2011-03-12

Foliehattar lite här och var


Sveriges Public Serviceprogram SVT/ABC har fått uppgifter från Skolinspektionen, att det inkommit en anmälan mot Sankt Eriks katolska skola att den använder IQ-tester för intagning av förskolebarn, som man obekymrat spridit, så skolan har uppvaktats av Expressen m.fl.. Anmälaren har uppgivit att treåriga barn utsätts för ett tre timmar långt test under närvaro av psykolog, läkare och lärare, men inga föräldrar. På barnets huvud appliceras elektroder kopplade till en dator. Enligt anmälaren har skolledningen bekräftat testet, som görs för att få en så jämn intelligensfördelning som möjligt bland skolans elever. Skolinspektionen har begärt yttrande från skolan.

Nu undrar man: Hur har informationen om anmälan kommit ut från Skolinspektionen? Finns det någon som tjänar extra där? Och - hur är det ställt med omdömet på SVT? Kanske dags ta av foliehattarna - både på Skolinspektionen och SVT?

2 kommentarer:

Bengt Malmgren sa...

Var detta alltså en tidningsanka? Jag blev lite brydd när jag hörde nyheten på TV. Var har du fått uppgifterna om att det rörde sig om förskolebarn och elektroder ifrån? Innehåller anmälan sådana detaljer förstår man ju att det måste vara något lurt med det hela.

Editor/KATOLSK OBSERVATÖR sa...

Brev har utgått från rektor till alla föräldrar till barn i skolan om saken.Med tanke på skolans allt annat än elitistiska profil är ju tanken närmast skrattretande. Men samtidigt blir man oroad över hur det står till i vår presskår. Finns där så kallat sunt förnuft?