2017-11-30

Politikerbeslut: 12-åringar förses med kondomer

Vi läser att man beslutat i ett flertal kommuner att kondomer skall delas ut gratis till 12-16-åringar på skolorna, detta efter politikerbeslut. Det sprids en uppfattning att sex inte är olagligt så länge båda parter samtycker och är under 15 år.

För det första så är det olagligt. Vad lagen säger att barn under 15 år undgår straffansvar:

14 § Den som har begått en gärning enligt 5 § eller 6 § första stycket mot ett barn under femton år eller enligt 8 § första stycket eller 10 § första stycket, ska inte dömas till ansvar om det är uppenbart att gärningen inte inneburit något övergrepp mot barnet med hänsyn till den ringa skillnaden i ålder och utveckling mellan den som har begått gärningen och barnet samt omständigheterna i övrigt.

Men ett lagbrott är det likväl. Man kan jämföra med snatteri, som heller inte lagförs gällande minderåriga. Men knappast uppmuntras till. Det är fullt möjligt att lämna barn som missbrukar sexualiteten till Socialtjänsten under LVU-lagen. Uppgiften i till exempel Stockholms Läns landstings vårdguide  att det är OK att "ha det mysigt ihop" som man skriver, är alltså helt fel. Vårdguiden hänvisar vidare ungdomar till RFSU:s ungdomssida UMO. Där förklarar man att det i stort sett är riskfritt ha samlag fast man är minderårig:

För att det ska bli en polisutredning eller rättegång måste det göras en anmälan till polisen. Vilket i de flesta fall aldrig görs om sexet har varit frivilligt.

Föräldrar, äktenskap och familj existerar inte i RFSU:s universum uppenbarligen. Och lagen är ju helt kraftlös. Även politikerbeslutet innebär att man fullständigt ignorerar det faktum att barn under 15 år ännu står under sina föräldrars förmyndarskap. Man bör således i alla de fall, som inte angår skolan, kontakta föräldrarna i första hand. Detta är inskrivet i Barnkonventionen §14, som vår statsminister i regeringsdeklarationen lovade göra till svensk lag. Men så blev det inte.

Inga kommentarer: