2012-10-13

Hitta på något bara!

Om det finns identitetsproblem i katolska kyrkan, så är det inget mot vad Svenska kyrkan genomgår. Om vad en gudstjänst egentligen är tycks det finnas lika många uppfattningar som präster. För att inte tråkas ihjäl så gör man temagudstjänster. Det senaste temat är - älgjakt. Jo, det är sant. I Gullabo nära Torsås, Småland, så ordnades en "jaktmässa", där kyrkan pryddes med hjorthorn och andra troféer. Vi kan läsa att

"Distriktsordföranden i Jägarförbundet Folke Fagerlund fick också berätta om den stundande jakten och om alla problem med vildsvin som drabbat trakten. Dessutom delades det ut jägarkepsar och dvd-skivor om hur man tar hand om köttet efter jakten."


Detta är bara en av de mängder av temamässor som man försöker locka folk till kyrkan med. (I Ängelholm har man funnit ett annat lockbete.) Samtidigt upptäcker man i katolska sammanhang förvånat, att det som drar till sig ungdomar är motsatsen till spektakel. Uttryck för vördnad, helighet, tillbedjan och sanning tycks alltid ha en marknad. Ska detta vara så svårt att förstå?

Inga kommentarer: