2015-10-05

Är ensamstående utan kärlek?

– Det är dags att kyrkan öppnar sina ögon för homosexuella och förstår att lösningen den föreslår – total avhållsamhet och ett liv utan kärlek – inte är human",

Orden är från msgr Krzysztof Olaf Charamsa till den italienska tidningen Corriere della Sera, och anledningen att han en dag innan familjesynodens öppnande gick ut i polsk TV och berättade att han lever i en sk homosexuell relation med en annan man.Uttalandet är häpnadsväckande på många sätt. Ty vad det egentligen betyder är att alla de som lever i avhållsamhet och utan att ha sexuella relationer inte lever ett fullvärdigt "humant" liv, och heller inte har kärlek i sina liv. I vårt land lever 37% som ensamstående utan barn.

Uppenbarligen kretsar alltså hans sinne kring att kärlek måste tillföra den egna personen något. Den uppoffrande kärleken tycks inte finnas i denne mans värld. Detta är särskilt upprörande då han är katolsk präst. Ingen har tvingat honom välja denna livsväg.

Ännu mer anmärkningsvärt då han tjänat kyrkans högsta ämbete - Troskongregationen i Rom, det som är satt att skydda och förklara kyrkans lära.

Nu reagerade kyrkan snabbt och gick ut med ett pressmeddelande. Msgr Charamisa har inget "jobb" kvar i Troskongregationen. Men där framgår att orsaken  till den snabba ingripandet från officiellt håll inte var hans livsstil i sig - utan att han avslöjade den strax innan synoden, och på detta sätt skapade ett oönskat "mediatryck".

Det finns mycket att ta tag i här, verkar det som.

Se även en längre intervju med fdr Dariusz Oko, som för två år sedan redan varnat för dessa dubbla personligheter mitt i kyrkans ledande skikt.

Inga kommentarer: