2016-01-05

Gammalt meningsutbyte åter aktuellt

Professor Thomas E Woods fina essäsamling om Västerlandets historiska skuld till katolskt tänkande har nu kommit ut på svenska, detta genom de tappra eldsjälarna på Catholica och deras översättare Håkan  Hammarén. Vi har ännu inte hunnit recensera den svenska utgåvan, men det finns en artikel om boken när den kom ut på engelska.

År 2007 publicerades en artikel på ledarplats i branchtidningen Computer Sweden av debattören och ateisten Christer Sturmark, kallad Nätverk mot förnuftets kris. I en salig röra angriper författaren här religioner i allmänhet och katolska länder i synnerhet. Allt elände beror på religion, och det som ska stoppa galenskaperna är vetenskapen - så lyder grundreceptet för framgång, menar Sturmark.

Inspirerad av en färsk läsning av Thomas E. Woods bok om det oumbärliga rotsystemet för vår civilisation - den kristna filosofin som den utvecklats från munkordnarna på 600-talet och genom medeltidens universitetsväsende -  så skrev redaktören en liten replik. Till stor förvåning infördes den på ledarplats, och även ett svar från Sturmark, med en tämligen arrogant ton. Ytterligare replik insändes, men då sade redaktören stopp:

Visserligen intressant allt, men min chef har upplyst mig om att detta faktiskt är en branschtidning för datafolk! Tar jag in en artikel till om det här får jag sparken!. 

Efter att ha tackat men också upplyst den stackars ledaransvarige om att de ju med dessa artiklar sticker ut från mängden, så var punkten dock satt.

Men det kan ju vara intressant ta del av dessa tankar nu när den svenska översättningen kommit.

Nätverk mot förnuftets kris
Hisnande kunskapsluckor
Silfverling historieförfalskar 

Hur den katolska kyrkan byggde upp Västerlandets civilisation

Inga kommentarer: