2012-09-30

Naturlagarna skapade världen?

Den första dagen i symposiet "Hedningarnas förgård", som hade Kungliga Vetenskapsakademin som delsponsor, berörde flera gånger frågan om tro och vetenskap. Tyvärr handlade det snarare om korsade tankevägar än uppföljningar av tankar och idéer. Vi återkommer till detta. Men det finns helt klart en tendens hos vissa - långt ifrån alla dock - representanter för det naturvetenskapliga tänkandet att så att säga vilja röka ut all kontakt med en metafysisk verklighet, detta trots att man borde veta att den empiriska vetenskapen är allt annat än fri från filosofiska antaganden av transcendent natur. I själva verket är det en del av dess upphov.

Föreningen humanisternas ordförande Christer Sturmark var nyligen på ett bibliotek i Umeå och lade där ut texten ostört kring sina tankar. Kanske han slarvade med orden, men han sade iallafall något i stil med att "vi humanister tror inte på någon gud som står bakom allt, det gör naturlagarna". Naturlagarna alltså. Men naturlagarna kan vi heller inte se eller ta på, de är dessutom en produkt av mänskligt medvetande, sinnesintryck och tankekonstruktioner. Lagarna finns så att säga inte utanför människan - de är vårt trubbiga verktyg att försöka förstå vår värld genom att beskriva den. På det sättet är vi inte olika de förfäder som målade djuren i Lascaux och Altamiragrottorna för 17000 år sedan. Och precis som avbildningarna inte är exakta, så är inte heller naturlagarna perfekta.

Ursprunget till naturlagarna finns i tron att de avspeglar en gudomlig ordning. Men de undergår ständiga förändringar, de motsäger inte sällan varandra, och i verkligheten handlar det på sin höjd om approximationer till den outgrundliga skapelse vi är delar av. Och den stora teorin som förklarar allt (ToE) får vi nog vänta förgäves på. Att så  att säga ersätta Gud med dessa mänskliga uttryck förefaller vara ett dåligt byte. Gud är nämligen det absoluta, det oändliga, icke skapade, som övergår allt förnuft. Men ändå kan vi lära oss mycket om Gud - just genom vårt förnuft och att vi är människor, Guds avbild. Och att Gud själv blev människa.

Inga kommentarer: