2011-02-07

Mental våldtäkt

Föreställ dig att din just 13 år fyllda dotter kommer hem gråtande. Du undrar vad som är fatt. Jo, hon har hört om saker som hon inte alls förstod och inte ville höra om. En man har frågat om hon ”haft sex med nån” och började sedan berätta om hur man ska gå tillväga för att ”ha sex”. Han nämnde en massa ord som din dotter , hon, som förläget tittar bort när man visar en intim situation i TV, aldrig någonsin skulle i sin fantasi ens använda, könsord, fula ord, mängder av ord som hör hemma på klottrade offentliga toaletter. Men han använde dem som en order, att hon också skulle börja använda dem. Han hade talat om p-piller och kondomer, om glidmedel och allt möjligt. Sedan tog han upp en dvd-spelare och visade en film, det var tecknade bilder på människor i olika sexuella situationer, könsorgan, närbilder, detaljerade bilder och animationer på erigerade penisar och utspärrade sköten. I filmen berättades det om hur man fingrar på sitt eget könsorgan så att det blir skönt.Han berättade också att hon kunde se mera på nätet och även få svar på frågor där.


Dottern berättade vidare att mannen frågade om hon var hetero eller homo, hon kände sig generad att inte kunna svara på det. Sedan upplyste han om att man kan besöka ungdomsmottagningen om preventivmedel; ”det behöver inte mamma eller pappa få veta”, och sedan berättade han om att det är ok med sex, och blir man gravid så behöver det inte heller upptäckas därhemma, utan det sköter ungdomsmottagningen om. Sedan skulle han börja tala om hur man gör för att det hela ska sätta igång.


Hur skulle du reagera? Du skulle säkert gärna vilja veta mera om den mannen, få ett signalement för att kunna anmäla till polisen. Det verkade vara en pervers person, kanske en blottare eller pedofil, som gick lös.


Så frågar du din dotter:

- Hur träffade du den mannen? Och hon svarar:

- Men mamma – det var min lärare! Det var för hela klassen, i skolan….

"Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, sexuellt berör ett barn under femton år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd, döms för sexuellt ofredande till böter eller fängelse i högst två år.
Detsamma gäller den som blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet."
Brottsbalken 6 kap 10 §

(Polisen har telefonnummer 114 114)

Se även: Om skolans "sexualundervisning" av Dietrich von Hildebrand


1 kommentar:

Karin B.L. sa...

Jag har länge känt obeskrivlig avsky mot den vidriga, perversa, påtvingade sex-indoktrineringen i skolorna.Motvilligt kickade jag på den sajt ni pekar på i er artikel och jag finner bara ett enda ord för innehållet: otroligt ÄCKLIGT!!
Konstaterade att det är UR(utb radion) som är ansvarig. Bilderna och språket är ofattbart fula och vulgära. Ofattbart att en "lärare" tillåts öppet ge utlopp för sin egen perverterade syn på sex. Utan tvekan tjänar barnen endast så som redskap för den egna sexuella utlevelsen, den egna kicken. Och agendan. Kan barn i dagens Sv anv till precis vad som helst? Men det är klart; en förkrossande majoritet av sv anser att fri abort är en mänsklig rättighet; att det ändå bara är en "cellmassa" som avlägsnas. Med denna syn på det ofödda barnet, är steget nog inte så långt till att betrakta barn som en slags kommoditet som också kan utnyttjas sexuellt. Allt enligt det sluttande planets princip. Klart är att pedofilerna har tagit ett steg framåt; i USA finns en org som öppet deklarerar att de vill avskaffa förbudet för vuxna män att ha sex med barn och el tonåringar under 15.Har läst flera tankeväckande art om sambandet mel homosexualitet och pedofili, enligt en rad ansedda forskare. Bakom en org som UR gömmer sig enskilda personer; exakt VILKA är dessa, som vågar publicera en porr sajt avsedd att visas för barn i skolorna! De måste känna sig säkra på stöd och medhåll från alla möjliga håll i samhället. Kartlägg deras EGENTLGA agenda. Är någon så naiv att inbilla sig att det bara handlar om "upplysning"! Stor tonvikt läggs vid homosex, det kan man snabbt konstatera, på UR, i de flesta tidn och i radio. Väl orkestrerad agenda. En rektor har yttersta ansvaret för barnens ovillkorliga rätt att känna sig trygga. "Läraren" har bevisat sin totala olämplighet att undervisa barn, OAVSETT övriga meriter.Kända och ansedda personer, som med stolthet förkunnar att de är "hedonister" och öppet deklarerar att de anser att sex med barn och med djur(!!) är ok, välkomnas bre ut sig i de stora dagstidn.)Kommer osökt att tänka på uttrycket "where good people do nothing, evil prevails". I USA möte dessa perversa sexgurus mkt starkt motstånd. Det borde kunna ske i Sverige! Vad kan vara mer avskyvärt än sex attacker mot oskyldiga barn?!
Karin. B. L.