2009-09-24

Var inte rädda!

"Uppdrag granskning" har försökt gräva vidare i affären Williamson. Nog måste väl påven ha känt till åsikterna hos denne man? Och nog är det väl så att SSPX - egentligen - är en "grupp" med politiskt dunkla avsikter? Det framkom inte så mycket i den vägen, trots att det riktades många menande blickar mot påvens närmaste omgivning. Alla skyllde på alla och ingen ville tala om vad problemet egentligen handlar om: Kyrkans tro.

Varje tid har sin utmaning att formulera vad kyrkan tror och bekänner sig till. Det Andra Vatikankonciliet var en smältdegel av olika idéer och tendenser, präglade av sin tid. Där fanns en viljornas kamp. Några ansåg sig segra, andra hamnade på sidan, betydligt flera hoppade av. Många goda ting kom fram. Men nu - fyrtio år senare - måste man åter se vad som egentligen beslutades. Msgr Bux sade nyligen att

Genom en anda av samförstånd kan man nu äntligen tolerera och korrigera de marginella felen.

Alla måste anstränga sig att lägga ner brösttonerna. Alla måste vi anstränga oss att skilja mellan det vi kan tro från det vi inte kan tro och det vi måste tro. Det är detta som diskussionerna bland annat handlar om i Rom. Alltså mellan dessa präster som utmålats som mörkrets förklädda tjänare och några av påvens mest kunniga och vidsynta personer. Låt oss hoppas att samtalen leder framåt, till samförstånd och till klarhet. Ingen äger sanningen, men vi har den stora nåden att kunna söka den och finna den. Och rätta oss efter den.

19 kommentarer:

Anonym sa...

På www.signum.se finns en utmärkt kommentar betitlad "Uppdrag Granskning om SSPX". När biskop Anders gör gällande, att man redan i november 2008 underrättade Vatikanen så är han utan tvivel trovärdig. Jag delar Signum-kommentatorns bedömning att "de personer i Vatikanen som fått informationen inte verkar ha brytt sig om att dra några konsekvenser av den".

Det är tur att kyrkan är rikt välsignad, bl.a. med förnuftiga och samvetsgranna Kristi efterföljare på alla nivåer, när Vatikanen är så klantig!

Spännvidden mellan "katolsk" observatör och Signum är fascinerande.

/23

Anton B sa...

23,

Du tycks ha missat allt det som i denna sak inte passar din egen förförståelse. Som t ex det faktum att biskop Williamsons intervju över huvud taget inte hade att göra med den fråga som kardinal Castrillon sysslade med på påvens uppdrag: försoning mellan katoliker, nämligen SSPX och Rom.

Det är uppenbart att SSPX-historien använts av radikala katoliker för att försvåra den kontinuitetens hermeneutik som påven vill se. Och till det radikala lägret hör tveklöst den helt urspårade jesuitorden samt kardinal Kasper.

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Anton B sa...

23,

Jag godtar inte personargument. Lek med någon annan.

I sak: jesuiternas många läroproblem är allmänt kända. Ingen annan orden har haft så många ärenden hos Troskongregationen. Vid ordens senaste generalkongregation tvingades kardinal Rodé påminna fäderna om helt grundläggande katolska lärosatser och principer.

Anonym sa...

/23 pontificerar...

Signum har nu inte träffat rätt i denna fråga en enda gång det senaste halvåret.

Två publikationer lyckas återkommande med det som andra katolska media misslyckas med i stiftet:
www.katobs.se (tack för allt material av den höga kvalitén)
och Dantebloggen (tack för snabba uppdateringar och hängivenhet)

/23 uppvisar tydliga brister i faktakunskaper i den aktuella frågan.

Hur kan det komma sig? Information finns och är öppen för alla av god vilja.

Menar /23 att prästerna i sspx inte skulle vara katoliker? Har /23läst den Helige Faderns brev till biskoparna?

Är /23 medveten om att:
1. Exkommuniceringarna har hävts
2. Kyrkan anser sig ha sådan jurisdiktion över prästerna att hon kan belägga dem med ett suspens a divinis
3. Kyrkan tillåter katoliker att närvara vid mässan som firas av präster från sspx
4. Kyrkan medger att ett dop förrättat av en präst från sspx kan föras in i församlingsregistren
5. Katoliker får ekonomiskt stödja sspx
6. Påven medger att sspx önskan om klarlägganden om V2 är berättigade
7. Att Rom alltid har erkänt sspx som ett katolskt prästsällskap
8. Att stiftets FAQ i frågan är ett skämt


Tur att det inte är /23 som bestämmer i kyrkan!

/Gul och vit alltid!

Anonym sa...

Jag godtar inte personargument.

Det finns inga personargument eller -angrepp.

jesuiternas många läroproblem är allmänt kända.

Det finns inga läroproblem med jesuiterna, och de uträttar ett mycket gott pastoralt arbete, inte minst i S:ta Eugenia, vid Newmaninstitutet och genom Signum.

/23

Anonym sa...

Följande utdrag ur en kommentar hämtad från en annan blogg säger egentligen allt, som finns att säga i frågan:

De som i praktiken har skadats av agerandet är inte Katolska kyrkan och inte påven, men väl SSPX och de ultratraditionalistiska krafterna som egentligen inte accepterar Andra Vatikankonciliet (inte heller i perspektivet av kontinuitetens hermenutik) och som vill ta kontrollen över kyrkan.

Att dessa krafter skadats är förmodligen förklaringen till irritationen i detta och andra forum.

/23

Anonym sa...

Menar /23 att prästerna i sspx inte skulle vara katoliker? Har /23läst den Helige Faderns brev till biskoparna?

Den ådagalagda irritation är nog - som redan framförts - en god indikation på att lefebvrianer och krypto-lefebvrianer har skadats. Cirklarna har rubbats. Tursamt nog har dessa krafter ett begränsat inflytande.

/23

Anonym sa...

Ursäkta en kanske dum fråga, men vad är "lefebvrianer och krypto-lefebvrianer"? Har aldrig hört uttrycken förut.

Anonym sa...

lefebvrian = anhängare av ärkebiskop Lefebvre

krypto- = hemlig

Anonym sa...

Och vad skulle vara fel med att vara anhängare av Ärkebiskop Lefebvre? Det var en helig man som gjorde mycket gott för kyrkan i en orolig tid.

/PG

Anonym sa...

Att inte vara rädd - går det? frågar jag mig ibland med gråten i halsen.

När Kyrkans herdar strider så tydligt på öppen arena...?

När Liturgin omvandlas utan pietet...

När Bönen omformuleras...

(Tag den nya otympliga och orytmiska "Var hälsad Maria..." ingen musik, rytm eller takt!)

Bästa hälsningar
Therese Plichta

Anonym sa...

När Liturgin omvandlas utan pietet...

Exempel?

När Bönen omformuleras...

Exempel?

/23

Anonym sa...

Snäll rara, det finns så många exempel. Jag minns försöket för några år sedan då Biskopsämbetet med KLN i bakgrunden försökte lansera de moderna varianterna av Fader Vår och Hell Dig Maria i liturgin (och utesluta de äldre formerna).

I och för sig är Missale Romanum från 1969 och lanseringen av NOM också exempel på när klåfingriga män sätter igång med att "upplysa folket".

De gör detta med arrogans och nästan obefintlig pietet. Ofta har de "hidden agendas". Man framhåller ibland att "NOM är ett närmande till våra protestantiska bröder!"

Som tur var kunde det goda Rom komma till vår hjälp. Där finns det ännu riktiga KARLAR.

Och som sagt: "Var hälsad Maria..." saknar, som jag ser det, musik, rytm och takt!

Bästa hälsningar
Therese Plichta

Anonym sa...

Alla som läser Katolsk Observatör och denna blogg rekommenderas att ta del av vad Martin Mosebach skriver i sin bok "Häresi der Formlosigkeit" eng övers. "The Heresy of Formlessness: The Roman Liturgy and its Enemy Ingatius 2006
Tolle lege!

Anonym sa...

I och för sig är Missale Romanum från 1969 och lanseringen av NOM också exempel på när klåfingriga män sätter igång med att "upplysa folket".

Annat är det när "hängivna" "protest-tanter" höjer sin röst i församlingarna! Då blir det ordning och reda?

Det finns inget pietetslöst i MR från 1969.

/23

Anonym sa...

Tyvärr begriper jag inte meningen eller lustigheten med "protest-tanter".

Förändringarna efter MR och NOM innebar att sinnligheten avtog. Var tog rökelsen och den gregorianska sången vägen?

Genom sitt beslut att sammankalla konciliet släppte Johannes XXIII inte bara loss Den Helige Ande utan även massa modernister som under Pius XII suttit (och borde suttit kvar) i karantän.

Bästa hälsningar
Therese Plichta

Anonym sa...

Tyvärr begriper jag inte meningen eller lustigheten med "protest-tanter".

Detta med frånvaro av humor och frånvaro av förmåga att se med lite distans på sig själv är väl inte helt överraskande ett funktionshinder i sammanhanget.

Förändringarna efter MR och NOM innebar att sinnligheten avtog.

Förändringarna efter MR och NOM innebar att sinnligheten tilltog.

Var tog rökelsen och den gregorianska sången vägen?

Varken rökelse eller gregoriansk sång är förbjuden.

Genom sitt beslut att sammankalla konciliet släppte Johannes XXIII inte bara loss Den Helige Ande utan även massa modernister som under Pius XII suttit (och borde suttit kvar) i karantän.

Initiativet från salig Johannes ('il Papa buono') var mycket gott. Snacket om modernistspöken är ju nästan lika patetiskt som (s)nacket om högerspöken.

/23

Anonym sa...

Hur kan sinnligheten ha tilltagit med NOM, det kan jag inte förstå? Det var istället en osund arkeologism som drev MR och NOM.

En fråga: vad är det som driver signatur /23 att sätta citattecken runt Katolsk i Katolsk Observatör?

En annan fråga: satt inte en hel del modernister i karantän under Pius XII som under Vaticanum II blev tongivande?

Bästa hälsningar
Therese Plichta