2011-01-20

Laglig abort eller mord? Klockslaget avgör.

Många nyhetsmedia rapporterar idag om de hårresande detaljer som framkommit i en dom mot en abortläkare i Philadelphia, USA. Han står åtalad för mord på en 41-årig kvinna, som han givit en överdos, och 7 nyfödda barn, som dödats på de mest bestialiska sätt utanför livmodern, bland annat med en sax. Han har under decennier utfört mycket sena aborter, mest på fattiga kvinnor, och på hans klinik hittades 48 foster.

Domen väcker abortfrågan vill liv. Ty hade dessa sju spädbarn aborterats inom de 28 veckor som lagen föreskriver, hade åtal knappast kunnat väckas för mord. Möjligen en indragen läkarlegitimation.

I Sverige har vi som bekant en abortlag som utformades 1973, alltså för 38 år sedan. De övre tidsgränserna i den bygger på den tid när man tror att fostret är livsdugligt utanför moderlivet. På 38 år händer det ganska mycket inom den medicinska forskningen. Detta har gjort att abortgränsen vid 22 veckor överskrider den ålder man kan rädda ett för tidigt fött barn. Även gränsen 18 veckor, som gäller utan prövning, är internationellt sett mycket hög.

Angående resonemanget om livsduglighet så måste väl varje förnuftig människa ifrågasätta detta argument. Vid vilken ålder är ett barn egentligen livsdugligt utan hjälp från omgivningen - är det verkligen 22 veckor? Är det inte snarare 8-10 år, den ålder då man själv kan söka hjälp? Ett foster är i sin högsta grad livsdugligt i sin miljö, precis som en treåring också är det om det får mat och värme och kärlek. Men utan något av detta är båda lika dödsdömda.

Medan omvärlden förfasas över denne abortläkares praktik, så fortsätter de kliniska aborterna att utföras på sjukhusen världen över. I Sverige hundra om dagen. Lagligt, kliniskt och rekommenderat av starka organisationer, som RFSU, inte minst via deras landstingbekostade ungdomsmottagningar. Vi ska inte vänta oss någon diskussion om detta verkligen kan vara etiskt sunt. Fallet kommer istället att användas som ett argument FÖR en liberal lagstiftning, man kommer att peka på att aborterna ändå kommer att utföras, och just så smutsigt som på denna skräckmottagning. Och man kommer inte vilja diskutera följderna av en abort, hur kliniskt och lagligt den än genomförs: Att ett människoliv berövas världen, som ett hån mot själva skapelsen. Ty inte bara lagen är oantastlig, som vore den skriven av Mose själv. Inte heller praktiken, utförandet, hanteringen får ifrågasättas eller ens diskuteras. Ty det kan väcka obehagliga frågor och skuldkänslor. Det är samma sak här som med sexualundervisningen: Praktiskt inriktad och inte moraliserande.

3 kommentarer:

jajamens BLOGG sa...

Exakt mina tankar när jag såg reportaget om läkaren i Philadelphia.

Att moralisera i Sverige kring frågor som sex, familjebildning och barnafödande är dessutom i stort sett förbjudet - man anser sig inskränka människors frihet och rätten till ett ostört privatliv. Man får uppenbarligen ej heller inskränka på ”fri- och rättigheten” att smittas av könssjukdomar, svika sin partner, ta livet av ofödda barn, skjuta fram barnafödandet till en ålder då endas fertilitetsbehandling kan hjälpa, byta kön och förvandlas från sina barns pappa till deras mamma, etc.

Anonym sa...

Är det inte konstigt att varit just vänstern, kommunister och socialister, som gick i bräschen för aborten - de som har velat stå för solidaritet med de svaga och förtryckta och demonstrerat för Vietnams folk, för arbetare och arbetslösa? Den ofödde inkluderas på något märkligt sett inte i deras agenda - den som är helt utan chans att förvara sig angrips i sin egen vagga!

Theresa sa...

Med rätta förfasar sig många över fallet med den amerikanske abortläkaren, på en av landets oräkneliga abortfabriker. ÄNTLIGEN!!! För ett par år sedan talade jag med en synnerligen ¨högutbildad svensk katolik, tillhörande vårt lands absoluta elit, som frgade mig om jag verkligen var helt säker på fakta när jag berättad att det i USA sedan mitten av 70-talet varit helt legalt att utföra aborter fram T.O.M. nionde månaden! Ofattbart, likafullt sant. Jag förvånades över att personen jag talade med var helt ovetande om detta fasansfulla faktum. Fr Frank Pavone, katolsk amerikank präst i USA brukar säga att den som inte tror på att det ovan sagda är fullt lagligt i USA snabbt kan informera sig om sanningen genom att titta i Gula sidorna, där abortfabrikerna annonserar om att "vi hjälper dig utföra abort t.o.m. nionde månaden". Visst, klimatet i Sv är annorlunda, abort är inte en "fråga", men visst har väl katoliker i Sv kunnat tala oftare och högljuddare? För mkt tassande! Om man inte anser detta vara århundradets viktigaste fråga, VILKEN I SÅ FALL?!

Edith