2009-09-13

Pinsamt, Kyrkans Tidning!

Kyrkans Tidning fortsätter att vara huvudforum för "katolsk" kverulans. Nu har redaktör Gelotte åter fått in en inlaga. Denna gång förfasar han sig över Newmaninstitutets likabehandlingsplan. Det måste ju vara en dubbelmoral, när alla vet att kyrkan inte släpper in kvinnor till diakonatet, menar han.

Man häpnar. Ty det borde väl en journalist veta, att varje utbildningplats som står under Skolverkets eller Högskoleverkets uppsikt är skyldig att ha en Likabehandlingsplan, med just de standardformuleringar som presenteras. Man finner dem i lagtexten. Det är ett politiskt beslut, som på intet sätt berör vilka principer ägaren - eller för all del lärarna - har i annan verksamhet. Dokumentet är en lagstadgad avsiktsförklaring gällande utbildningsanordnarens statligt godkända kursverksamhet. Punkt, slut.

Artikeln skjuter alltså fullständigt över målet.

23 kommentarer:

Bitte sa...

Kyrkans Tidning är en pinsam blaska, genomsyrad av lutherskt hat mot katoliker och mot katolska kyrkan - de har alltid gett Gert Gelotte gräddfil och det kommer de att fortsätta med. Men vad är väl svenska kyrkan idag, annat än en idéburen organisation som vilken annan som helst? Vilket i sin tur gör dess tidning till en föreningstidning som alla andra...

minutz3 sa...

Är det verkligen så förvånande?

Gert Gelotte har ju så länge jag kan minnas tagit var chans att kritisera sitt eget samfund, medan han inte tar chansen - som han fått ett antal gånger - att få någorlunda privat samtal med biskopen.

Hans-Georg Lundahl sa...

tydligen voro diakonissor - i den mening det ej helt enkelt handlade om fruar till gifta diakoner - till för att i ett ytterst heders- och macho-samhälle som senhedniska romarriket, ge sakramenten till hemmavarande ensamma qvinnor, d v s bära dit dem

vill Gelotte ha tillbaks det behofvet?

Kjell Präst sa...

Bitte! Kyrkans tidning kan man förstås ha olika uppfattningar om, den är ju en fristående journalistisk produkt och ger inte uttryck för Svenska kyrkans i allmänhet syn på någonting.
Men när jag däremot kommer till jobbet på morgonen, går in i kyrksalen och tänder därinne, bugar för altaret, gör korstecken och tackar för att jag får tjäna Gud - då känner jag det inte som att jag är tjänsteman i vilken idéburen organisation som helst. Jag känner det som att jag är i tjänst hos den allseende och alltid närvarande Guden. Mitt sätt att vara det är att vara präst i Svenska kyrkan.

Anonym sa...

Tyvärr Kjell, men SvK är ingen kyrka med biskopar eller präster. Den är ett samfund med kristna inslag. Och du är en troende människa i detta samfund.

Bästa hälsningar
Therese Plichta

Anonym sa...

Katolsk vision, och även andra kvinnor och män som följer sin egen agenda, och deras medlemmar, bryter mot katolska kyrkans tro och lära, genom att ständigt ifrågasätta katolska kyrkans syn på prästkallelsen, i abortfrågan och en rad andra frågor. I prästfrågan har påven gjort klart att kyrkan inte får ändra inställning, och att Guds folk ska följa detta utan att propagera för motsatsen. Det är för vår och kyrkans skull vi har regler som Gud har gett oss.

Det är en liten men högljudd grupp som är mer protestanter än katoliker. I Svenska kyrkan skulle dessa få en teologi som liknar deras egen.

Att Gud valde män till att bli präster är ett faktum. Det finns inte ett enda exempel i bibeln som ens antyder det motsatta.

De ställen som nämner kvinnor, beskriver dem som trogna och fromma människor som upplät sina hem åt den tidiga kristna kyrkan. Ingenstans står det att de var präster. De bibelcitat som anges i debatten har jag nagelfarit och det går att vederlägga dem allihop.

Att kalla något så centralt som prästkallelsen i katolska kyrkan, och Gud som kom ner till oss i en mansgestalt för könsdiskriminering, är att kalla Gud för syndare. Gud gör faktiskt inga misstag.

Att dessutom påstå att kvinnor är kuvade och diskriminerade är fel.
På vilket sätt är jungfru Maria kuvad? Har jungfru Maria inget inflytande alls i kyrkan? Har kyrkan täppt till truten på Therese av Jesusbarnet? Och Theresa av Avila är kanske också diskriminerad och ingen har någonsin lyssnat på henne? Moder Theresa var kanske också trampad på? Eller? Jag känner inte igen den bilden av kyrkan och kvinnorna i kyrkan?

Gud är heller inte demokrat. Gud är förälder som har gett oss en gåva. Gåvan att sanningsenligt och troget be och leva våra liv i Honom.

Det finns ingen mjäkighet i Guds kärlek, men till och med i hans vrede finns det kärlek. Gud vet vad han vill med varje människa.

Gud är inte heller naiv.

Är jag emot kvinnliga präster? Ja! Men de kvinnor som är präster i Svenska kyrkan då? Är deras kallelse fel? Det jag vet är att katolska kyrkan omfamnar alla människor som söker sig till henne, män som kvinnor. Att ha en kallelse till präst i Svenska kyrkan har jag ingen uppfattning om. Jag är katolik. Däremot tror jag att det är en villfarelse, när en människa tror sig ha en kallelse som går emot Guds och katolska kyrkans syn på prästämbetet.

Anonym sa...

Det är skönt, att "katolsk" observatör inte nöjer sig med att tvätta andras fötter utan går vidare för att tvätta huvudena också. Inom dess redaktion finns det väl tillräcklig kompetens för att skriva ett initierat tillrättaläggande att publiceras i Kyrkans tidning.

/23

Anonym sa...

Jo visst, den kompetensen finns säkert antar jag, men det är ju väl stiftets pressekreterare som borde agera!

Kjell Präst sa...

Therese Plichta: Hahaha, du var mig en lustig fyr. Jag trodde att man kunde föra ett seriöst resonemang här. Tydligen hade jag fel. Jag avlägsnar mig härmed härifrån.

Anonym sa...

Varför kan du inte bemöta kommentaren istället, Kjell Präst? Handsken är ju kastad! Detta frågar jag, en obetydlig, neutral men intresserad åskådare...

Anonym sa...

Jo visst, den kompetensen finns säkert antar jag, men det är ju väl stiftets pressekreterare som borde agera!

"Katolsk" observatör anser tydligen att frågan har tyngd. Det är inte säkert, att denna uppfattning delas av stiftet.

/23

Anonym sa...

Uppfattningar som delas av stiftet och eller inte - det är skäligen likgiltigt, så länge som tron och traditionen är stark! Inte är det någon räddhågad inställsamhet som Katolsk Observatör uppvisar inte!

Bästa hälsningar
Therese Plichta

Anonym sa...

Inte är det någon räddhågad inställsamhet som Katolsk Observatör uppvisar inte!

Det är inte svårt att finna heretiker, som åberopar "stark tro" och "tradition"...

/23

Hans-Georg Lundahl sa...

Goddag Yxskaft ...

När var det sist Katolsk Obsertvatör åberopade - med just de orden - "stark tro"?

Och när var det sist heretiker åberopade (öppen och kyrklig) tradition?

Krister Janzon sa...

Det är ju både tur och bra att Yttrandefriheten finns, dock tänker jag ofta på Uppsala Universitets devis: "Att tänka fritt är stort, att tänka rätt är större."
Resultaten av det rätta tänkandet må variera, men vissa både logiska och andra regler borde höra till det "rätta tänkandet". Jag förstår Kjell Präst som "dunstar" efter osakliga påhopp. Däremot ett nöje att läsa vissa "Anonyma" som /23.
Och jag tycker förtalet och ensidiga bedömningen av Kyrkans Tidning är bedrövligt att läsa. Skulle någon uppskatta liknande påhopp på vår samfundstidning Katolskt Magasin, undrar

Krister

Anonym sa...

Och jag tycker förtalet och ensidiga bedömningen av Kyrkans Tidning är bedrövligt att läsa. Skulle någon uppskatta liknande påhopp på vår samfundstidning Katolskt Magasin, undrar

Krister


Sanningen är förmodligen den, att den illustra traditionalistsmörja, som följer i kölvattnet av "katolsk" observatör, inte har mycket till övers för Katolskt magasin.

/23

Anonym sa...

Det är ju både tur och bra att Yttrandefriheten finns, dock tänker jag ofta på Uppsala Universitets devis: "Att tänka fritt är stort, att tänka rätt är större."

Jag ger inte mycket för denna devis. För mig utgör den en påminnelse om mörka kapitel i UU:s historia.

/23

Hans-Georg Lundahl sa...

Skulle det vara ett "osakligt påhopp" att protestantisk klerus saknar apostolisk succession och dermed icke äro biskopar eller prester?

Leo XIII definierade - för R-K kyrkans del (orthodoxa sakna direkt definition dervidlag och vissa tendera att bestrida äfven R-K ordines) - att anglikaner sakna apostolisk succession p g a öppet yttrad stridighet mot rätta afsigten i vigningarne (invändningarne mot messoffret).

Laurentius Petri kan icke påstås ha yttrat sig på dervidlag betryggande vis, det torde dermed stå hvarje romersk katholik, liksom äfven gr orth, att bestrida ordinationens giltighet hos "Kjell Präst".

"Godkänn oss som vi äro eller skippa dialogen" är en attityd som förlöjligas hos SSPX, men Rom har icke bestridt deras apostoliska succession, enbart deras apostoliska mandat. Och detta enbart sedan deras biskopsvigningar sednaste århundrade, i enlighet med biskopsvigningar före detta och före reformationen.

Hos protestanter med biskopar är det flera århundradens biskopsvigningar, och både apostoliskt mandat OCH apostolisk succession i vigningssakramentet som Rom traditionnelt bestrider. Att kalla det för påhopp ÄR ett påhopp mot traditionnel katholsk trosuppfattning. Eller möjligen mot tillräcklig bildning i svensk kyrkohistoria för att kunna applicera denna på vårt lands förhållanden.

"Tolka din historiebildning protestantiskt eller afstå från bildning, för om du resonerar katholskt om vår faktiska kyrkohistoria, så är det ett påhopp ..."

Snygg dialogvilja, Sv K!

Anonym sa...

Varför är /23 så hätsk och aggressiv i sina kommentarer? Måste man hålla med henne för att inte få en örfil? Det verkar som om någon tror sig ha något upplyst tolkningsföreträde!

Det befordrar inte samtalstonen eller värdigheten människor emellan. För att inte nämna den kristna kärlekens förpliktelser mot sin nästa.

/PG

Jonas B. sa...

Har Krister följt debatten på Katolsk Vision och hur katolskobservator där omnämns? Precis som där så tycks det här väldigt svårt hålla sig till en sak, istället ska man dänga på personer, som dessutom är "digitala". Bloggen kommenterade ju bara - fast med onödigt skarp rubrik - ett inlägg som angrep avsikten bakom den första katolska universitetskursen sedan reformationen. Detta kunde ju vara intressant faktiskt att ventilera. Är det verkligen så kuligt att bråka om ingenting? Om man gillar sakdebatt så visar inte många det här i alla fall.

Tack för ordet.

Jonas B. som söker vidare efter idédebatter

Anonym sa...

Snygg dialogvilja, Sv K!

Detta inlägg av HGL ger prov på "snygg dialogvilja" (à la SSPX?). Det är ju fint att det finns ett forum, där man kan öva sig i "kärlekens förpliktelser".

/23

Anonym sa...

Om man gillar sakdebatt så visar inte många det här i alla fall.

Gelottes inlägg i Kyrkans tidning handlade om (den förmenta) diskrepansen mellan Newmaninstitutets likabehandlingsplan å ena sidan och kyrkans lära vad gäller prästvigning av män enbart å den andra. (Parentes: Det är inte säkert, att denna lära är ofelbar.) Denna diskrepans är emellertid en chimär, eftersom Newmaninstitutet inte är ett prästseminarium, vilket institutets rektor poängterat. Därmed finns egentligen inte så mycket att diskutera i sak.

Själv tycker jag att det är intressant och tyvärr också beklämmande hur mycket kryp det finns under stenarna - när man lyfter på dem. Problemen i Stockholms katolska stift tycks främst röra sig om "hängivna" lekmän ("protest-tanter"), som hellre ropar efter mer Rom än att på församlingsnivån lämna konstruktiva bidrag om trons rätta traderande till förmån för kyrkan i världen av idag. För mig är "katolsk" observatörs ämnesval och tendens en indikation på nämnda problem.

/23

Editor/KATOLSK OBSERVATÖR sa...

Detta inlägg är stängt för ytterligare kommentarer.

Red.