Hammarberg var inne på samma linje, som han kallade "horisontell". Han berömde religionerna (han talade om de fem monoteistiska religionerna, den katolska, den ortodoxa, den protestantiska, den judiska och islam, vilken väl kan kallas en nyskapande definition) för deras människorättsarbete. Han avslutade dock med en serie "besvikelser" som han kallade det, på katolska kyrkans  - och endast den - ståndpunkter,  gällande homosexuella och kvinnans reproduktiva rättigheter. Där lyste det stora kunskapsluckor, som förvånade hos en man med den kalibern.

Sedan följde en diskussion, men även där lästes manus upp. Företrädarna för föreningen Humanisterna var ovanligt lågmälda, och de undvek att svara på den mycket pregnanta frågan om de som förespråkar ett sekulärt samhälle också önskar en sekulär människa. Bland deras anhängare är svaret på den frågan solklart; religionen skall privatiseras för att så att säga fasas ut som en relikt från gamla tider och vetenskapen ska ta över. Men detta dristade ingen sig till att säga denna eftermiddag, kanske på grund av kardinalens solida framförande på klassisk bildningsgrund, men  framförallt efter ett fullständigt oemotståndligt vittnesmål av personlig och delad tro från Fryshusets grundare, Anders Carlberg, som inte lämnade någon oberörd.

Efter en del formella problem (det har uppenbarligen inte trängt igenom att KATOLSK OBSERVATÖR är en registrerad tidskrift, grundad 1968) fick vi möjlighet att ställa en fråga till kardinalen under en efterföljande pressträff, och hans omfattande svar kommer att redovisas senare.

1 kommentar:

Olle sa...

Förvånande att redaktionen förvånas över diplomatsossen Thomas Hammarbergs "kunskapsluckor"- ni har tydligen missat hans framfart inom Palmecentret, Amnesty, Rädda Barnen, EU mm där han drivit Xenofobi-geschäftet mm..