2011-02-26

EU-uttalande om förföljelse av kristna stoppades

I veckan publicerade Europarådet ett uttalande med anledning av "intolerans, diskriminering och våld mot bakgrund av religion eller tro". Uttalandet var från början ämnat att markera mot de omfattande attacker som mycket utstuderat riktats mot kristna trosutövare den senaste tiden, särskilt i Mellersta Östern. Men fem utrikesministrar och EU:s högsta representant lady Ashton motsatte sig att kristna överhuvudtaget skulle nämnas i uttalandet - detta som alltså skulle handla just om de kristnas situation i Turkiet, Irak, Palestina, Egypten...

Nu blev det istället ett fullständigt slätstruket dokument där man nämner

den senaste tidens våld och terrorattacker, i olika länder, mot kristna och deras helgedomar, muslimska pilgrimer och andra kommuniteter, vilket vi fördömer.

Ingen behöver känna sig utpekad av detta, och det var väl kanske just meningen. Man gjorde något utan att åstadkomma något. Är det inte just så som EU fungerar i många sammanhang?

Inga kommentarer: