2011-02-26

Inget får störa den svenska självbilden

Alla nyhetsmedier, inklusive TV-kanalerna, spred idag uppgiften att tre katolska präster - förmodligen - begått sexuella övergrepp mot minderåriga, mellan 1940 och 1970, detta i Sverige.

Man undrar nu hur mycket utrymme som kommer att avsättas i medierna när undersökningen av svenska statliga barnhem och fosterhem kommer att offentliggöras under året. Vi vet redan nu att det kan handla om sexuella övergrepp på 125 000 barn från 1920 till 1955 och att övergreppen ännu pågår i många av de av socialmyndigheterna utvalda fosterhemmen. Man har intervjuat 600 före detta barnhemsbarn och av dessa rapporterade närmare hälften om sexuella övergrepp.

Det är bekräftat att övergrepp är 6 gånger vanligare på barnhem och fosterhem än i andra hem. Idag omhändertas 20 000 barn årligen och sätts på fosterhem under en kortare eller längre period.

Den tidigare regeringen försökte stoppa en större utredning med motiveringen att det kunde röra upp obehagliga minnen hos äldre generationer. Ersättning tillbakavisades också - det skulle vara så svårt att bevisa något. Nu har dock hälsominister Larsson meddelat att regeringen kan tänka sig utbetala ett enhetsbelopp på 250 000 kr och en "lämplig ceremoniell inramning för upprättelseprocessen.".

I Irland anmäldes 4600 fall av misskötsel på de katolska barnhemmen mellan 1930 och 1975, inkluderande allt från för lite mat till mobbning. Dessa personer har ersatts med upp till 250 000 Euro. Det fanns också fall av sexuella övergrepp, vilket har lett till en minst sagt omfattande publicitet.

När det gäller katolska barnhem tycks alltså inte samma finkänslighet råda som för de svenska barnhemmen. Noteras bör att det fjärde fallet - en kvinna som berättat utförligt i press och radio att hon som fyraåring blev våldtagen av en präst i maskopi med en klosterföreståndarinna och under sataniska riter - inte blev omnämnt i dagens nyhetsflöde. Det har nämligen visat sig vara en falsk anklagelse. Dessa historier drabbade en mycket respekterad klosterorden.

Ingen plats torde vara säkrare att sätta sina barn på idag än katolska skolor. Hur det är med myndigheternas barnhem och fosterhemmen är betydligt mera oklart.

1 kommentar:

jajamens BLOGG sa...

Den sekulära staten och dito media bedriver en kampanj mot kristendom och religiositet i allmänhet. Varje händelse som kan kompromettera den kristna kyrkan tas upp och slängs i ansiktet på den okritiska massan. Målet är att göra Sverige ateistiskt. Ja, kanske inte ”målet” men önskan.

Muslimer är dock skonade från denna antireligiösa propaganda. Dels för att de betraktas som en etnisk minoritet som måste skyddas, dels för att journalister och politiker är rädda för deras våldsamma reaktioner.

Katoliker borde också betraktas som en minoritet i Sverige mtp att de utgör en liten del av befolkningen. Men katoliker betraktas inte ur ett svenskt perspektiv utan ur ett europeiskt och då är det fritt fram för trakasserier.

Den sekulära staten gör en del dumheter också, pga en av sina ”religioner” - jämställdhetsivern. I jämställdhetens namn har man öppnat upp för män att bli förskolelärare. Det har resulterat i flera fall av sexuella brott mot förskolebarn. Och nu kommer min poäng - det problemet ses som individuella fall medan i de fall vi känner bland katolska präster är det hela den katolska kyrkan som får bära ansvaret och stå för skammen.