2010-11-01

Vilken värld lever UD i?

Åter en av dessa rapporter från Bagdad om meningslös död, om lidande, söndertrasade kroppar och förstörda liv, decimerade familjer, föräldralösa barn.... Denna gång har den syrisk-katolska katedralen sprängts med präster och gudstjänstbesökare, detta inför själva Alla helgons dag. 58 döda, 27 skadade, de flesta när terroristerna utlöste sina bombvästar.

Direkt efter ockupationen av kyrkan, som skedde mitt under söndagsmässan, så restes krav på frigivningar av terrorister, detta från Al Qaida.

Morgon med P1 får tag på en Elisabeth Hellsten, ställföreträdande chef vid Svenska ambassaden i Bagdad, och enligt henne handlade det "bara" om ett misslyckat rån av ett växelkontor i kvarteret intill. Hon har hört i irakiska nyhetsmedia att gärningsmännen sökte skydd i kyrkan, att det blev just så var "en slump" och man

behöver inte se det som en attack mot de kristna---ingenting pekar på att detta hänger ihop med regeringssituationen

Att det nu dödas "bara" två-trehundra oskyldiga liv varje månad är för henne en förbättring. Det enda hon märkt av attacken är att personalen inte kommit i tid till ambassaden.

Men man rånar väl inte ett växlingskontor med avsikten att spränga sig själv i luften. Man behöver inte tretton tungt beväpnade krigare för att utföra ett väpnat rån på ett växlingskontor. Och man begär inte islamistiska terrorister fria om det handlar om ett bankrån. Man blåser heller inte ut huvudet på en katolsk präst mitt under pågående mässa och man kastar inte handgranater mot oskyldiga kristna utan minsta hot.

I själva verket var kyrkan bevakad av säkerhetsvakter och bankrånet var bara en avledande manöver. Syftet var att spränga kristna i luften. Omedelbart efter dramat sände "Den islamiska staten Irak" ut följande kommuniké:

"Våra Mujahediner (krigare) anföll ett av de smutsiga polyteistiska nästena, som sedan länge har använts som högkvarter för krig mot Islam och de hade av Guds nåd och Hans Ära möjlighet att fånga de som var samlade där och de tog full kontroll över alla utgångar".


Om svenska UD tar så lätt på förföljelserna av de kristna i Irak, så väcker det onekligen en viss oro. Finns det en ordentlig bakgrundskunskap? Och - borde inte en ambassad vara lite mera informerad än en vanlig svensk vid sin TV-apparat?

3 kommentarer:

Sandra Björnesjö sa...

Jag hörde själv uttalandet i radions P1 och tyckte redan då att det inte kunde överensstämma med verkligheten.
Det är ytterligare ett tecken på hur avkristnat vårt land blivit! Intresset för de kristnas förfärliga situation i länder med muslimsk majoritet är uppenbarligen inte stort hos UD eller statsledningen i övrigt. Skrämmande. Människor mördade i kyrkan!
Sandra Björnesjö

jajamens BLOGG sa...

Det myndigheterna absolute inte vill se här hemma är en upphetsat stämning mellan kristna och muslimer. Det gäller främst de stora invandrargrupperna. Det är i alla fall min gissning på orsaken till att informationen ”målas om” lite i rosa.

Idag kan man läsa en ledare på expressen - ”Sluta avvisa kristna irakier” - som tar upp problemet med kristna asylsökande. Inte mig emot men man kanske ska kompensera det med att avvisa flera muslimer. Vi, inom den demokratiska världen, håller på att bädda för samma motsättningar på sikt.

Barbara sa...

Elisabet Hellsten tycks ha problem med att känna empati, tycks det mig.Allvarligt nog, i synnerhet efter ett så avskyvärt dåd med så många döda och svårt skadade (enligt experten Walid Fares den dödligaste attacken mot kristna i Irak hittills).Att kristna flyktingar från Irak här i Sverige dessutom skall behöva frukta utvisning är helt absurt och djupt omänskligt.Det ligger nära till handa att misstänka att det "brott" dessa irakiska flyktingar begått, i svenska myndigheters ögon, är just detta att de är - kristna! Förståelsen, toleransen, medlidandet med våra muslimska invadrare är ju annars mestadels gränslöst.Detta gäller såväl myndigheter som en förkrosande majoritet av medierna. När ska våra svenska beslutsfattare äntligen inse att även ett så sekulariserat land som Sverige de facto har sitt ursprung i den judeo- kristna kulturen och att hela vårt rika västerländska kulturarv vilar på denna grund. De irakiska kaldeerna tillhör en av de allra äldsta, kristna församlingarna; de har funnits i Irak sedan urminnes tider. Efter det fasansfulla blodbadet i den katolska kyrkan i Bagdad kommer allt fler kristna att tvingas lämna landet. Vart skall de ta vägen? Sverige har tveklöst omfamnat hundtarusentals människor från jordens alla hörn, däribland muslimer.Varför är inte kristna lika välkomna till vårt land? Betraktas kristna och kristna värden (mot abort= för livet, mot eutanasi, stöd för familjen, skydd av äktenskapet mellan man och kvinna, etc) i allmänhet som ett hot, ett irritationsmoment, i strävandet mot en ateistisk, hedonistisk stat?
Sluta blunda för förföljelsen av de kristna, en förföljelse som pågår i stora dlar av världen; under 1900-talet mördades fler kristna än under något annat sekel! I Sverige, liksom i stora delar av västvärlden är det inte islamofobi som är något stort problem, snarare den mycket utbredda kristofobin. Något som bl.a tar sig uttryck i den typ av, minst sagt, okänsliga uttalanden vi just hört av Elisabet Hellsten. Nonchalant och dessutom pinsamt okunnigt(?)
Framför allt behöver våra irakiska bröder och systrar allt stöd i denna ofattbara, tragiska situation.

Barbara