2012-09-20

En farlig halvtimme?

Västerbottenskuriren meddelar att en liten kristen friskola i Vilhelmina inte får erbjuda andakt en halvtimme i veckan på lektionstid. Detta trots att det är frivilligt att delta i den. Man kan läsa läxor istället om man vill.

Så är det med generositeten i det mångkulturella samhället i Sverige. De som gick i högstadiet på 1960-talets slut kan lätt erinra sig de timmar av politisk propaganda som vräktes över eleverna via morgonsamlingar och besök av olika politiska opinionsbildare - på lektionstid och med obligatorisk närvaro. Det finns även idag inte minst i den så kallade sex- och samlevnadsundervisningen, där en privat lobbyorganisation får uppdrag på skolorna. Att dessutom få vet vad som egentligen lärs ut i skolan idag tycks heller inte bekymra Skolinspektionen. Nyligen har Sveriges Radio avslöjat att många skolor skaffar undervisningsmaterial från företag, som på så sätt kan marknadsföra sig - precis som RFSU alltså gjort i decennier.

Någon samlad uppfattning om skolans värdegrund är svår att finna. Många ämnen finns det, och att det lärs ut värderingar som kan vara helt motstridande varandra i de olika klassrummen är inget som bekymrar Skolinspektionen. Däremot en andakt i en halvtimme i veckan. I Vilhelmina. Så förfärligt!

1 kommentar:

Beatrice sa...

Nein, eine Grenze hat Tyrannenmacht! - Wilhelm Tell