2012-10-15

DN och den liberala munkavlen

Dagens Nyheter brukar betecknas som "oberoende liberal", i deras självpresentation läser man att

Vi verkar i en upplysningstradition som ska bidra till att svenskarna förblir ett läsande och tänkande folk.

Om det nu är några som tror liberal betyder frihetlig, och att med detta så menas ett fritt och öppet samtalsklimat gällande samhällets alla frågor, så får man ett klart bevis genom denna tidning att så är inte fallet. I själva verket kan den liberala inställningen leda till raka motsatsen. I en ledare med den märkliga rubriken "Inte läge att skoja till det" så tas abortfrågan upp, med ett antal exempel på inskränkningar och en fråga hur "Sverige" kan hjälpa kvinnor att komma undan lagarna i sina egna länder.

Men i botten fanns en helt annan upprördhet, nämligen hur SVT:s Aktuelltredaktion kunde vara så omdömeslös att låta en representant för abortmotståndet, Ja till livets ordförande Gunilla Gomér,  överhuvudtaget få göra sin röst hörd i TV-nyheterna.

Efter Aktuellts inslag om Spanien hände något ganska anmärkningsvärt. I studion fanns RFSU:s ordförande Åsa Regnér för att kommentera utvecklingen i Europa. För att spetsa till det hela hade Gunilla Gomér, KD-politiker och ordförande i ”Ja till livet”, inbjudits. Debatten kom följaktligen att handla om rätten till fri abort – i Sverige.

Att hon var insatt som en motpol till en annan, betydligt starkare opinonsbildare, den privata  affärsdrivande lobbyorganisationen RFSU:s Åsa Regnér, utgjorde inget skäl.

 "Aktuellt­redaktionen tyckte uppenbarligen att det var dags att problematisera denna rättighet." 

skriver ledarredaktionen upprört, och menar alltså att aborterna helt enkelt inte får tas upp till debatt. Man avslutar hela ledaren att indignerat utropa.

 ---när rätten till abort inskränks i Europa liksom i USA, borde SVT veta bättre än att trivialisera frågan om kvinnors liv, hälsa och självbestämmanderätt.

Trivialisera? Så - att överhuvudtaget reagera för att vårt land år efter år har Europas i särklass högsta aborttal bland tonåringar, är att trivialisera. Gunilla Gomér pekade på RFSU:s totala misslyckande i sin upplysningsverksamhet och det faktum att man ändå fortsätter med samma metoder, utatt att ens med ett ord vilja erkänna sina misslyckanden. Det kan inte hjälpas att man får en känsla av att RFSU inte tycker det är ett problem med dessa 100 aborter om dagen - utan snarare ett hälsotecken. Och DN vill inte att media ska ens få ta upp problemet - "problematisera" denna tragiska praktik att utsläcka liv och blunda för tonårsproblemen i dess spår.

I landet finns det hundratals "tjejjourer", ideella organisationer som försöker ta hand om flickor och unga kvinnor som har enorma problem med sin identitet och självkänsla. Föreningen Psykisk Hälsa öppnade för ett tag sedan en chatfunktion kallad självmordsupplysningen.se. Man fick under den första veckan 5000 påhälsningar, den yngsta var 11 år. Och majoriteten som kontaktar denna chat är flickor med problem av sexuell natur i botten av en total brist på livsvilja och självrespekt. Att myndigheter med RFSU i spetsen vägrar problematisera detta och inse sambanden mellan vårdslösheten i den sexuella upplysningen, abortkulturen och tonårsflickors psykiska ohälsa, är ett grymt och iskallt bevis på hur ideologi får stå över sanning, medmänsklighet och sunt förnuft.

DN vill alltså inte släppa in ens en röst som pekar på abortproblemet och hur vi ska angripa det, utan man förespeglar att "Sverige" är enigt och att "Sverige" ska ingripa och sätta sig över andra länders lag och bedömanden. Man tycks tro vi ännu lever i en enhetsstat av Gustav II Adolfs modell. Detta kan inte kallas för något annat än kulturimperialism.

Se även våra andra notiser om abortfrågan:
Modernitetens slaktoffer

Mänsklighetens sorgligaste kapitel
Propagandaorganet P1
Laglig abort eller mord? Klockslaget avgör
Kampanj med dubbelbottnad agenda
Tonårsaborter - experter desinformerar
Ödesdigra felsägningar
Riksförbundet för garanterat asexuell upplysning
Segregering eller  samvetstvång
Allt vad i viljen...

Artiklar i KATOLSK OBSERVATÖR:
Det nya romarriket (ledare)
Livräddare via Facebook
Kalla fakta om abort
Hårresande läsning (ledare)
En tragisk karikatyr av legalitet (ledare)
Jag heter Thomas av Aquino

Inga kommentarer: