2011-01-07

Hög tid ta terorrdåden på allvar

Från olika delar av världen rapporteras om terrordåd mot kristna och deras försvarare. Det ena mera fasansfulla än det andra. Det senaste i raden handlar om en regelrätt avrättning av guvernören Salman Taseer i Punjab-provinsen i Pakistan. Guvernören hade hamnat i en kritisk situation då han försvarat Asia Bibi, en kristen, 45-årig fembarnsmor som dömts till döden för att ha smädat Profeten. I själva verket handlade det om en trivial grannstrid, och som i många fall utnyttjades blasfemilagarna för att komma åt kvinnan. Dessa lagar utkräver livstids fängelse om man smädar Koranen och dödsstraff för varje antydan till att smäda profeten Mohammed. Motsvarande straff gäller dock ej andra religioner.
(Bilden: Mördaren Malik Mumtaz Hussain Qadri ler förnöjt omedelbart efter sitt dåd)

Guvernören sköts av en polisman, hans egen livvakt, med nio skott, efter att ha ätit middag på en restaurang. Gärningsmannen lade sedan ner pistolen och förklarade lugnt att nu hade lagen följts.

Mönstret har upprepats flera gånger. Om inte den statliga makten lyckas döma så vidtar den folkliga. Listan kan göras lång av motsvarande fall: Salman Rushdie och Lars Vilks är bara två namn i raden av personer som fått sina dödsdomar med hänvisning till just blasfemi och alltid finns det suror ur Koranen att stödja dödsdomen mot de otrogna på.

Att då som den talföre imamen Abd al Haqq Kielan förvånas över att man inte frågar ärkebiskopen över alla illdåd som görs av kristna, är att underskatta människors sunda förnuft. Ty det sunda förnuftet säger att denna våg av hot och blodiga attacker knappast bara kan handla om enstaka förvirrade eller "kriminella" personers verk. Det finns samband, och de handlar om tolkningen av Koranen och den politiska agenda, som innebär att upprätta det världsvida kalifatet. USA är den stora fienden med sina väpnade insatser och med exporten av den västerländska livsstilen. Eftersom USA är kristet så är den kristna religionen, med alla dess troende, också en fiende. Detta är knappast något extremt resonemang, det förs även i de mest moderata muslimska sammanhang. Detta känner man naturligtvis till bland de lärde. Men ack så sällan det framförs. Istället skall alla dåd förklaras med "den mänskliga faktorn". Det är föga trovärdigt. Bakom gärningarna finns det personer. Och personerna hyser tankar och idéer, som leder till gärningarna. Om man nöjer sig med att bara söka förklaringar bland personer kommer man ingen vart, inte ens med de mest sofistikerade polisiära metoder. Det är idélandskapet som måste analyseras. Och - om vi nu vill ha ett öppet, civiliserat samhälle - angripas, just så som kejsaren Manuel II Palaiologos gjorde år 1391 i vinterlägret i Ankara.

3 kommentarer:

HGL sa...

I motsats till den så kallade augustinska och thomistiska ”intellektualismen” uppkommer genom Duns Scotus (1265-1308 ) en tendens som kan kallas voluntarism [uppfattningen att viljan är viktigare än förnuftet, ö.a.], som slutligen gick så långt att man sade att det enda vi kan veta om Gud är att han har en voluntas ordinata (en vanlig, ordinarie vilja). Men enligt detta synsätt skulle Gud dessutom ha fullständig frihet att göra raka motsatsen till allt som han hittills faktiskt har gjort. Här avtecknar sig en åskådning som liknar den som Ibn Hazn omfattade och som kunde närma sig bilden av en godtycklig gud, som inte heller är bunden vid sanningen och det goda.

Voluntas ordinata betyder tvertom välordnad vilja.

Det vore ordinaria som betydde vanlig.

HH har således missuppfattat Duns Scotus - eller också är det textfel i referensen.

Sorry, Duns Scotus som proto-lutheran funkar dermed ej.

jajamens BLOGG sa...

Islamisterna i de muslimska länderna utnyttjar det faktum att USA invaderade Afghanistan och Irak. USA:s och NATO:s trupper framställs som en ny variant av korsriddare som är ute efter att erövra den muslimska världen, tömma den på dess resurser (oljan) och kristna den. Då uppfattas de kristna minoriteterna där som en slags femte kolon.

Jag tror emellertid att det inte är den största anledningen till attackerna mot kristna minoriteter. Den största anledningen är att skapa oro, sekteristiskt våld och kaos. Målet är främst att störta de inhemska regimerna som kan vara diktatoriska, korrumperade eller bara inkompetenta, och ersätta dessa med islamistiska regimer med Iran som modell.

Den fattige obildade muslimen är lättlurad i detta spel och tror att han gör en insats som garanterar hans plats i himmelen. Dessutom är ofta de kristna minoriteterna progressivare, bättre utbildade och har högre levnadsstandard, vilket väcker avund och ilska - inte att förakta i sammanhanget.

Anonym sa...

Socialistisk kulturarbetare angriper vår Moderskyrka och vår Ledare.
http://www.dn.se/kultur-noje/i-ar-varas-det-for-131-konstnarer
/0aktree