2012-10-17

Konsten att skapa fördomar

Bilden som våra public-serviceorgan förmedlar av katolska kyrkan är entydigt negativ. Igår fanns ett inslag i Aktuellt om flickskolor i Spanien, som ofta hämtar andlig inspiration från helige José-Maria Escrivá de Balaguer och prelaturen Opus Dei. Under Francotiden dominerades de icke-statliga skolorna av  jesuitorden där lärarna var präster. Med Opus Dei kom modernare idéer in. God utbildning för alla var en hjärtefråga för msgr Escrivá. Han lät grunda skolor över hela Spanien och andra länder, även ett universitet i Pamplona, där det utnämndes kvinnliga akademiker och professorer i en tid, när detta knappt förekom i Spanien. Inslaget i Aktuellt tog upp motståndet mot att ge statsbidrag till könssegregerade skolor, detta på grund av den diskriminering detta skulle representera. Men elever och rektor var övertygade om att för flickornas del innebar det studiero och att de kunde växa i självförtroende enligt sin egen takt. I själva verket handlar motståndet mot flickskolorna om politik och ideologi, pedagogiken är inte inblandad alls.

Aktuelltredaktionen hade inkallat en expert, Thomas Gustafsson, som menade att dessa skolor var kvarlevor från tiden när kyrkan och Franco hade en pakt, och Opus Dei beskrevs som en "djupt konservativ" rörelse som tillhör kyrkan. Enligt Gustafsson hade man till och med hotat parlamentariker med skärselden om de införde oönskade reformer - den prövning vi alla alltså ska genomgå enligt vår tro.

Nå - sanningen är alltså annorlunda. "Problemet" med flick- och pojkskolorna är att de uppvisar påfallande goda studieresultat, och man fruktar därför att de statliga skolorna ska framstå i sin rätta dager. Vi hade samma fenomen i vårt land, när Socialdemokraterna i Stockholm ville förbjuda Adolf Fredriks musikskola, för att den "berövar" andra skolor på begåvningar.

Kyrkan målades här alltså upp som ett mörkt moln bakom de framgångsrika skolorna. I TV-programmet Korrespondenterna blev det ännu värre. Här presenterades i tre inslag hur människor använder Gud som skäl för att förtrycka och mörda. Det första inslaget tog upp Vatikanens ingripande mot den kvinnliga ordensledarorganisationen LCWR, som vi tidigare beskrivit. Det var ett program i förfasa-sig-genren. Men inslaget bekräftade med stor tydlighet att dessa systrar lever med en rad föreställningar, som inte kan förenas med katolsk tro.  De må vara hjälpsamma och snälla och självuppoffrande, men flera rena missförstånd räknades upp - som att kyrkan förbjuder kärlek mellan människor, att kvinnan äger makt över sitt barns liv, att kyrkan inte äger rätten yttra sig vad hennes tjänare får uttala och tro, att människor av samma kön borde kunna ingå äktenskap, med mera. Vidare sades i programmet att påven fördömt alla nunnor i USA, att ingripandet kom som en total överraskning, att felet är att kyrkan styrs av män, att den på något sätt vill dessa systrar illa. Och ingen vill längre bli nunna. Allt detta är helt missvisande och saknar faktagrund. 

Man borde besökt någon av de kommuniteter som utgör 20% av systrarna, vilka inte är dissidenter, och man skulle få en helt annan bild av "nunnorna" i USA. Programmet Människor och Tro i P1 lyckas heller aldrig hitta andra katoliker, än samma missnöjda röster i varje inslag. Det tycks bara finnas en inställning till "Vatikanen", en enda vinkling - och den är att det är en samling onda, inskränkta män som sitter instängda i Rom och utövar makt enligt medeltida mönster. 

Kanske en uppdatering vore på sin plats, om de nya generationerna som älskar sin tro och sin kyrka, som inser att den är ett mysterium, och att Kristi delegering till Petrus och apostlarna inte var symbolisk. När får vi någonsin höra talas om dem i våra media?

1 kommentar:

Irene sa...

Vi har haft privilegiet att regelbundet under en längre tid kunna besöka en flickskola i Spanien, som drivs av Opus Dei.
Flickorna visar respekt och hänsyn mot varandra, liksom mot besökare.
Inga aggressiva tjut och vrål utanför skolsalarna, inte den hårda och hänsynslösa mobbning som passivt och ofta tolereras i de sv skolorna. Helt klart att flickor utvecklas i en avgjort mer positiv attityd till sig själva, i en flickskola. Detsamma gäller även för pojkar; Opus Dei erbjuder naturligtvis också utmärkta skolor för dem. Det sv motståndet handlar uteslutande om ideologi, liksom motståndet-hatet?- mot religion, kristendomen i allmänhet och Katolska kyrkan i synnerhet. Sv journalister i allmänhet anser sig ju veta "allt" om Opus Dei; de har ju läst "da Vinci-koden och/eller sett filmen! Så ytterligt och pinsamt illa, desinformerade, som de flesta(?) sv journalister är, ex vid diskussioner om Kat Kyrkan, skulle ICKE tolereras i Tyskland, där kraven på saklighet, kunnighet, språklig elegans och vältalighet är ett KRAV. Gamla fördomar och tunna floskler är där tabu! Särskilt på de största och mest ansedda dagstidningarna. icke så få "katoliker"; Många s.k. "cradle catholics" kan se ned på konvertiter, som i deras ögon aldrig kan vara "riktiga katoliker", hyser dessvärre ofta samma fördomar. Denna grupp "katoliker" uttalar sig gärna negativt om Opus Dei; De uprepar okritiskt ett mantra, som de hört sina liberala "katolska" gelikar upprepa. Kommer osökt att tänka på påvens uttalande om Kyrkan; att "kvalitet är viktigare än kvantitet". Det vi sett och upplevt hos Opus Dei är just kvalitet. I i ex en fattig förort i norra Spanien, har Opus Dei sedan över ett halvt sekel(?) bedrivit undervisning; SAMTLIGA elever har, efter avslutad utbildning på denna yrkesskola, erhållit arbete! Men, som bekant, framgång och popularitet- Opus Dei har vuxit starkt i världen efter kriget och framgång kommer alltid med ett pris: AVUNDSJUKA! Men ingenting av detta har hindrat Opus Dei från att målmedvetet och oförskräckt fortsätta i sin kallelse. Opus Dei är trogna påven och Kyrkans Magisterium. En Opus Dei präst söker aldrig dölja att han är präst,han vittnar om sin kallelse, alltid och överallt. Många präster har disputerat och seminariet i Rom imponeraar verkligen, väldigt hög standard. Toppmodernt. Man har insett att det i dag är oerhört centralt att satsa på utb och kunskap inom media, för att kunna bemöta de ökande attackerna från de mkt aktiva och ofta välutbildade ateisterna I dag säger allt fler ledande katoliker öppet att man insett att just Opus Dei var "100 år före sin tid", att många av ideerna och förslagen i Vat II- konciliet speglade Opus Deis egna värderingar. De statliga spanska skolorna framvisar så katastrofala resultat,att det måste framstå som ytterst pinsamt att allmänheten ska kunna göra jfr med de utmärkta resultaten i Opus Deis skolor En mkt välskriven och objektiv beskrivning av Opus Dei kan fås på Kat bokhandel, Catholica.Författaren är själv inte medlem av Opus Dei, vilket gör hans iakttagelsr och slutsatser desto mer trovärdiga. Författaren går systematiskt igenom samtliga fördomar om Opus Dei och kommer fram till slutsatsen att fördomarna är just - fördomar.

Irene