2009-04-03

Från nationalkyrkans gyllene tron

I Kyrkans Tidning (officiell tidning för det evangelisk-lutherska trossamfundet Svenska kyrkan) pågår just nu en intensiv debatt som startades av Annika Borg, präst i nämnda trossamfund, numera dock "främst verksam som skribent, författare, föreläsare och universitetslärare", med en krönika kallad "Bryt med Rom tills bättring sker". I krönikan förfasar sig (fattas bara annat) Annika Borg över ett TV-program hon sett om sexuella övergrepp gjorda av katolska präster. Men detta menar hon vara det slutgiltiga beviset på att den katolska kyrkans system är uppbyggt

just för att få tillgång till sex.

Inte bara organisationen utan även teologin

är riggad så att frälsningen förvaltas av kyrkan och prästen representerar Kristus i bokstavlig mening. Det blir övergrepp i Guds namn.

Övergrepp, motstånd mot preventivmedel, hivspridning, abortmotstånd som gör att en nioåring

ska tvingas föda barn

allt detta är

en mörk kvävande olja

med avsändare den katolska kyrkan. Svenska kyrkan och alla andra kyrkor och konungariket Sverige bör bryta alla förbindelser med den slemma katolska kyrkan tills bättring sker, menar Annika Borg.

Inlägget inbjuder knappast till dialog. Istället trevar man med Mauriac efter "hoppets plymförsedda kask, trons tomahawk och kärlekens dubbeleggade stridsyxa".

Men låt oss avstå frestelsen! Istället kan vi konstatera att inlägget startade en förhållandevis stor aktivitet hos några troende, inte bara katoliker. Diakon Björn Håkonsson, katolik och specialist på frågot om sexuella övergrepp, konstaterar att Svenska kyrkan saknar kartläggning överhuvudtaget av övergrepp, liksom alla andra organisationer:

Vad vi ser är faktiskt ett kulturellt fenomen med tonvikt på tiden från ungefär 1968 - 1980. Men bara katolska kyrkan har tagit itu med problematiken.

Här finns alltså mörker, mera mörker att utforska: Till exempel rapporterade häromdagen tidningen Metro att var tionde anmälan till Domkapitlet gällande präster är sexrelaterad.

En annan insändare uppmanar, mest med tanke på upprördheten att katoliker inte vill taga sin avkomma av daga:

...låt oss katoliker leva enligt de regler vi har. Respektera och smutskasta oss inte. Vår påve är som Johannes Döparen eller Paulus. Han vågar stå för kyrkans lära.

Ytterligare en insändare uppmärksammar den Svenska kyrkans nyorientering i frågor om sexualitet och äktenskap:

I ett slags upphöjt gnosis tror sig Svenska kyrkan gå före, hon har sett ljuset och förhåller sig så till övrig kristenhet i en slags nykolonial anda.

Det katolska biskopsämbetets pressekreterare pekar på fakatafel i ett skarpt inlägg, och får som svar från Annika Borg en lista retoriska "Är det inte sant"-frågor. Alla kan dock enkelt besvaras: - Nej, det är inte sant. Så hävdas också att

avfärda kritik med att den är osaklig och försöka blanda bort korten är enkla knep

För oss som tror på sanningens primat över osanningar så förefaller faktafel vara inte helt oväsentliga. Till sist kastar sig två personer in i debatten och vädjar till Annika Borg att ta med dem på vagnen mot en "ny kärleksteologi".

Borgs bannlysning skulle även drabba oss och andra katoliker som delar hennes förtvivlade raseri och som arbetar för förändring och förnyelse i kyrkan. Vart skulle vi ta vägen? Vi tänker inte lämna katolska kyrkan. Också vi är katoliker! Varför vill Annika Borg säga upp bekantskapen med oss?

Men tyvärr, svaret är iskallt, upphöjt, som viskat från kejsarens gyllene tron:

...ni måste också hjälpa er själva. Jag tror precis som artikelförfattarna att Katolska kyrkan står inför förstening eller förändring, men till skillnad från dem anser jag inte att vi längre som kyrkor eller land kan le och niga inför Vatikanens maktelit.

Vi avvaktar ett tecken hur den Svenska kyrkans ledning ställer sig till den världsvida katolska apostlakyrkan. För en av dess präster, Annika Borg, är dialog uppenbarligen otänkbart och faktasanningar oväsentliga.

Kvarstår då tron. Ännu sägs den Svenska kyrkans uppgift enligt deras egen ordning vara att

...för alla klargöra vad dess tro, bekännelse och lära innebär

Någon dialog tycks alltså inte möjlig tills ytterligare några viskningar hörs från den gyllene tronen - klargörande ord om tro, bekännelse och lära.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Det är precis det motsatta som G Gelotte och I Nordgren menar. Jag tillhör själv den fallna Sv Ky, men jag skulle inte vara kristen utan den Katolska Kyrkan. Sv Ky har redan kollapsat teologiskt och moraliskt. Sv Ky:s tydligaste olydnad visar sig nu mot det apostliska ämbetet, den apostoliska bekännelsen samt det kristna äktenskapet. Vad som återstår är den ekonomiska kollapsen och den kan komma fortare än vi anar. Det ät tragiskt att bevittna hur den Svenska lutherska nationalkyrkan och dess beslutande organ i olydnad halstarrigt fortsätter på en förödande katastrofkurs likt skeppet i Apg 27. Innan vi kommer till Rom måste kanske Sv Ky lida ett totalt skeppsbrott. Jag ber Gud om förbarmande

Anders sa...

Annika Borg är tyvärr ganska representativ för många präster inom Svenska kyrkan.

De lever i villfarelsen att de befinner sig i den enda rätta kyrkan, en kyrka som är liberal och öppen för alla tolkningar, utom den katolska tron och läran.

Sedan finns det många enskilda präster inom Svenska kyrkan som gärna vil ha med oss katoliker och göra, då de innerst inne vet att det är vi som är den sanna Kyrkan.

Annika Borg är liberal och ett fint exempel på det liberala hatet mot den Katolska Kyrkan.

Detta är ett led i den andliga kamp som pågår och som kommer att intensifieras.

Jesus talade mycket om den kampen.

Vi kommer att bli hatade av "världen" för evangeliets skull.

Något annat kan vi inte förvänta oss. Jesus har sagt det tydligt, då blir det så.

Agnarna skall skiljas från vetet.

Anonym sa...

Till Anonym, från en broder i Kristus i samma tradition och kyrka: HEAR HEAR!

Anonym sa...

Jag har bott i Sverige mer 20 år och aldrig ansett Sverige vara kristet. Svenska kyrkan är inte hellre kristet: man tror inte att Jesus Kristus, född av den obefläckade jungfrun Maria, är Gud. Istället tolkar man hit och dit i en enda röra. Man fruktar inte Herren eller sanningen.

Det är inte kristet.

Monica Scor.

Anonym sa...

Det bästa jag gjort är att gå ur Sveriges nationalsamfund och konvertera till Katolska kyrkan. Det är normal kristendom, som den varit i två tusen år. Frågar man kristna om de tycker Påven behövs svara de ja, men de vill inte stå under hans befogande. Det är hyckleri. Deras tro är kanske inte så stor som de själva tror.

Jag önskar alla kunde få upp ögonen hur bra Katolska kyrkan är men media och dessa personer som Annika Borg gör det bra att hjärntvätta svenskarna. Jag lyssnade på ett radioprogram på P3 för en vecka sen och där satt en präst för Svenska Kyrkan och sa att man inte behöver vara döpt, gå i kyrkan, tro på Jesus eller följa hans bud och du får ända tillgång till den gyllene porten som leder till himmelriket. Det känns lite väl liberalt, no? De som ställde frågor blev väldigt förvånande när de hörde att Sv Ky hade tagit bort skärselden, sista smörjelsen och bikten och tyckte det lät som de hade tolkat lite som de ville vilket stämmer men det visar också hur lite folk vet om skillnaderna på protestantisk och katolsk kristendom. Istället för att lära sig om hinduism i skolan borde de brädda kristendomen så folk förstår skillnaderna och sedan kan välja vilket de vill tillhöra men eftersom staten alltid hållit Sv Ky bakom ryggen lär det aldrig hända. Vi kan bara be. + Joakim

Lars Flemström sa...

Annika Borg är inte en svenskkyrklig skribent, lika lite som Gelotte är en katolsk skribent. Sett till kyrkotillhörigheten är han katolik, men det gör honom inte till en katolsk skribent. Eller är tryckkokarteorin katolsk lära?