2009-09-22

Ny omgång antikatolsk granskning

Det meddelas från biskopen att Uppdrag granskning ska ha ett uppföljarprogram till den beryktade sändningen i januari då biskop Williamson chockade omvärlden med sin syn på förintelsen. Man kan undra varför detta ska vara nödvändigt. Uppenbarligen är målet denna gång inte Svenska kyrkans stackars kyrkoråd, som hyrt ut lokaler, inte heller "minan" biskop Williamson, som redan är oskadliggjord. Och inte SSPX, det katolska prästbrödraskap som inte ingår i några stift. Målet är "Vatikanen". Och vår kyrka skall åter finna sig att behandlas som en trasdocka?

Den flitige bloggaren Bengt Malmgren påpekar att katolska kyrkan inte ändrat något i synen på det judiska folket sedan Johannes Paulus II. Men det är kanske just detta som man nu vill påskina genom att låta alla skudda av sig Williamsondammet i riktning mot Rom.

Från biskopsämbetet andas det redan nu en total pessimism angående de doktrinära samtalen mellan SSPX och företrädare för påven, som ska inledas i mitten av oktober. Det är lite tråkigt. Varför kan man inte strunta i förspelet och låta samtalen leda dit Anden leder? Bedjen och hoppas!

17 kommentarer:

Anonym sa...

Från biskopsämbetet andas det redan nu en total pessimism angående de doktrinära samtalen mellan SSPX och företrädare för påven, som ska inledas i mitten av oktober. Det är lite tråkigt.

Biskop Anders framhåller i sitt budskap som sin uppfattning, "att det goda som kom ut av turbulensen i våras var att vi alla fick lov att bekänna färg". Detta gäller tydligen även "katolsk" observatör.

/23

Anonym sa...

Man kan undra vilken färg som fru /23 syftar på? Röd, rödgrön eller regnbågsfärgad?

Själv föredrar jag vitt och gult. Eller som guelf: svart!

Att med den Helige Fadern be och arbeta för Traditionen - också tillsammans med FSSPX - är en god gärning.

Historiska fakta är en sak - Kyrkans enhet en annan.

Bästa hälsningar
Therese Plichta

Anonym sa...

Vilken färg?

Anonym sa...

Att med den Helige Fadern be och arbeta för Traditionen - också tillsammans med FSSPX - är en god gärning.

Var och en är ju fri att ha sina egna åsikter, och vad som avses med "Traditionen" är lite oklart. Därtill kan var och en enligt ett känt talessätt bli klok på sin egen tro, vilket TP tycks demonstrera.

För kyrkans enhet kan vi ha SSPX - eller minst lika gärna mista detsamma... Står detta illustra "sällskap" fast vid sitt avståndstagande rörande Vaticanum II, så är det bästa alternativet att mista det.

/23

Anonym sa...

Vilken färg?

Fråga biskop Anders.

/23

Anonym sa...

Jag vill tacka katobs för dess försvar av de gul/vita färgerna och samtidigt undrar jag vilka färger /23 har?


/Gul och vit alltid!

Anonym sa...

Känner inte fru /23 till att den Helige Fadern på många vis definierar Traditionen? Eller har några Kyrkans tjänare - inspirerade av Vaticanum II? - förvridit perspektiven?

Kan fru /23 ange de omistliga värden som Vaticanum II gav?

Bästa hälsningar
Therese Plichta

MR sa...

"Fråga biskop Anders."

Är han inte utfrågad tillräckligt?

MR

Anton B sa...

23,

Påvens tal till kardinalerna 22/12 2005 (med det berömda "kontinuitetens hermeneutik") visar att du svamlar. Trohet mot Vaticanum II ... Vad betyder det? Enligt vems tolkning?

Ett exempel: Katolsk vision älskar Vaticanum II. Delar du dess kärlek? Är det vad vi skall ponera?

Till dess Vaticanum II:s faktiska innehåll fastslagits av läroämbetet (och dess kontinuitet visats) tjänar det inget alls att tala om Vaticanum II som ett slags lackmustest.

Anders sa...

Den nya anti-katolska "granskningen" kommenteras redan nu av det katolska TV-programmet Gloria.TV:


http://www.gloria.tv/?media=33351

NV sa...

Nu har jag från flera håll fått kommentaren från katoliker som jag antar är åt det lite mer liberala hållet, att "vad som avses med 'Traditionen' är lite oklart."
Jag har hittills inte fått någon förklaring om vad det är som är 'oklart'.
Min misstanke är att man inte vill diskutera detta begrepp för att man då skulle tvingas konstatera att den liberala katolicismen inte är katolsk, och därmed underkänna sin egen existens i debatten; men vad vet jag, det är ju aldrig någon som definierar vad det är som är 'lite oklart' med Traditionen.

Anonym sa...

Känner inte fru /23 till att den Helige Fadern på många vis definierar Traditionen?

TP: Du ställer en fråga, men vad är det egentligen Du vill veta?

När jag blev upptagen i kyrkans fulla gemenskap förklarade min jesuitiske "rådgivare", att det är många katoliker, som ännu inte konverterat. Den s.k. debatten i denna fråga och i många andra frågor initierade av "katolsk" observatör ger för mig en klar indikation om att så är fallet.

/23

Anonym sa...

Intressant! Vad tyckte denne jesuit att en katolik behövde konvertera till?

/Gul och vit alltid

Anonym sa...

Intressant! Vad tyckte denne jesuit att en katolik behövde konvertera till?

/Gul och vit alltid


Möjligen är det känt, att "konvertera" betyder "omvända sig". En konversion är alltså något annat än att låta sympatierna övergå från ett fotbollslag till ett annat.

/23

Anton B sa...

Jag noterar att signaturen 23 inte vill svara mig. Inte oväntat men ändå intressant.

"Rubba inte mina cirklar!"

Anonym sa...

Ett exempel: Katolsk vision älskar Vaticanum II. Delar du dess kärlek? Är det vad vi skall ponera?

Frågeställaren tillägnar sig ett tonfall, som inte saknar olikheter med tonfallet hos en luthersk präst vid husförhör. För den händelse att kommentarerna på "katolsk" observatör är apodiktiska till sin natur, är väl "debatterna" i kölvattnet inga muntliga tentamina, eller ?!?

För dig kanske Vaticanum II misskrediteras p.g.a. en eller annan visionärs kärlek därtill. Med all säkerhet är verkligheten mer sammansatt än så. Därtill är inte alla uttalanden från detta epokgörande kyrkomöte i sin ordning enbart p.g.a. att SSPX tar avstånd från det.

Apropos frågor: Är det SSPX som lämnat kyrkan - dess präster är bevisligen inte inkardinerade - eller är det kyrkan som lämnat SSPX?!? Ronald Reagan påstod ju på sin tid, att han inte lämnat det demokratiska partiet; det var tvärtom så att partiet hade lämnat honom...

/23

Anonym sa...

»Wir erkennen heute, daß viele Jahrhunderte der Blindheit unsere Augen verhüllt haben, so daß wir die Schönheit Deines auserwählten Volkes nicht mehr sehen und in seinem Gesicht nicht mehr die Züge unseres erstgeborenen Bruders wiedererkennen.
Wir erkennen, daß ein Kainsmal auf unserer Stirn steht. Im Laufe der Jahrhunderte hat unser Bruder Abel in dem Blute gelegen, das wir vergossen, und er hat Tränen geweint, die wir verursacht haben, weil wir Deine Liebe vergaßen. Vergib uns den Fluch, den wir zu unrecht an den Namen der Juden hefteten. Vergib uns, daß wir Dich in ihrem Fleische zum zweitenmal ans Kreuz schlugen. Denn wir wußten nicht, was wir taten.«

http://www.johannesxxiii.net/pda/john_pda_008.htm