2012-09-04

"Det finns inga normer att luta sig emot"

I våra dagstidningar kan man läsa skildringar ur samtiden. Dagens Nyheter har denna dag ett reportage om ett par som inte är förlovade eller gifta, de är sambos men också "polys". Under rubriken "Vissa skaffar barn, vi blev polys" så berätar det unga paret hur de

började fundera på hur långt man skulle kunna gå, var gränsen för vår relation gick.

Det vill säga, de började ha  sexuella relationer med andra samtidigt och i samtycke.

Martin dejtar olika tjejer och Julia har sedan ungefär ett år ett förhållande med Nils. 

kan man läsa. Martin erkänner att det kan bli komplicerat, ty:

Det finns inga normer att luta sig emot och man måste bygga varje relation själv från grunden,

Man kan naturligtvis anlägga ett rent moralistiskt perspektiv på denna livsstil, med utgångspunkt från ett av Guds tio bud, det att man icke ska begå äktenskapsbrott. Men det finns också en annan dimension, som handlar om den så kallade naturrättsliga ordningen. Det är mycket sällsynt i människans historia med denna typ av normlöshet. I själva verket så styrs alla samhällen av ofta mycket strikta normer, just när det gäller samlevnad. Även i de få kända kvarvarande fångst- och samlarkulturer som finns kvar, så finns det strikta regler med vem man är och vilka  som bildar familj.


 Bilden: Sentileser beskjuter helikopter med giftpilar

I Andaman Islands, mitt i den Indiska oceanen, finns det en atoll, där det lever ett folk, Sentileserna,  som inte haft någon varaktig kontakt med omvärlden, nästan ingen kontakt alls, under överskådlig tid. Man vet inte ens vilket språk de talar eller vad de kallar sig själva. - ingen har haft personkontakt med dem vad man vet,  sedan 1700-talet. De dödar varje besökare med välriktade giftpilar, även om det bara handlar om strandade fiskare. När man invaderat ön med krigsfartyg så är de plötsligt försvunna. Bara för att dyka upp igen när inkräktarna är borta. De klarade tsunamin, trots att den spolade bort allt på ön.

Man tror det handlar om ett 300-tal individer och de tros ha varit i området under tiotusentals år. - det finns uppgifter att de kan ha varit här så länge som i 80 000 år. Till och med de långsamma havssköldpaddorna har under seklerna lärt sig undvika ön, då de vet att de blir jagade där.

Allt borde bädda för inavel, med ärftliga defekter som följd. Men det har konstaterats att de är resliga, starka och  mycket friska, och de har uppenbarligen klarat sig bra från moraliskt förfall, ärftliga sjukdomar, könssjukdomar, TBC, polio och andra farsoter, som lätt kunde utplåna denna lilla folkspillra. En av förklaringarna är att de måste ha livsbefrämjande traditioner när det gäller juridik, diet, mathållning, hygien  - och i fråga om sexuell samvaro. Det måste finnas en ordning som innebär att den genetiska variationen, och därmed fertiliteten, bibehålls.  (Att populationen inte växer snabbare tror man beror på en hög barnadödlighet.).

Det har funnits några få folkgrupper i Söderhavet där incest varit tillåtet och vanligt förekommande. Förklaringen är enkel: De har inte förknippat samlaget med barnalstringen. Och följden har blivit en hög frekvens av genetiska sjukdomar, som i vissa fall hotat dessa öfolks fortbestånd.

Det finns alltså en naturlig bakgrund till den kristna så kallade sexualmoralen - som i själva verket är en samhällsmoral då det handlar om så mycket mera än sexualitet. Samhällsordning, överlevnad, mål och mening som går utöver de biologiska drifterna och egensinniga behov.

En bigott läggning förknippas ofta med en tillgjord hänvisning till moralprinciper. Men den kan även visa sig i en överdriven fruktan att vara bunden vid samma regler, och till varje pris "pröva nytt". Även till priset av en högre ordning alltså.

Inga kommentarer: