2009-03-26

Dyster debatt om liv och död

Många säger liv, andra säger död...Med denna text i rocktakt inleds TV2-programmet Debatt. I tisdags var det dock mest död. Skandalerna kring påven avhandlades i rast takt, först pedofilprästerna i USA, sedan flickan i Brasilien, och sist påvens uttalande om AIDS-frågan i Afrika. I debattprogram skall åsikter brytas mot varandra, krafter mätas. Det är själva idén, och skulle någon förfasas över vissa åsikter så har man kommit till fel program. Man kan väl dock tycka att deltagarna borde ha läst på någorlunda innan och förberett sig. Redan i ingressen så visade det sig dock att programledaren knappast läst påvens uttalande, och inte heller satt sig in i fallet med den nioåriga flickan i Brasiliens, som sades ha blivit "bannlyst". Så var tonen anlagd.

Fakta stod inte högt under denna kväll. Man led med alla deltagarna: Hur kunna säga något i två meningar med risk att bli avbruten i även dessa? I pedofilfrågan hade man önskat en hänvisning till att fallen fullständigt exploderat sedan man under 70-talet släppt på seminariedisciplinen som rådde tidigare. När det gäller det tragiska abortfallet i Brasilien hade tydligen bara en av deltagarna, en ung man, följt rapporteringen från de inblandade personerna Brasilien, som vi också har översatt och rapporterat om. Här framgår ju tydligt att flickans liv inte var hotat, att ärkebiskop Sobrinho bara redogjort för vad kyrkolagen säger, detta dagen innan aborterna skedde. Och att han med sina präster, med läkare och advokat, gjort allt för att rädda tre liv. Men han blev summariskt dömd, såsom även alla andra, inte minst påven själv.

Man hade önskat att någon kunde lyfta fram det budskap om kärlek och hopp och tron på människans förmåga att skapa sig ett värdigt liv som påven ständigt framför. Ja, i själva det citat som nu kastas mot honom, om AIDS-kampen i Afrika, som en projektil, säger han att för synbara resultat måste "sexualiteten humaniseras".

Även vår katolska debatt måste humaniseras. Ett första steg är att man måste skaffa relevanta kunskaper och kontrollera alla fakta. Ty tro och sanning är oskiljaktiga. Nästa steg är att förstå hur motståndaren tänker. Ofta bygger hatet mot kyrkan på okunskap och rena missförstånd. Det är en stor utmaning att se mera än bara illvilja bakom angreppen mot påven. Här finns framförallt stora kunskapsluckor att fylla. Det åligger varje katolik, ja, varje kristtroende, att bidra till detta. Fakta, vetenskap, statistik kan vara bra. Men framförallt: Sprida kunskapen om vad vi tror om människan; vem människan är, vilken uppgift hon har.

2 kommentarer:

Staffan D. (Nkp) sa...

Ofta bygger hatet mot kyrkan på okunskap och rena missförstånd. Det är en stor utmaning att se mera än bara illvilja bakom angreppen mot påven. Åjo. I bloggkommentarer -- mer omaskerat där än på kultursidorna -- märker man hur intensivt många svenskar hatar allt kristet. Okunnighet, javisst, men också direkt förakt och hat. Och detta fastän problemet idag snarast är att hitta en reell kristen närvaro; att inte bara t.ex. behöva sitta i Uppsala domkyrka och höra herr Gardell orda om sin banbrytande teologiska forskning. -- Nej, dessa skribenter vet just ingenting om kristen tro -- men likafullt hatar de allt kristet! Detta är ett gudsbevis, faktiskt! Någonstans nedåt hjärtat har herrarna och damerna ändå en oroande känsla att kristen tro nog ändå kan vara helt livsfarligt sann.

Några år efter 1968 trodde man sig ha hittat en inomvärldslig mening med livet; men 89 föll muren och 91 Sovjet, och nu 09 är det åter dags att ta upp hopplöshetens evangelium -- Waiting for God-ot -- på stadsteatern. Sedan kommer väl "Slutspel" med hjälten i en soptunna... Och kritikerna jublar över denna sanna och realistiska beskrivning av deras livssituation.

Bitte sa...

Hatet mot katolska kyrkan är välkänt, och tyvärr är det ofta präster i svenska kyrkan som står för de mest hårresande aggressionerna. Cecilia Wikström, t ex, gjorde intryck av att bara fullkomligt hysterisk när hon i SVT:s Debatt skrek att alla katoliker borde be om ursäkt.

Vem ska vi be om ursäkt? Henne personligen? Hela världen?

Jag leker med tanken på att hon skulle ha gastat att alla muslimer borde be om ursäkt för något som en av deras kyrkliga ledare sagt och gjort. SKulle hon ens ha fått fortsatt att arbeta som präst då? Skulle hon ha kunnat sitta kvar i riksdagen?

Otäck kvinna, Cecilia Wikström. Så full av hat att hon verkligen inte passar som präst i en kristen kyrka!