2012-10-27

Samtalen med SSPX: Tålamod, värdighet, uthållighet, tilltro...

Uteslutningen av den stundtals mycket omskrivna biskop Richard Williamson ur prästbrödraskapet Pius X (SSPX) kom inte som en överraskning. Alltsedan kontakterna med Rom inleddes för 12 år sedan har spänningarna inom brödraskapet ökat. Medan många har glatts åt en möjlig juridiktion och mera försonliga tongångar, har andra betraktat varje närmande till Rom som ett förräderi mot msgr Lefebvre och en eftergift till "Newchurch", det vill säga kyrkan efter det Andra Vatikankonciliet. Biskop Williamson har, trots förflyttning, påbud och vädjanden om att vakta sin penna, fortsatt sända ut sina krönikor om allt mellan himmel och jord. Och inte så sällan har angreppen mot det egna brödraskapet haft en doft av vitriol. Inte nog med detta - från hans residens har interna brev läckts ut och han själv föredrar dra allt inför öppen ridå, även svaret på hans uteslutning, där han förklarar sig kvarstå i brödraskapet men uppmanar sin superior att själv avgå.

Han har dock sina anhängare, främst kanske i England, som höjer honom till skyarna som en modig sanningens röst, medan det bland de så kallade traditionalistiska kretsarna i Frankrike, där de är som störst,  kan noteras en betydligt mjukare ton, mindre personfixerad och mera tolerant mot alla någorlunda likasinnade, vilken helig mässa de än besöker.

När det uppdagades att det inte blir någon gemensam deklaration av de samtal som pågått mellan SSPX och Troskongregationen, så trumpetades detta ut som den definitiva spiken i kistan för varje lösning, som kunde innebära att prästerna kan verka i en godkänd juridisk ordning under påven i Rom. En del med sorg, betydligt fler med triumfatoriska glädjerop. Men efter att påven sammanträffat med Ecclesia Dei-komissionen så sände de ut en kommuniké, som alls inte signalerar en slutpunkt. Här kan man läsa att

"At the present time, the Holy See is awaiting the official response of the superiors of the Priestly Fraternity to these two documents. After thirty years of separation, it is understandable that time is needed to absorb the significance of these recent developments. As Our Holy Father Pope Benedict XVI seeks to foster and preserve the unity of the Church by realising the long hoped-for reconciliation of the Priestly Fraternity of St. Pius X with the See of Peter - a dramatic manifestation of the 'munus Petrinum' in action - patience, serenity, perseverance and trust are needed".

Med andra ord har påven inte givit upp. Låt oss se om det finns samma närmast oändliga tålamod hos motparten, som nu alltså är reducerad till tre biskopar. För närvarande ligger initiativet hos dem.

7 kommentarer:

Traddie sa...

Nja, min bild är i alla fall att Rom den 13 juni helt plötsligt kastade in kravet att SSPX typ ska erkänna konciliets beslut, suck.. Det är ju just det prästbrödraskapet INTE vill göra och det är ju att kortsluta samtalen att komma med sådana krav, så hos vem ligger egentligen bollen?? Biskop Fellay gjorde enligt min mening helt rätt som avböjde ett sådant oseriöst bud. Det känns så politrukmässigt från påven och Rom att hela tiden till varje pris försvara Vatikanum ll vars bittra frukter vi skördat länge och vars innehåll på flera punkter är så flummigt.

Anonym sa...

Det finns inget kyrkan har att vinna på att bringa in dessa schismatiker under samma tak.

/23

Anonym sa...

/23: Vad ska kyrkan göra med systrarna i USA som inte tror Jesus är Guds ende son och Kyrkan inte enda frälsningsvägen, och därför slutat gå i dagliga mässan?

Anonym sa...

Vad ska kyrkan göra med systrarna i USA som inte tror Jesus är Guds ende son och Kyrkan inte enda frälsningsvägen, och därför slutat gå i dagliga mässan?

Efter förhandlingar och efter handläggning i kommissionen "Ecclesia Dei" har troskongregationen tagit upp frågan. Därefter har företrädare för den schismatiska rörelsen förelagts en trosbekännelse, som de vägrat godkänna. Detta är väl glasklart och talar sitt eget tydliga språk. Vad är då problemet?

/23

Anonym sa...

Det var ju knappast ett svar på frågan - eller hur?

Trosbekännelse? Bör inte sådana vara offentliga, eller kan de utdelas enkom bilateralt?

Vet vi vad som förelagts SSPX? Schismatiska - var vänlig ange källa, eller egna argument.

Erik sa...

SSPX:s generalsuperior biskop Fellay kommenterar saken:

http://www.dici.org/en/documents/sermon-of-bishop-bernard-fellay/

Ett utdrag:

"When this document was delivered to me (in June), I said: “No, I am not signing this; the Society is not going to sign.” I wrote to the Pope: “We cannot sign that,” explaining: “Until now—since we are not in agreement about the Council and since you wish, it seems, to recognize us—I had thought that you were ready to set aside the Council.” I gave an historical example, the one of the union with the Greeks at the Council of Florence, where they did not reach an agreement on the question of marriage annulment by reason of infidelity. The Orthodox think that this is a reason that can annul a marriage, the Catholic Church does not. They reached no agreement. What did they do? They left the problem to one side. One can see very clearly the difference between the Decree to the Armenians, where the question of marriage is mentioned, and the case of the Greek, where it is omitted. I made this reference while saying: “Perhaps you may do the same thing; perhaps you think it is more important to recognize us as Catholics than to insist on the Council. But now with the text that you are delivering to us, I think that I was mistaken. Tell us, then, really what you want. For among us these questions sow confusion.”

Anonym sa...

Fellay kan väl skriva vad han vill. SSPX avvisar ju Vaticanum II, så då är det ju slutsnackat. Utan tvekan är det tursamt för SSPX att vi har religionsfrihet samt därtill rätt att ta miste.

/23